Nyheter

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ärkebiskop Benjamin Atas är ny ordförande för den ekumeniska samarbetsorganisationen Sveriges kristna råd, SKR.
Ärkebiskop Benjamin Atas är ny ordförande för den ekumeniska samarbetsorganisationen Sveriges kristna råd, SKR.

2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på tur att gå med som observatör. Detta trots att samfundet saknar krav på kristen bekännelse hos sina medlemmar.

Publicerad Uppdaterad

Enligt generalsekreterare Karin Wiborn har SKR inte mäktat med att hantera alla de projekt som finansierats med externa medel.

– Vi har haft för liten stam och för stor krona. Vi skulle behöva antingen anställa ytterligare personal för att hantera projekten på sikt, eller så avslutar vi projekten, säger hon.

– Parallellt med detta har styrelsen haft samtal om vad som är det viktigaste för oss, och landat i att det är att SKR är en mötesplats för fördjupade relationer, samt en gemensam profetisk röst.

I och med att styrelsen inte ville höja medlemsavgiften för de 27 samfund som ingår i SKR beslöt man att knoppa av fyra projekt och att minska antalet tjänster med 2,5.

Vid årsskiftet avslutar SKR flera projekt – Kyrkornas globala vecka, Hållbar kyrka, Kyrka för Fairtrade och Fred. Däremot blir Ekumeniska följeslagarprogrammet kvar på kansliet, liksom Andlig vård i kriminalvården (NAV) och Nathan Söderbloms minnesfond.

– Det innebär ju inte till exempel att vi ska sluta att jobba med fred. Men det ska inte vara externt finansierade projekt. Och det kan hända att vi lanserar en global vecka på ett lite annat sätt, säger Karin Wiborn.

Hon räknar med att omorganisationen ska lämna mer utrymme åt något som styrelsen vill satsa mer på framöver: opinionsbildning och påverkansarbete.

– Inte så att SKR ska blir en åsiktsmaskin eller stor megafon. Däremot har vi hamnat mycket i påverkansarbete, kring migrationsfrågan, religiösa friskolor och annat, och har dessutom ett ständigt pågående remissarbete, säger Karin Wiborn.

Sveriges kristna råd är paraplyorganisation för 27 medlems­kyrkor och två observatörskyrkor – Trosrörelsen och Ad­ven­tistsamfundet. Vid SKR:s årskonferens nyligen valdes den syrisk-ortodoxe ärkesbiskopen Benjamin Atas till ny ordförande.

Vännernas samfund, kväkarna, står enligt Karin Wiborn närmast på tur att gå med som observatör.

Kväkarna har ingen gemensam trosbekännelse och kräver inte att medlemmarna betecknar sig som kristna, även om samfundet har kristna rötter. Därför har samfundets ledning redan uteslutit tanken på ett ordinarie medlemskap i SKR, vars stadgar säger att medlemmarna ska bekänna "den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden".

Powered by Labrador CMS