Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

En liten pojke med Downs syndrom leker med sin pappa hemma i vardagsrummet. Foto: Tatiana Dyuvbanova / Istockphoto

Trendbrott – fler föds med Downs i Danmark

2015 talades det om att barn med Downs syndrom var på väg att försvinna helt i Danmark på grund av fosterdiagnostik och abort. Men något är på väg att förändras. Fler danska kvinnor väljer nu att behålla barn som får diagnosen.

Nyheter · Publicerad 11:23, 16 aug 2018

Under 2014 och 2015 var det bara två kvinnor i Danmark som valde att föda ett barn som de visste hade Downs syndrom. Många varnade då för att personer med diagnosen helt var på väg att försvinna i landet. Men nu rapporterar danska medier om ett trendbrott. 2016 valde nio kvinnor att behålla barn med Downs och under förra året gjorde 13 föräldrar samma val. Det är den högsta siffran i landet sedan 2004, då det blev obligatoriskt att söka efter kromosomavvikelser under graviditeten.

Exakt varför attityden kan vara på väg att förändras är svårt att veta. Men orsaker som lyfts fram är bland annat bättre information om vad Downs syndrom är. Och att vårdinrättningar, efter hård kritik, blivit bättre på att inte förutsätta att föräldrar vill göra abort. Till exempel ges blivande föräldrar, vars barn fått diagnosen, möjlighet att hälsa på hos en annan familj där ett barn har Downs för att se hur vardagen fungerar.

Att allt fler kvinnor blir gravida vid en högre ålder än tidigare och därmed kan ha svårare att få barn, kan vara ytterligare ett skäl till att fler väljer bort abort.

Numera märks också en mer mångfacetterad bild av diagnosen där såväl människovärdet som unicitet och möjlighet att leva ett självständigt liv lyfts fram.

– Tidigare såg vi ett väldigt ensidigt fokus på vad barnen riskerade att drabbas av, såsom hjärtproblem. Men i dag är det mer nyanserat och inte minst har man uppdaterat informationen som ges till gravida par, säger Grete Fält-Hansen som leder Landsforeningen Downs syndrom, till BT Metro.

Intresseorganisationens primära drivkraft, säger hon, är att se till att föräldrar kan fatta ett informerat val, och inte ett som bygger på fördomar eller felaktig information.

Tidigare såg vi ett väldigt ensidigt fokus på vad barnen riskerade att drabbas av, såsom hjärtproblem. Men i dag är det mer nyanserat.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...