Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

I juni 2009 överlämnade regeringens utredare Anders Milton en utredning till socialminister Göran Hägglund om hur man kan jobba för att få ner antalet oönskade graviditeter. Anders Milton tycker sig se att det nu sker en del på området, men konstaterar att politikerna inte valt att i någon större utsträckning göra verklighet av de förslag man tog fram. Foto: Sören Andersson / Scanpixv

”Sverige har ingen bra abortstatistik”

Socialstyrelsen har beslutat att på obestämd tid stoppa abortstatistiken. Myndigheten befarar att uppgifterna är för detaljerade. Samtidigt vid­håller Anders Milton, som ledde den utredning som lades fram 2009 med förslag på hur antalet oönskade graviditeter i Sverige ska minskas, att fler uppgifter behövs och att ett nationellt abortregister bör upprättas.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 maj 2013

Socialstyrelsen har satt stopp för abortstatistiken. Det innebär att helårsstatistik från 2012, som finns tillgänglig, inte kommer att publiceras, och inte heller kommer någon halvårsrapport för 2013. I ett brev till kliniker och sjukhus har Socialstyrelsen tills vidare tackat nej till uppgifterna. Datainspektionen ska nu se över vad som gäller juridiskt för att avgöra om abortstatistiken borde avidentifieras ytterligare.
– Vi har tankar om att inte ta in födelseår och månad, utan i stället göra en gruppindelning av åldrar, till exempel alla kvinnor under 20 år och kvinnor 20-29 år, har Petra Otterblad Olausson, chef för Socialstyrelsens avdelning för statistik och utvärdering, sagt till Världen idag.
– Det här kommer ställa till en massa problem för oss, menar hon.

Och det är inte bara på Social­styrel­sen man är frustrerad över att insamlingen av data nu stoppats. Flera sjukhus är kritiska och har fattat beslut om att fortsätta ta in uppgifter för att skicka till landstingen. En som reagerat är Lena Marions, gynekolog och ansvarig för abortverksamheten på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Hon menar att statistiken innebär en kvalitetssäkring och också ger en viktig indikation på hur utvecklingen i Sverige ser ut i förhållande till andra länder.
– Det är en katastrof. Det här är information vi verkligen behöver för att bland annat kunna jobba med att förebygga oönskade graviditeter. Vi behöver veta hur många som gör abort, vilken vecka det sker i, och om det till exempel har något att göra med socioekonomiska skillnader, säger hon till Sveriges Radios Ekot.

Mellan 2007 och 2009 hade en arbetsgrupp tillsatt av regeringen i uppdrag att se över hur man från politiskt håll skulle kunna få ner antalet oönskade graviditeter i Sverige. 2009 överlämnades utredningen till socialminister Göran Hägglund (KD). Bland annat föreslogs att ungdomsmottagningarnas uppdrag skulle utvärderas nationellt, att preventivmedel skulle subventioneras i hela landet och att ett nationellt register skulle upprättas, där samma uppgifter som man samlar in i alla andra delar av vården även skulle samlas in när det gäller aborter.
Anders Milton, som ledde utred­ningen, har tidigare sagt till Världen idag att Social­departe­mentet inte satt ner foten när det gäller hur man ska arbeta förebyggande utifrån utredningens slutsatser. Han tycker sig se att det nu sker en del på området, men konstaterar att politikerna inte valt att i någon större utsträckning göra verklighet av de förslag man tog fram.
– Sveriges kommuner och landsting har kommit med förslag om att landstingen ska subven­tionera p-piller, men vad vi föreslog var en subventionering av alla hormonella preventiv­medel och där är vi inte än.

Och Milton förespråkar fortsatt en komplett registrering av personuppgifter när det gäller abort.
– Det borde behandlas som alla andra ingrepp, precis som vi registrerar blindtarmsoperationer eller något annat. Det är för att kunna se och följa utvecklingen, för att forskare ska kunna titta på procedurer, eventuella biverkningar, regionala skillnader och dra slutsatser. Detta är bokstavligen det enda ingrepp där man inte har möjlighet att följa upp exempelvis om en viss grupp har mer problem än andra. När uppgifterna skickas in till Socialstyrelsen tas de fyra sista siffrorna i personnumret bort, just för den här åtgärden men ingen annan. Vi har ingen bra abortstatistik i Sverige.

Han menar att det kan handla om behov av förebyggande åtgärder för vissa kulturella eller etniska grupper och har ingen förståelse för farhågor om att identiteten hos den som genomgår en abort skulle kunna röjas.
– Att någon skulle lyckas komma åt de centrala registren genom att ta sig in i ett låst rum på Socialstyrelsen dit bara några få personer har nyckel för att där leta på en enskild individ, det ser jag som uteslutet.
Socialstyrelsens beslut om att stoppa den nuvarande abortstatistiken vill Milton inte kommentera.
– Jag tycker att man ska ändra lagstiftningen. Hur den nuvarande ska tolkas överlåter jag till juristerna, men vi bör jämställa abort med andra medicinska åtgärder.

Det finns ett politiskt motstånd mot den registrering utredningen föreslog. Har du någon förhoppning om att det kommer att bli verklighet?
– Jag tror att det kommer att komma, det är bara det att våra kära politiker drar felaktiga slutsatser. Bara för att de haft problem att införa FRA och Ipred så vill de undvika allt som kan tolkas ha med överheten att göra, säger Anders Milton.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Ny missionsorganisation viktigt och uppfriskande initiativ

Ledare I en tid då fysiska gudstjänster förbjudits, då många församlingar och samfund långsiktigt krymper... tisdag 13/4 00:10

Arvet som Ebba inte bryr sig om

Ledare När Kristdemokraterna i förra veckan presenterade sitt jämställdhetspolitiska program väcktes... tisdag 13/4 00:00

Sverigedemokrater kritiserar SR-podd på arabiska

Public Service. I helgen lanserades Ekot Radio Swedens nya fördjupande veckopodd på arabiska. Podden ska... tisdag 13/4 08:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier