På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Swärd om SMR:s abortsyn: ”Vad skulle moder Teresa ha sagt?”

Att kristna i Sverige får en allt mer tillåtande syn på abort är ett uttryck för kyrkans inre sekularisering. Det säger pastorn och statsvetaren Stefan Swärd efter nyheten att Svenska Missionsrådet är positiv till bistånd som stöder abort.

Nyheter · Publicerad 10:25, 12 nov 2018

Världen idag har i ett par artiklar berättat om Svenska missionsrådets (SMR:s) hållning i abortfrågan där man vill verka för lagliga aborter, och om kritiken från flera bibelkonservativa aktörer inom SMR mot att som kyrkor stå bakom att bistånd går till abortverksamhet.

Stefan Swärd, som själv doktorerat på svensk abortlag, anser att kyrkliga företrädares syn på abort i biståndet ingår i ett mönster som upprepas där man avviker från ett historiskt kristet tänkande.

– Jag tror tyvärr att många knappt reflekterar över att en kristen ståndpunkt ofta är ganska annorlunda än den som finns i samtiden. Man har blivit så indoktrinerad av den liberala moderniteten som råder att man knappt ens reflekterar över att synen på ofödda barn är en hållning den kristna kyrkan haft i tvåtusen år.

– Här ser man också en skillnad mellan de historiska kristna kyrkorna som håller fast vid en konservativ kristen hållning, och vissa moderna protestantiska samfund där man är beredd att vända kappan efter vinden i olika frågor.

Många kyrkliga företrädare menar att man måste tänka på kontexten, att i många biståndsländer kränks kvinnor och deras rättigheter är kraftigt eftersatta. I det sammanhanget menar man att abort kan bli ett nödvändigt ont i ett större arbete för att stå upp för kvinnors rättigheter. Har de inte rätt?

– Kyrkan är och har alltid varit global, vi kan inte ändra ståndpunkt beroende på hur det ser ut på olika platser.

– Vad skulle moder Teresa säga om vi kunde fråga henne? Hon stod klart upp för de ofödda trots att hon levde mitt i slummen. Hon såg det som självklart att se detta som en kristen värdering också där.

Stefan Swärd menar att det finns ett tryck från det omgivande samhället att kyrkan ska anpassa sitt synsätt i vissa frågor för att få bidrag för sitt arbete.

– Det är olyckligt om man blir beroende av statliga bidrag för det kommer alltid att ställas krav på mottagarna och det kan då bli väldigt problematiskt för kristna aktörer.

Vad skulle moder Teresa säga?

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Världen idag AB fick ny styrelseordförande

Världen idag. Per-Olof Eurell avgick som ordförande för Världen idags styrelse i samband med torsdagens... fredag 7/5 16:35

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier