Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Ärkebiskop Benjamin Atas är ny ordförande för den ekumeniska samarbetsorganisationen Sveriges kristna råd, SKR. Foto: Mikael Stjernberg

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på tur att gå med som observatör. Detta trots att samfundet saknar krav på kristen bekännelse hos sina medlemmar.

Nyheter · Publicerad 09:00, 26 maj 2018

Enligt generalsekreterare Karin Wiborn har SKR inte mäktat med att hantera alla de projekt som finansierats med externa medel.

– Vi har haft för liten stam och för stor krona. Vi skulle behöva antingen anställa ytterligare personal för att hantera projekten på sikt, eller så avslutar vi projekten, säger hon.

– Parallellt med detta har styrelsen haft samtal om vad som är det viktigaste för oss, och landat i att det är att SKR är en mötesplats för fördjupade relationer, samt en gemensam profetisk röst.

I och med att styrelsen inte ville höja medlemsavgiften för de 27 samfund som ingår i SKR beslöt man att knoppa av fyra projekt och att minska antalet tjänster med 2,5.

Vid årsskiftet avslutar SKR flera projekt – Kyrkornas globala vecka, Hållbar kyrka, Kyrka för Fairtrade och Fred. Däremot blir Ekumeniska följeslagarprogrammet kvar på kansliet, liksom Andlig vård i kriminalvården (NAV) och Nathan Söderbloms minnesfond.

– Det innebär ju inte till exempel att vi ska sluta att jobba med fred. Men det ska inte vara externt finansierade projekt. Och det kan hända att vi lanserar en global vecka på ett lite annat sätt, säger Karin Wiborn.

Hon räknar med att omorganisationen ska lämna mer utrymme åt något som styrelsen vill satsa mer på framöver: opinionsbildning och påverkansarbete.

– Inte så att SKR ska blir en åsiktsmaskin eller stor megafon. Däremot har vi hamnat mycket i påverkansarbete, kring migrationsfrågan, religiösa friskolor och annat, och har dessutom ett ständigt pågående remissarbete, säger Karin Wiborn.

Sveriges kristna råd är paraplyorganisation för 27 medlems­kyrkor och två observatörskyrkor – Trosrörelsen och Ad­ven­tistsamfundet. Vid SKR:s årskonferens nyligen valdes den syrisk-ortodoxe ärkesbiskopen Benjamin Atas till ny ordförande.

Vännernas samfund, kväkarna, står enligt Karin Wiborn närmast på tur att gå med som observatör.

Kväkarna har ingen gemensam trosbekännelse och kräver inte att medlemmarna betecknar sig som kristna, även om samfundet har kristna rötter. Därför har samfundets ledning redan uteslutit tanken på ett ordinarie medlemskap i SKR, vars stadgar säger att medlemmarna ska bekänna "den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden".

Hagia Sofia kan åter bli moské – domstol ska avgöra

Turkiet. Det turkiska Statsrådet meddelade på torsdagen att de inom 15 dagar kommer att ta ställning till en... söndag 5/7 09:00

Utan apostlar saknas missionellt perspektiv

Ledare Nya testamentet beskriver de femfaldiga tjänstegåvorna i Kristi kropp: apostlar, profeter,... lördag 4/7 00:00

Hit kan svenskar åka i sommar

Resor. Nu har utrikesdepartementet lättat på sin avrådan om icke nödvändiga resor. Men se upp –... söndag 5/7 06:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Sommarsoffan live-intervjuar OM:s grundare

På måndag kan svenskar ställa frågor till missionsorganisationen OM:s grundare, evangelisten George... lördag 4/7 18:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda