Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Demonstranter i Raleigh, North Carolina den 25 april protesterar mot delstatens lagstiftning som de hävdar är diskriminerande mot transpersoner, eftersom dessa inte ges fri tillgång till offentliga toaletter utan hänsyn till det biologiska könet. Foto: Chuck Liddy / AP / TT

Toalettbesök har blivit het politisk fråga i USA

Skolor i USA med federalt stöd får inte längre ha toaletter och omklädningsrum reserverade för ett visst kön, har Vita huset kungjort. Elva delstater har nu svarat med att stämma regeringen.

Nyheter · Publicerad 00:01, 14 maj 2016

Efter de stora politiska framgångarna för homo-rörelsen i USA de senaste åren har fokus inom sexualpolitiken kommit att alltmer läggas på situationen för transpersoner – alltså personer som upplever att deras personliga identitet inte överensstämmer med deras biologiska kön.  

En fråga som hamnat i hetluften den senaste tiden handlar om rätten att välja vilken toalett man vill använda i offentliga miljöer. Många transpersoner känner sig inte bekväma med att vara hänvisade till den toalett som är reserverad för deras biologiska kön, men samtidigt väcker det starka reaktioner när en person som identifierar sig som kvinna men har en mans könsorgan vill ha rätten att använda toaletter och omklädningsrum avsedda för flickor och kvinnor.

Debatten fick riktig fyr efter att delstaten North Carolina i mars antog en lag som hindrar lokala myndigheter från att införa regler som tvingar företag och organisationer att låta personer använda en annan toalett än den som är avsedd för deras biologiska kön. Lagen antogs som en reaktion på att staden Charlotte infört en förordning som skulle ha tvingat privata företag och verksamheter att ge transpersoner tillgång till samtliga toaletter, och stadens liberala styre vägrade dessutom att ge kyrkor och religiösa organisationer undantag. Den nya "badrumslagen" medför bland annat att lokala myndigheter inte får frångå delstatens regelverk som säger att gemensamma toaletter ska vara könsseparerade och att privata verksamheter är fria att sätta sina egna regler.

Lagen defininerar också generellt vilka kategorier som skyddas mot diskriminering, och har kritiserats för att hbtq-personer inte inkluderas. Lagstiftningen och omfattande kritisk rapportering kring den har föranlett en rad starka reaktioner – bland annat har både flera storföretag och artister hotat med bojkott av delstaten.

Vita huset gjorde ett kraftfullt utspel i debatten den 13 maj, då ett direktiv utfärdades till samtliga offentliga skolor i USA. Transpersoner måste beviljas tillträde till samtliga toaletter och omklädningsrum, och elever måste konsekvent behandlas utifrån deras självupplevda könsidentitet och inte utifrån deras biologiska kön. Det enda krav som ställs på de elever som inte vill identifiera sig med sitt biologiska kön är att de ska ha ett intyg från förälder.

Elever eller föräldrar som invänder mot att en elev av manligt kön byter om bland flickorna måste enligt direktivet finna sig i det. Den ”jämställda tillgången” gäller även om ”andra studenter, föräldrar eller invånare i samhället har invändningar eller uttrycker oro”.

Direktivet från president Obama medför också att skol­personal måste tilltala transpersoner i enligt med det kön de identifierar sig med. Direktivet är dock inte lagligt bindande, då det först krävs ett avgörande i domstol om vilket lagligt skydd som transpersoner omfattas av.

Reaktionerna på det ovanliga tilltaget från Vita huset har varit starka. Många har uttalat kraftfullt stöd, däribland föräldrar till transsexuella barn.

– Det krossar mitt hjärta att de här barnen mister sina liv på grund av att de inte blir accepterade. Någon måste tala för barnen, säger föräldern Hope Tyler, med tanke på de höga självmordstalen bland transpersoner, rapporterar AFP.

Jay Inslee, demokratisk guvernör i Washington, lovordar Vita husets agerande.

– Jag applåderar Obama-regeringen för att den etablerar regler som kommer att förse alla våra barn med bättre möjligheter att blomstra.

Men kritiken har också varit svidande.

– Det här är det mest skrämmande exemplet hittills på hur Obama-regeringen tvingar sin liberala agenda på delstater som kraftfullt förkastar den, var reaktionen från den republikanske guvernören i Mississippi, Phil Bryant, enligt AFP.

Elva delstater, däribland Texas och Georgia, gjorde på onsdagen i förra veckan gemensam sak och stämde Obama-regeringen. De anklagar regeringen för att göra arbetsplatser och skolor till "laboratorier för ett massivt socialt experiment" som kör över regler, byggda på sunt förnuft, som är till för att skydda barn och grundläggande personliga rättigher.

Tony Perkins, ordförande för kristna organisationen Family Research Council, berömmer delstaterna för deras stämning och riktar hård kritik mot presidenten.

”I president Obamas sista insats för att grundläggande omdana Amerika har han tryckt åt sidan både föräldrars och skolors oro, studenters privatliv och säkerhet, och ignorerat gränserna för hans konstitutionella makt. Om Vita huset kan diktera reglerna för varje skolas omklädningsrum, duschar och badrum, finns det då något som kan vara utom dess räckhåll?” skriver Perkins i ett uttalande.

Men det är inte bara bland konservativa och kristna krafter som transpersoners krav på anpassning från samhället möter kritik. Tidskriften Time rapporterade nyligen om att föräldrar oroas även i starkt liberala samhällen.

”Oförutsedd huvudvärk” har uppstått också i delstater med en progressiv politik när det gäller könsidentitet, som i mycket liberala New York, noterar tidskriften. Det kan vara ”extremt problematiskt” att både ge transpersoner rätten att göra anspråk på sin identitet och att ta hänsyn till unga människors känslighet vid omklädning, konstaterar Time och skriver att det hela kan orsaka ”logistiska problem”.

Time har talat med Ellen Vandevort, en mamma vars dotter idrottar på en offentlig idrottsanläggning i New York. Flickorna i simlaget är nu rädda för att byta om i kvinnornas omklädningsrum vid bassängen, sedan en ”individ med skägg” setts där.

Sedan i mars tillåter den aktuella anläggningen att alla har rätt att använda det omklädningsrum som stämmer med deras ”könsidentitet eller könsuttryck”. Enligt ett anslag som sattes upp utanför omklädningsrummet i mars är det inte tillåtet att begära någon form av bevisning för vilket kön en person har, och brott mot policyn kan leda till åtal.  

En anställd på sportcentret uppger för Time att personen i fråga tycks vara en man, men att be någon bevisa sin könsidentitet betraktas som diskriminerande.

– Vi kan inte göra något åt det, säger den anställde, som vill vara anonym.

Ellen Vandevort menar att myndigheterna inte är konsekventa. Exempelvis tillåts inte vuxna utan barn att vistas på lekplatser.

– Men samma vuxna – främlingar – tillåts duscha och byta om inför nakna, sårbara barn, säger mamman.

Debattens vågor går samtidigt höga efter att stora butikskedjan Target deklarerat att alla deras toaletter är öppna för transpersoner. Över en miljon personer har ställt sig bakom en bojkott av butikskedjan, som också fått se aktiekursen rasa kraftigt, även om företagsledningen officiellt vägrar göra någon koppling mellan beslutet och kursfallet.

Det amerikanska folket är starkt splittrat i frågan, visar en undersökning som gjorts på uppdrag av CBS och New York Times. 46 procent stöder lagar som den i North Carolina, medan 41 procent menar att transpersoner ska få använda toaletter utifrån vilket kön de identifierar sig med, rapporterar The Gospel Herald.

Jag applåderar Obama-regeringen för att den etablerar regler som kommer att förse alla våra barn med bättre möjligheter att blomstra.
Det här är det mest skrämmande exemplet hittills på hur Obama-regeringen tvingar sin liberala agenda på delstater som kraftfullt förkastar den.
Vuxna – främlingar – tillåts duscha och byta om inför nakna, sårbara barn.

Evangeliets utmanande erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00