Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Swärd om SMR:s abortsyn: ”Vad skulle moder Teresa ha sagt?”

Att kristna i Sverige får en allt mer tillåtande syn på abort är ett uttryck för kyrkans inre sekularisering. Det säger pastorn och statsvetaren Stefan Swärd efter nyheten att Svenska Missionsrådet är positiv till bistånd som stöder abort.

Nyheter · Publicerad 10:25, 12 nov 2018

Världen idag har i ett par artiklar berättat om Svenska missionsrådets (SMR:s) hållning i abortfrågan där man vill verka för lagliga aborter, och om kritiken från flera bibelkonservativa aktörer inom SMR mot att som kyrkor stå bakom att bistånd går till abortverksamhet.

Stefan Swärd, som själv doktorerat på svensk abortlag, anser att kyrkliga företrädares syn på abort i biståndet ingår i ett mönster som upprepas där man avviker från ett historiskt kristet tänkande.

– Jag tror tyvärr att många knappt reflekterar över att en kristen ståndpunkt ofta är ganska annorlunda än den som finns i samtiden. Man har blivit så indoktrinerad av den liberala moderniteten som råder att man knappt ens reflekterar över att synen på ofödda barn är en hållning den kristna kyrkan haft i tvåtusen år.

– Här ser man också en skillnad mellan de historiska kristna kyrkorna som håller fast vid en konservativ kristen hållning, och vissa moderna protestantiska samfund där man är beredd att vända kappan efter vinden i olika frågor.

Många kyrkliga företrädare menar att man måste tänka på kontexten, att i många biståndsländer kränks kvinnor och deras rättigheter är kraftigt eftersatta. I det sammanhanget menar man att abort kan bli ett nödvändigt ont i ett större arbete för att stå upp för kvinnors rättigheter. Har de inte rätt?

– Kyrkan är och har alltid varit global, vi kan inte ändra ståndpunkt beroende på hur det ser ut på olika platser.

– Vad skulle moder Teresa säga om vi kunde fråga henne? Hon stod klart upp för de ofödda trots att hon levde mitt i slummen. Hon såg det som självklart att se detta som en kristen värdering också där.

Stefan Swärd menar att det finns ett tryck från det omgivande samhället att kyrkan ska anpassa sitt synsätt i vissa frågor för att få bidrag för sitt arbete.

– Det är olyckligt om man blir beroende av statliga bidrag för det kommer alltid att ställas krav på mottagarna och det kan då bli väldigt problematiskt för kristna aktörer.

Vad skulle moder Teresa säga?

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...

Sparare kan tänka sig offra chipsen

Godis, hämtmat och uteluncher är sådant som många kan tänka sig offra för att spara mer. Män har större sparmarginaler än kvinnor och kan i snitt...