Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Tala Emadel Foto: Privat

Tala kände sig onödig – men fick känna sig sedd av Gud

15-åriga Tala Emadel var ledsen över att inte kunna hjälpa sina släktingar i Syrien. Men på Teen Street 2023 upplevde hon Guds tilltal att göra det hon faktiskt kunde, berätta om det pågående kriget och uppmuntra till förbön för de drabbade.

Nyheter · Publicerad 14:00, 27 aug 2023

För en av de svenska deltagarna på Teen Street, 15-åriga Tala Emadel, blev temat ”Seen” väldigt personligt. Ett av seminarierna under lägret hölls av en kvinna som hette Mary. Hon hade flytt från Syrien och berättade om hur Gud varit med henne under både kriget och flykten.

Tala kom själv från Syrien som flykting 2015 tillsammans med sin ensamstående mamma och sina två syskon. Det var en lång och svår resa och vid den tiden hade hon ingen relation med Gud.

– Jag visste att han fanns men inte vem han var, förklarar hon.

När Tala senare blev kristen upplevde hon ändå en känsla av att vara ”lite onödig”. Vid ett tillfälle ringde hennes moster från Syrien i samband med en jordbävning.

– Hon är känd för att vara en stark kvinna, men nu var hon rädd och visste inte vad hon skulle göra. Hon nästan grät. Vi hörde marken och byggnaderna skaka under hennes fötter och vi hörde folk skrika, berättar Tala.

Samtidigt som hon var tacksam till Gud över att vara i säkerhet så skämdes hon.

– Jag kände stor frustration över att inte kunna hjälpa min moster. Och eftersom jag är ett barn kunde jag inte heller hjälpa mina släktingar i Syrien ekonomiskt.

När Mary delade sin berättelse under seminariet fick Tala ett annat perspektiv på det krig hon själv upplevt. Under en av lovsångskvällarna på lägret fick hon förbön och kunde prata med en ledare om sina upplevelser.

Tala uppfattade Guds tilltal, att även om hon inte kan hjälpa sina släktingar i Syrien så har hon en uppgift att påminna människor om att kriget fortfarande pågår och att Gud är lösningen.

– Jag tror Gud vill att jag ska berätta om kriget och få folk att förstå att om vi ber så gör det skillnad för de drabbade. Min berättelse är inte längre bara om allt det mörka, utan om hans seger, säger Tala.

Vid hemkomsten från Teen Street fick hon också möjlighet att medverka med sin berättelse vid en gudstjänst i sin församling Ryttargårdskyrkan i Linköping.

Vi hörde marken och byggnaderna skaka under hennes fötter och vi hörde folk skrika.

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00