Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Sverige sticker ut – kraftig minskning av livslängden

Coronapandemin har haft en stark påverkan på medellivslängden. En ny studie från Oxforduniversitetet visar att minskningen av levnadsår är betydligt större i Sverige än i övriga Norden. Forskarna tror att Sveriges hantering av pandemin är en viktig orsak till Sveriges resultat.

Nyheter · Publicerad 13:00, 7 okt 2021

Corona har inneburit att medellivslängden i många länder har minskat drastiskt under förra året, skriver Svenska Dagblad

Man får gå tillbaka till andra världskriget för att hitta en jämförbar generell förkortning av livslängd under ett enskilt år, skriver tidningen och hänvisar till en studie, gjord av Oxforduniversitet, som publiceras i tidskriften International Journal of Epidemiology.

Där konstateras en minskning av livslängden i 27 av de 29 länder som man tittat närmare på.

I Sverige har medellivslängden för män minskat med nästan ett år och för kvinnor med cirka 0,6 år under tiden som pandemin härjat.

I Norge och Danmark ökade livslängden under samma period något, och i Finland är den relativt oförändrad.

– Det är anmärkningsvärt hur Sverige skiljer sig från de tre andra länderna i Norden. Minskningen av förväntad livslängd i Sverige är dramatisk med tanke på att förväntad livslängd tidigare har ökat konstant, säger biträdande professorn Ridhi Kashyap, som arbetat med studien, till Svenska Dagbladet.

– Sverige har liknande sjukvårdssystem som övriga Norden och tyngs inte av diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar som exempelvis USA. Förväntad livslängd i Sverige borde därför ha varit i linje med de nordiska, menar Kashyap som tror att hanteringen av pandemin ligger bakom skillnaden i förväntad livslängd.

– Sverige införde inte restriktioner lika snabbt och omfattande. Man stängde inte gränserna som Norge och Danmark, höll restauranger öppna, lade inte samma vikt vid munskydd, social distans och hemarbete, fortsätter hon.

Svenska Dagbladet frågar Ridhi Kashyap om det inte kan finnas andra skäl till att den svenska medellivslängden minskat.

– Visst kan bilden vara mer komplex och andra skäl spela in. Vår tolkning blir ju en viss förenkling. Men faktum är att Sverige verkligen sticker ut i jämförelse med liknande grannländer.

Sverige införde inte restriktioner lika snabbt och omfattande.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00