Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

SVT utelämnade fakta om kris i Kina – abort nämndes ej

I Kina finns det i dag ungefär dubbelt så många män som kvinnor i åldern 24–35 år. Det sade SVT:s korrespondent Erika Bjerström i ett inslag om demografikris i Kina, men inte med ett enda ord förklarades att detta beror på könsselektiva aborter. Samtidigt användes värderande ord i en artikel om Texas nya abortlag.

Nyheter · Publicerad 09:00, 14 dec 2021

Att många män i Kina har svårt att hitta någon att gifta sig med var ämnet för ett långt inslag i SVT:s Rapport på söndagskvällen. Nyhetsankaret Katarina Sandström förklarade att Kina står inför en demografisk kris och att det framför allt är kvinnor som det är brist på. Därefter sade utrikeskorrespondenten Erika Bjerström att det enligt den senaste kinesiska folkräkningen går ungefär två män på varje kvinna i åldern 24–35 år.

Katarina Sandström påpekade att det föds allt färre barn i Kina och att befolkningen blir allt äldre, men hon nämnde inte att den ojämna könsfördelningen beror på könsselektiva aborter. Inte heller Erika Bjerström nämnde med ett enda ord att bristen på kvinnor beror på aborterna.

I kraven som SVT har att förhålla sig till står det att rapporteringen ska vara saklig och att detta bland annat innebär att inslag inte får vara vilseledande, ”till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas”.

Världen idag hör av sig till SVT för att höra hur inslaget om den demografiska krisen i Kina rimmar med detta krav. Vi skriver en lång rad frågor, men får endast en allmän kommentar som nyhetsredaktionen skickar via pressavdelningen.

”SVT:s Kinakorrespondent Ulrika Bergsten rapporterar återkommande på samtliga SVT:s plattformar, både i tv och online. Just det här inslaget handlade om föräldrar som försöker hjälpa sina vuxna söner att hitta en partner. Sammantaget bevakar vi Kina ur många olika perspektiv och vår publik har möjlighet att få en bred bild”, skriver SVT.

Det är inte det enda inslaget där SVT rapporterat osakligt i ett ämne som rör abortfrågan på sista tiden. I en artikel om att USA:s högsta domstol inte stoppar Texas nya abortlag skriver SVT att utslaget ses som en liten delseger för kliniker som tillhandahåller abort i delstaten, eftersom domstolen ger abortklinikerna rätt att försöka stoppa lagen genom stämningar i delstaten. Styckena som handlar om detta har mellanrubriken ”Tillägg skapar ljus i mörkret”.

Världen idag frågar SVT hur mellanrubriken rimmar med SVT:s krav om opartiskhet. I kraven står det nämligen att opartiskheten som public service ska förhålla sig till bland annat innebär ”att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter”.

”Frågan om aborter i USA bevakas frekvent i SVT och publiken har möjlighet att ta del av många perspektiv i abortfrågan”, skriver bolaget i sin kommentar till Världen idag.

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00