Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Runt om i världen samlas nu kristna i bön för Ukraina. Bilden är från Sacramento i Kalifornien. Foto: Rich Pedroncelli/AP/TT

Sverigebönen: Nu behöver vi stå enade i bön för Ukraina

Som kristna i Sverige behöver vi står starkt enade i bön för våra trossyskon som omfattas av krisen i Ukraina. Det fastslår David Ekerbring, ordförande i nätverket Sverigebönen, i en allvarlig uppmaning till församlingar och enskilda troende och bedjare i Sverige.

Nyheter · Publicerad 11:45, 25 feb 2022

Han nämner ett antal områden där man som förebedjare nu kan koppla in och be för krisens Ukraina.

– Det finns naturligtvis många angelägna böneämnen i en sådan här situation, säger David Ekerbring och framhåller inte minst de rent praktiska behoven.

Han nämner behovet av skyddsrum och planeringen för att alla människor ska ha tillgång till skydd mot bombningar. Vidare pekar han på det arbete som utförs i kyrkor med anledning av kriget.

– Där förbereds olika scenarier som man kan komma att ställas inför, exempelvis att snabbt kunna förflytta människor, säger Ekerbring och vädjar till bön för de akuta mänskliga behoven.

– Som kristna i Sverige måste vi stå starkt enade i bön för de av våra trossyskon som omfattas av krisen. Vi behöver be för de församlingar som finns både i Ryssland och Ukraina, tillägger han.

David Ekerbring berättar att han bland annat fått del av meddelanden från personer i de områden av östra Ukraina som intagits av Ryssland.

– Folk är naturligtvis upprörda – en del människor i Donetsk förlorade ju till exempel sina hem 2014. Det finns en förstås en uppgivenhet, och det är viktigt att Sveriges kristna är med och ber för deras hjärtan och hela krissituationen.

Böneämnen i Ukrainakrisen

Be för våra trossyskon och olika församlingar – andliga och praktiska behov.

Be att inget oskyldigt blod ska spillas.

Be att demokratiska länder ska stå enade och inte backa inför aggressionerna.

Be att det blir fullt uppenbart vad Putin har för syften och avsikter.

Be att sanning – inte felaktig propaganda – får segra i massmedier. 

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00