En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösas tält.
Psaltaren 84:11

Världen idag

Ärkebiskop Benjamin Atas är ny ordförande för den ekumeniska samarbetsorganisationen Sveriges kristna råd, SKR. Foto: Mikael Stjernberg

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på tur att gå med som observatör. Detta trots att samfundet saknar krav på kristen bekännelse hos sina medlemmar.

Nyheter · Publicerad 09:00, 26 maj 2018

Enligt generalsekreterare Karin Wiborn har SKR inte mäktat med att hantera alla de projekt som finansierats med externa medel.

– Vi har haft för liten stam och för stor krona. Vi skulle behöva antingen anställa ytterligare personal för att hantera projekten på sikt, eller så avslutar vi projekten, säger hon.

– Parallellt med detta har styrelsen haft samtal om vad som är det viktigaste för oss, och landat i att det är att SKR är en mötesplats för fördjupade relationer, samt en gemensam profetisk röst.

I och med att styrelsen inte ville höja medlemsavgiften för de 27 samfund som ingår i SKR beslöt man att knoppa av fyra projekt och att minska antalet tjänster med 2,5.

Vid årsskiftet avslutar SKR flera projekt – Kyrkornas globala vecka, Hållbar kyrka, Kyrka för Fairtrade och Fred. Däremot blir Ekumeniska följeslagarprogrammet kvar på kansliet, liksom Andlig vård i kriminalvården (NAV) och Nathan Söderbloms minnesfond.

– Det innebär ju inte till exempel att vi ska sluta att jobba med fred. Men det ska inte vara externt finansierade projekt. Och det kan hända att vi lanserar en global vecka på ett lite annat sätt, säger Karin Wiborn.

Hon räknar med att omorganisationen ska lämna mer utrymme åt något som styrelsen vill satsa mer på framöver: opinionsbildning och påverkansarbete.

– Inte så att SKR ska blir en åsiktsmaskin eller stor megafon. Däremot har vi hamnat mycket i påverkansarbete, kring migrationsfrågan, religiösa friskolor och annat, och har dessutom ett ständigt pågående remissarbete, säger Karin Wiborn.

Sveriges kristna råd är paraplyorganisation för 27 medlems­kyrkor och två observatörskyrkor – Trosrörelsen och Ad­ven­tistsamfundet. Vid SKR:s årskonferens nyligen valdes den syrisk-ortodoxe ärkesbiskopen Benjamin Atas till ny ordförande.

Vännernas samfund, kväkarna, står enligt Karin Wiborn närmast på tur att gå med som observatör.

Kväkarna har ingen gemensam trosbekännelse och kräver inte att medlemmarna betecknar sig som kristna, även om samfundet har kristna rötter. Därför har samfundets ledning redan uteslutit tanken på ett ordinarie medlemskap i SKR, vars stadgar säger att medlemmarna ska bekänna "den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden".

Vårtecken för oföddas rätt till liv en utmaning till Sverige

Ledare Det finns tecken som låter ana en växande förståelse för kritiken mot abortsituationen i världen.... torsdag 17/6 00:10

Försoningen är viktigare än orsakerna som krävde försoning.

Inför söndag Söndagen den 6 juni fick vi äntligen fira gudstjänst på plats i kyrkan igen! Det var faktiskt svårt... torsdag 17/6 00:00

Senaste nytt

    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier