Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Sverige gav ingen info till Wallenbergs familj

I morgon, fredag, svarar utrikesminister Ann Linde på en interpellationsfråga om skälen till att Raoul Wallenbergs familj inte har informerats om att Ryssland redan i oktober 2011 erkände att den svenske diplomaten levde efter det officiella dödsdatumet.

Nyheter · Publicerad 14:49, 6 feb 2020

Den 18 januari skrev Världen idag om att dokument i UD:s nyöppnade arkiv avslöjar att Raoul Wallenberg – under beteckningen ”Fånge nr 7” – förhördes sex dagar efter det officiella dödsdatumet, samt att Sverige informerades om detta av FSB-arkivarien Vinogradov redan i oktober 2011.

Trots det informerade UD inte Raoul Wallenbergs anhöriga och vidtog inga andra åtgärder.

Nu på fredag ska utrikesminister Ann Linde svara på en interpellationsfråga med anledning av uppgifterna. Det är riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD) som undrar varför anhöriga inte informerades.

I onsdags förra veckan hölls ett seminarium i riksdagen om Raoul Wallenbergs försvinnande, där nya uppgifter redovisades om det miljardlån som Sverige erbjöd Sovjet efter andra världskriget.

Peter Axelsson, analytiker med fokus på Östeuropa, presenterade en rapport som pekar på att krediten var skälet till Moskvaambassadören Staffan Söderbloms omdiskuterade möte med Stalin – ett kritiserat möte som omges av frågor och som kan ha påverkat Wallenbergs öde.

Forskarna Vadim Birstein och Susanne Berger skrev i augusti 2019 i Svenska Dagbladet om Stalins beredskap i april 1946 att förhandla.

I samband med förra veckans seminarium startades ett parlamentariskt nätverk för Raoul Wallenberg i riksdagen.

Efter påstötningar från den svenske diplomatens familj, forskare och från Världen idag begärde Sverige i höstas – för första gången på många år – att ryska myndigheter skulle släppa ytterligare information om Raoul Wallenberg,

I oktober frågade Världen idag utrikesministern vad hon skulle göra för att trycka på ryska myndigheter om att släppa information om vem ”Fånge nr 7” var, med hänvisning till en riksdagsdebatt med förra utrikesministern Margot Wallström i april 2018.

I debatten undvek Wallström vid två tillfällen att svara på frågor från Mikael Oscarsson (KD) om vad Sverige tänker göra för att få tydlighet om identiteten hos ”Fånge nr 7”.

Den 30 oktober i fjol fick Världen idag svar från UD:

– Regeringen kommer att fortsätta bistå de anhöriga genom att överlämna konkreta frågor, inklusive kring ”Fånge nr 7”, till ansvariga ryska myndigheter. Vid dessa möten kommer vi betona den vikt svenska regeringen fäster vid att dessa frågor besvaras, svarade Buster Mirow Emitslöf, presskommunikatör på UD.

Kommer UD endast att fungera som en postcentral för de anhörigas frågor eller – utifrån en egen diplomatisk utgångspunkt – göra påtryckningar mot ryska myndigheter kring ”Fånge nr 7”?

– UD kommer fortsätta ta upp frågan med Ryssland å svenska regeringens vägnar.

Frågan var inte om det kommer att samtalas om Raoul Wallenberg-ärendet i allmänna ordalag utan om UD utifrån en egen ståndpunkt kommer att begära ut information om ”Fånge nr 7”.

– Vi kommer som sagt fortsätta ta upp frågan med Ryssland. Men i övrigt går vi inte in i detalj vad som sägs i dialog med andra stater.

Dagen efter detta svar lade UD fram en rad specifika frågor från anhöriga till ryska myndigheter.

Ett första brev överlämnades den 31 oktober i fjol – ett viktigt steg i jämförelse med den passivitet som präglat UD de senaste åren.

Brevet följdes upp den 11 november av Sveriges ambassadör Malena Mård, som till det ryska utrikesministeriet personligen underströk betydelsen av begäran.

Regeringen kommer att fortsätta bistå de anhöriga genom att överlämna konkreta frågor, inklusive kring ”Fånge nr. 7”, till ansvariga ryska myndigheter. Vid dessa möten kommer vi betona den vikt svenska regeringen fäster vid att dessa frågor besvaras.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00