Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Tomas Sandell: Erkännande av palestinsk stat strider mot folkrätten

Nyheter · Publicerad 14:16, 3 okt 2014

De som hade väntat på den nya regeringens linje i Mellanösternpolitiken fick ett klart besked i dag när regeringsförklaringen presenterades. Den nya regeringsförklaringen förutsätter "ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens." Men redan i följande mening motsäger man sig själv genom att lite kryptiskt förklara att "Sverige kommer att erkänna staten Palestina."

Regeringsförklaringen bryter därmed med EU:s linje om att fortsätta uppmana de både parterna till förhandlingar och undvika unilaterala handlingar. Regeringsförklaringen ger däremot inget besked om hur ett erkännande skall gå till i praktiken, men utspelet hade tydligen koordinerats med den palestinska myndigheten. Tidigare i veckan förklarade nämligen den palestinska ledaren Mahmud Abbas att han på nytt kommer att föra upp frågan om en palestinsk stat till FN:s säkerhetsråd där den hittills mött på ett kompakt motstånd, framförallt av USA. Det finns ingenting som tyder på att USA skulle ha ändrat inställning. Så länge som USA, med sin vetorätt, motsätter sig en palestinsk stat utan förhandlingar finns det inga realistiska möjligheter att projektet skall lyckas.

En unilateral deklaration av en palestinsk stat stöter dessutom på en rad folkrättsliga problem. Den palestinska staten uppfyller helt enkelt inte Montevideo-konventionens kriterier för ett erkännande av en ny stat. För att FN skall kunna erkänna en ny medlemsstat krävs bland annat att den nya staten har löst eventuella gränstvister med sina grannstater och att man kontrollerar sitt eget territorium. Den tilltänkta palestinska staten uppfyller ingetdera av kraven. Någon slutlig klarhet om gränserna för en framtida palestinsk stat har inte kunna uppnås mellan den israeliska regeringen och den palestinska myndigheten och kan enligt Osloavtalet fastslås enbart genom förhandlingar.

Men det palestinska dilemmat är mera komplicerat än så. Den palestinska myndigheten kontrollerar enbart Västbanken där Mahmud Abbas mandat gick ut redan 2009 (!) och där nyval kunde föra terroristorganisationen Hamas till makten. Hamas, som kontrollerar Gaza men för tillfället har ett samarbetsavtal med den palestinska myndigheten, har öppet deklarerat att man under inga omständigheter kommer att erkänna staten Israel, någonting som den svenska regeringsförklaringen förutsätter. Hur det ligger till med "viljan till fredlig samexistens", kunde man se under sommarens missilattacker mot Israel.

Den politiska retoriken i regeringsförklaringen faller på sin egen orimlighet, men de politiska signalerna är trots detta olyckliga. I stället för att sätta press på den palestinska myndigheten att reformera sina institutioner och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna inom de palestinska territorierna vill man tydligen dela ut en "carte blanche" till bildandet av ytterligare en repressiv stat i regionen.

Det är inte helt klart vad som driver den nya regeringen att erkänna en palestinsk stat men det är knappast omsorgen om det palestinska folket och dess mänskliga rättigheter.

Tomas Sandell
rådgivare i EU-frågor, grundare av European Coalition for Israel
redaktionen@varldenidag.se

Dags för årets Allhelgonakonferens i Sankta Clara kyrka

Stockholm. Magnus Persson, Annahita Parsan och Bryan Stevenson finns bland talarna under Allhelgonakonferensen... fredag 30/10 12:16