Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Sveriges Radio-profil: Frikyrkliga radikaliseras

Delar av den svenska frikyrkligheten håller på att radikaliseras högerut. Det sade Sveriges Radios inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg i en podd och menade att inställningen till islam och till invandring är exempel på detta.

Nyheter · Publicerad 12:00, 8 sep 2021

Ett tema i det senaste avsnittet av podden ”Det poltiska spelet” var Kristdemokraterna, och det utspel där riksdagsledamot Lars Adaktusson nyligen avfärdade tanken på ett djupare samarbete med Sverigedemokraterna.

”Även om både KD och SD över tid har förändrats och i dag kan träffa gemensamma uppgörelser måste idén om ett nytt 'högerblock' avvisas”, skrev Lars Adaktusson i Svenska Dagbladet.

Detta sedan partiledare Ebba Busch förklarat att partiet är berett att förhandla med Sverigedemokraterna i frågor som rättspolitik och migration om det hamnar i regeringsställning.

I podden menade Tomas Ramberg att det är rimligt att se Kristdemokraterna som ”en del av det högra fältet i politiken i dag”, och att en del av de nya väljarna står att finna längre ”högerut”.

– Men jag tror också att det faktiskt är så att det finns en radikalisering högerut i KD:s väljarkår som partiledningen anpassar sig till, säger han.

– Även hos en del frikyrkliga finns det ju uppenbarligen en radikalisering högerut på senare år; det finns ett islammotstånd, ett invandringsmotstånd hos en del av de här grupperna. De är liksom splittrade i den synen.

Tomas Ramberg menar att det handlar om en ”populism” som börjades utvecklas under den förre partiledaren, Göran Hägglund.

– Det fanns ju redan på Hägglunds tid [...] det här USA-inspirerade, att man skulle vända sig till ”verklighetens folk”, som han sade, eller det som Ebba Busch kallar på svengelska för ”hjärtlandet”, säger han i podden.

– Det är en sorts populism i botten på det där som man försöker importera till Sverige.

På vilket sätt talet om ”verklighetens folk” eller ”hjärtlandet” innebär en högerradikalisering framgick inte av samtalet.

Världen idag har sökt Tomas Ramberg för en kommentar.

Även hos en del frikyrkliga finns det ju uppenbarligen en radikalisering högerut på senare år ...

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00