Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Sverigedemokrater stödde inte EU-beslut om aborträtt

EU-parlamentet vill att aborträtten ska skrivas in i EU:s grundläggande rättighetsstadga. Kritiker menar att en sådan väg skulle äventyra såväl religionsfrihet som yttrandefrihet.

Nästan alla närvarande svenska ledamöter stödde förslaget, förutom de två Sverigedemokraterna Jessica Stegrud samt Charlie Weimers som valde att lägga ned sin respektive röst.

Nyheter · Publicerad 02:00, 20 jul 2022

Med klar majoritet slog Europaparlamentet nyligen fast att aborträtten bör bli grundlagsskyddad i alla EU:s medlemsländer. Parlamentets omröstning i frågan kan ses som en markering mot att USA:s högsta domstol beslutat att upphäva domen Roe mot Wade som sedan 1973 garanterat amerikanska kvinnor aborträtt, uppger TT.

Resultatet av EU-parlamentets omröstning är dock inte bindande för EU:s medlemsländer. Då krävs att det skrivs in i EU-stadgan om grundläggande rättigheter, vilket anses vara svårt att uppnå då länder som Malta och Polen, som praktiserar en betydligt mer abortrestriktiv lagstiftning, skulle blockera ett sådant beslut.

324 parlamentariker röstade ja, 155 röstade nej medan 38 ledamöter lade ned sin röst. Av de närvarande svenska EU-parlamentarikerna valde de båda Sverigedemokraterna Jessica Stegrud samt Charlie Weimers att lägga ned sin respektive röst. Övriga närvarande svenska EU-parlamentariker röstade för att aborträtten bör skrivas in i EU:s grundläggande rättighetsstadga, uppger Europaportalen.

Europaparlamentet har även antagit en resolution som fördömer det amerikanska beslutet att upphäva Roe mot Wade.

För ett år sedan berättade Världen idag om att Jessica Stegrud påpekat att EU inte ska lägga sig i enskilda länders abortlagstiftning. Världen idag har sökt Jessica Stegrud samt Charlie Weimers för att be dem kommentera varför de lade ned sin respektive röst. Stegrud hänvisar i ett mejlsvar till en text som Sverigedemokraterna i Europaparlamentet publicerade på sin Facebooksida den 7 juli.

”EU har inte att göra med abortpolitik. Frågan är inte del av EU-fördragen. Trots detta röstar Europaparlamentet återkommande om frågan då många centralister trycker på för att flytta makten över denna fråga till Bryssel. Orsaken till att vi avstår är att vi vill värna subsidiaritetsprincipen – att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå – och länders demokratiska rätt att själva besluta om sin abortlagstiftning”, skriver Sverigedemokraterna i Europaparlamentet bland annat.

Kritik mot beslut i EU-parlamentet har bland annat också riktats från Manuel Barrios Prieto, katolsk generalsekreterare i kommissionen för EU:s biskopskonferenser. Även han anser att frågan om abortlagstiftning är något som EU-parlamentet inte bör lägga sig i.

”Att främja radikala politiska agendor äventyrar grundläggande rättigheter, inklusive tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet”, säger Barrios Prieto i ett uttalande som sajten newsbook.com citerar.

EU har inte att göra med abortpolitik.

Förslag: Postnord får tre dagar på sig att dela ut brev

Post. Postutredningen föreslår att Postnord ska få tre i stället för två dagar på sig att dela ut brev.... tisdag 31/1 21:00

Regeringen – upp till bevis för arbetsro i skolan!

Ledare En offentlig debatt har uppstått kring lärarvikarien Hans som tvingades bort från sitt arbete för... tisdag 31/1 00:10

Det står inte väl till med Sverige

Ledare ”Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.” Det... tisdag 31/1 00:00