På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Coronapandemin tros vara en förklaring till att många länder ser en minskning av antalet nyfödda barn. Foto: Christine Olsson/TT

Trend: Allt färre barn föds i Europa

Barnafödandet i stora delar Europa föll till rekordlåga nivåer 2020. Pressade ekonomier och en hårt belastad sjukvård ses som delförklaringar.

Även i Sverige fortsätter nedåttrenden, om än inte lika tydligt som i andra länder.

Nyheter · Publicerad 08:00, 12 apr 2021

Antalet födda barn minskade med cirka 6,4 procent i Sverige ifall man jämför januari månad 2021 med samma månad förra året – från 9 677 till 9 055. Siffrorna är fortfarande preliminära och ännu finns inte statistik från hela första kvartalet, skriver Svenska Dagbladet.

Att pandemin påverkat barnafödandet negativt på många håll i Europa är tydligt. Det syns inte minst i länder som redan dras med låga födelsetal, som Italien och Spanien. Men även i USA och Storbritannien syns den nedåtgående trenden, enligt Financial Times.

I Frankrike minskade antalet födslar med hela 13 procent i januari, jämfört med samma månad 2020. Och detta i ett land som länge haft några av de högsta födelsetalen i EU. Redan i december syntes en minskning med 7 procent på årsbasis.

I Spanien uppskattar statistikmyndigheten INE att antalet födslar minskade med 20 procent under december och januari jämfört med samma period ett år tidigare. Då var decembersiffran redan den lägsta som noterats i landet sedan 1941.

I Italien, där antalet födda minskade med över 21 procent i december, kopplas det minskade antalet födslar till att antalet vigslar mer än halverades under de första tio månaderna 2020. 

Samma fenomen kan ses i Frankrike, där vigslarna minskade med 34 procent förra året jämfört med 2019, till stor del på grund av hårda restriktioner för bröllopsfester.

Att födseltalen i industrialiserade länder minskar under en pandemi eller en ekonomisk kris är i sig förväntat.

– Det som är annorlunda denna gång är att minskningen är så pass kraftig, säger Arnaud Regnier-Loilier, forskningsledare vid Frankrikes nationella institut för demografiska studier, Ined, till Financial Times.

Han pekar på den starka rädsla för viruset som spreds tidigt, och som både handlade om att inte kunna försörja sig och om oron för att föra över smittan till ett nyfött barn.

Undantag finns dock. Både Finland och Nederländerna noterade en svag uppgång i antalet födda barn i januari – något som enligt Financial Times skulle kunna förklaras med att dessa länder drabbades mindre precis i början av pandemin.

Det ökade antalet födslar som samtidigt setts i Filippinerna beror enligt FN på svårigheten att få tag i preventivmedel. Där har även mödradödligheten ökat, till följd av en pressad sjukvård.

Det som är annorlunda denna gång är att minskningen är så pass kraftig.

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israelambassadör: Vänstern bidrar till judehatet

Antisemitism. Både det importerade hatet från Mellanöstern och den tradition av hat, uppvigling och fientlighet... torsdag 13/5 09:00

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier