Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Sverige lovade motverka flytt av EU-länders ambassader

Sverige har lovat den palestinska myndigheten att försöka hindra EU-länder från att flytta sina ambassader till Jerusalem. Löftet ska ha utfärdats strax före det möte där den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, gav judarna skulden för Förintelsen.

Nyheter · Publicerad 15:00, 17 maj 2018

Det är den palestinska nyhetsbyrån Wafa som rapporterar om den svenska utfästelsen. Och det ska alltså ha utfärdats inför det möte den 30 april då president Mahmoud Abbas i ett tal implicit gav judarna själva skulden för Förintelsen. På åhörarplats vid mötet fanns kabinettsekreterare Annika Söder från svenska utrikesdepartementet.

Det var också Annika Söder som, tidigare under samma resa, ska ha gett löftet i samtal med den palestinske utrikesministern Riyad al-Malki.

"...[...] den svenska ministern underströk att Sverige kommer att göra allt för att stödja palestiniernas diplomatiska ansträngningar för att förhindra alla EU-länder från att flytta sina ambassader till Jerusalem, särskilt de som pressas av Israel", skrev den palestinska nyhetsbyrån Wafa om mötet.

När Världen idag kontaktar Annika Söder varken bekräftar eller dementerar hon uppgifterna om att något löfte utfärdats från Sveriges sida till palestinierna. Uppgifterna från Wafa kommenterar hon bland annat så här.

"Jag upplyste Palestina om EU:s policy som är att inte flytta ambassader till Jerusalem," låter hon hälsa genom UD:s pressjour, samtidigt som hon hänvisar till att FN:s säkerhetsråd uppmanat världssamfundet att inte öppna ambassader i Jerusalem. 

EU:s officiella position är att frågan om Jerusalems status som huvudstad för både israeler och palestinier måste lösas inom ramen för ett fredsavtal mellan palestinier och israeler. Men enligt vad Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhet, sagt till palestinierna så står det i grunden medlemsländerna fritt att göra som de vill i frågan.

Men enligt den palestinska nyhetsbyrån Wafa ska även Mogherini ha gett en försäkran om att inget EU-land kommer att flytta sin ambassad. Så här skrev Wafa den 28 april, efter ett möte mellan Federica Mogherini och den palestinske EU-ambassadören Abdul Rahim Farra.

"[...] samtidigt som EU:s generalsekretariat inte har vetomakt mot någon av sina medlemmar, så sade hon [Federica Mogherini] att ingen medlemsstat kommer att agera på tvärs med den europiska konsensus som råder i frågan", skrev nyhetsbyrån Wafa

"Mogherini underströk, enligt Farra, att det som sägs om att några medlemsstater vill flytta sina ambassader till Jerusalem inte är annat än ord och att ingen av de europeiska ländernas ambassader kommer att flytta".

Att det råder olika viljor och åsikter inom EU när det gäller Jerusalem framgick av ett avslöjande nyligen att Tjeckien, Ungern och Rumänien stoppat ett förslag till gemensamt uttalande från EU-länderna.

Ett förslag till uttalande ska ha lagts fram av Frankrike, rapporterar bland annat den israeliska tv-kanalen 10. Där slogs det fast att Jerusalem ska vara huvudstad för både israeler och palestininer, att stadens status ska avgöras i fredssamtal mellan två parter, och att EU-länderna inte kommer att flytta sina ambassader till Jerusalem.

Det palestinska utrikesministeriet reagerade starkt på uppgifterna att det franska förslaget stoppats av Tjeckien, Ungern och Rumänien. Enligt Wafa så varnade man "andra länder för att falla för den israeliska propaganden gällande Jerusalem och konflikten, vilket kommer att ses som att man är del av aggressionen mot det palestinska folket och dess rättigheter".

Enligt nyhetsbyrån AP har Tjeckien förklarat sig beredd att öppna ett konsulat och ett kulturcentrum i Jerusalem som första steg mot att eventuellt flytta ambassaden dit senare i år. Tidningen Israel Hayom skriver att beslutet att backa från en snabb flytt av ambassaden ska ha fattats efter påtryckningar från Federica Mogherini.

Jag upplyste Palestina om EU:s policy som är att inte flytta ambassader till Jerusalem.

Evangeliets utmanande erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00