Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Nedtonandet av Jesus som "Herre" är något som många reagerat på i remissvaren om det nya kyrkohandboksförslaget, konstaterar Svenska kyrkan. Foto: Christine Olsson/TT

Synen på Jesus i fokus i remissvar om kyrkohandbok

På torsdagen presenterade Svenska kyrkan en sammanställning av remissvaren för 2016 års uppföljande kyrkohandboksförslag. Den visar att många är nöjda med förslaget men också att en hel del kritik kvarstår, inte minst kritik av teologisk art.

Nyheter · Publicerad 08:01, 16 sep 2016

Totalt har 616 svar inkommit i remissrundan som alla gett sin syn på kyrkohandboksförslaget. Arbetet med en ny kyrkohandbok är omfattande och av stor vikt då det i generationer framåt kommer att forma hur man firar gudstjänst i Svenska kyrkan.

Svaren har ”bearbetats med vetenskaplig metod av expertis inom bland annat teologi, musik och religionssociologi”, kan man läsa i ett pressutskick från Svenska kyrkan.

Nu blir det upp till den revisionsgrupp i Svenska kyrkan som ansvarar för arbetet att ta fram ett slutförslag som ska överlämnas till kyrkostyrelsen våren 2017. Biskop emeritus Esbjörn Hagberg är ordförande i revisionsgruppen.

– Det är ett gediget material vi har fått. Jag känner stor trygghet inför det fortsatta arbetet i revisionsgruppen, det här är en god grund för oss att stå på, säger han.

När man sammanfattar svaren är många nöjda med handboksförslaget, men det finns också som väntat gott om synpunkter. Det gäller bland annat den omdiskuterade kyrkomusiken, språket som ska användas och hur barns tillgänglighet och delaktighet blir i gudstjänsterna.

Enligt Svenska kyrkans revisionsgrupp är en majoriteten av församlingarna nöjda med hur handboksförslaget uttrycker tro, bekännelse och lära. 

Men man konstaterar samtidigt att en fråga som återkommer i en grupp av de som besvarat enkäten, rör kristologin. Ett 50-tal församlingar är kritiska till att tilltalet om Jesus som ”Herre” eller ”vår Herre” har tagits bort i vissa texter.

”Denna grupp av församlingar tar upp att det är viktigt i kyrkohandboken med tilltalet Jesus som ’Herre’ och ’vår Herre’ då det grundar sig i biblisk teologi och att förändringen i förslaget 2016 innebär att det relationella gudstilltalet försvagas så att relationen med Jesus Kristus blir mer opersonlig, vilket man ser som olyckligt eller en brist”, skriver man i remissammanställningen.

”Några församlingar tar också upp hur nedtonandet av tilltalet till Jesus påverkar hur treenighetsteologi balanseras i förslaget. Bland övriga remissinstanser märks liknande synpunkter från exempelvis Oasrörelsen, Linköpings universitet, EFS och SALT (barn och unga i EFS) och Vitterhetsakademien liksom i flera spontansvar.”

Planen är att kyrkomötet ska besluta om en ny kyrkohandbok nästa höst.

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00