Vinn vishet, vinn förstånd! Glöm inte vad min mun har sagt och vik inte av från det.
Ordspråksboken 3:18

Världen idag

Kritiska frågor har det varit ont om när svenska medier bevakat coronapandemin. På bilden ses journalister intervjua statsepidemiolog Anders Tegnell under en presskonferens i april 2020. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Svidande kritik mot svenska mediers coronarapportering

Förmedling av myndighetsinformation utan kritiska följdfrågor, påstådda experter som fått stå oemotsagda och brist på granskning av de ansvarigas beslut. Det är några av de saker som journalisten Lisa Bjurwald lyfter fram i en rapport om hur svenska medier överlag har hanterat pandemin.

Nyheter · Publicerad 12:45, 31 maj 2021

I många länder har journalistiken redan från början, eller tidigt i pandemin, varit granskande i sitt förhållningssätt till makthavarna. Men i Sverige dröjde det till efter sommaren och den andra vågen innan medierna generellt intog en mer kritisk hållning.

Det framkommer i en rapport som journalisten och författaren Lisa Bjurwald gjort och som ges ut av Näringslivets medieinstitut. Bjurwald anser att svensk mediebevakning av coronapandemin ofta varit underdånig och undermålig.

Enligt Bjurwald var det coronakommissionens kritiska delrapport i december som gav journalister ”tillåtelse” att bryta den mediala borgfreden. I rapporten, där medieföreträdare och forskare intervjuats, pekas flera områden ut där svenska medier strukit myndigheter och politiker medhårs i stället för att ifrågasätta.

”Sverige mottar i internationell press både kritik och hyllningar för sitt vägval. Ofta återges i svenska medier endast hyllningarna – gärna stort uppslagna”, står det i rapporten.

Det har också funnits en okritisk hållning till pandemins makthavare, något som fortfarande är tydligt – särskilt i personintervjuer.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har beskrivits som både hjälte och landsfader, och bakteriologprofessorn Agnes Wold har fått agera expert inom en rad områden där hon saknar expertkunskap.

Bjurwald konstaterar att medierna sällan bjudit Wold motstånd eller ställt följdfrågor, trots flera kontroversiella ställningstaganden.

Bland annat har Wold i en läsarchatt på en stor medieplattform menat att skolelever inte behöver vara oroliga för corona eftersom det är gamla människor som blir smittade.

I rapporten konstateras även att mediecheferna generellt är nöjda med den egna pandemibevakningen och gett sig själva höga betyg.

”Men på golvet låter det annorlunda. Inte ens hälften, 43 procent av de tillfrågade medlemmarna i Journalistförbundet tycker att svenska medier har varit bra på att granska landets pandemistrategi”, skriver Bjurwald.

Svenska medier har, enligt Bjurwald, fått beröm från myndigheter och har, inte minst i pandemins tidiga fas, fokuserat på att inte ”skrämma upp” människor.

”Att ifrågasätta är dock journalistikens uppdrag. Makthavare ska ställas till svars för hattig, svårbegriplig kriskommunikation och/eller svara på varför de ändrar rekommendationer – och vuxna läsare, lyssnare och tittare är inte barn som behöver skyddas från verkligheten”, framhåller Bjurwald.

”Svenska journalister måste våga tänka självständigt, lyssna till kritiker och ifrågasätta konsensus medan en fråga är högaktuell, obekväm och splittrande. Kanske allra mest då”, avslutas rapporten.

Svenska journalister måste våga tänka självständigt, lyssna till kritiker och ifrågasätta konsensus.

Både partilojalitet och samvetsfrihet borde rymmas inom riksdagen

Ledare Lika regelbundet som årstiderna återkommer media till KD och abortfrågan. Det gäller DN,... lördag 21/5 00:10

Låt oss värna den biologiska mångfalden i sommar!

Ledare Efter en aprilmånad präglad av ytterligheter – första halvan kall, andra halvan varm – har vi haft... fredag 20/5 00:10

Morgan Johansson får erinran för svordom i riksdagen

Politik. Följetongen med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och dennes språkbruk fortsätter.... måndag 23/5 07:00

Regeringen inrättar beredskapsmyndigheter

Beredskap. Regeringen inrättar 60 beredskapsmyndigheter – allt från Kriminalvården och Åklagarmyndigheten till... söndag 22/5 15:00

Trålförbud införs på prov för att rädda strömmingen

Fiske. Strömmingsfiskare har länge larmat om att tillgången på strömming blir allt sämre. Därför ska nu... söndag 22/5 10:00

Ta varje tillfälle som ges

Missionsglimten Under fem dagar har jag varit i Bangladesh för bön och planering. Jag har fått rapporter om nya... lördag 21/5 00:00

Israel är alltid skyldig – oavsett

Israelkommentar Onsdagen den 11 maj 2022 utförde den israeliska armén, IDF, en militäroperation mot terrorism i den... fredag 20/5 00:00

Vårbudget kan avgöras av lotten

Politik. Den politiska vilden Amineh Kakabaveh stödjer inte längre regeringen. Det kan leda till att... söndag 22/5 07:00

Terrorister dödade journalisten

Israelkrönika Något som alla insatta och sanningssökande personer borde kunna enas om är att den...
Följ Världen idag i sociala medier