”Neo-kolonialism”

Sverige förnekar mutor för ny abortlag i Liberia

Liberia
Kyrkliga ledare i Liberia upprörs över Sveriges försök att liberalisera landets abortlag.

Svenska skattepengar har bidragit till en aggressiv kampanj för att Liberia ska anta en ny, liberal abortlag och kyrkliga ledare i det afrikanska landet beskyller Sverige för kulturell kolonialism. Uppgifter om att Sverige gett mutor för att landet ska ändra abortlagen dementeras dock av svenska ambassaden. 

Publicerad Uppdaterad

Världen idag har vid flera tillfällen rapporterat om den press som länder i väst sätter på afrikanska stater i syfte att få dem att implementera viss lagstiftning. Det kan handla om att bistånds­medel och pengar för demokratiutveckling kommer tillsammans med krav på mer liberala bestämmelser kring exempelvis abort. 

Den senaste tiden har ett nytt sådant fall, med Sverige inblandat, uppmärksammats på högsta politiska nivå i både Liberia och USA. Det handlar om Liberias reviderade folkhälsolag som just nu diskuteras och som landets senatorer ska besluta om inom kort. Där kan abort komma att ingå, och blir det verklighet innebär det en kraftig liberalisering med tusentals aborterade ofödda barn som följd.

Utländska makters inblandning i den demo­kratiska processen i Liberia är totalt oacceptabel och en form av neo-kolonialism som vi måste förkasta

Biskop Kortu K Brown

Enligt Liberias nuvarande lag är abort tillåtet om moderns liv är i fara, vid våldtäkt, incest eller om fostret har en funktions­nedsättning. Den nya lagen tros innebära att abort, oavsett anledning, blir lagligt upp till graviditetsvecka 14.

En viktig orsak till att abort ens blev en del av förslaget är en aggressiv kampanj signerad abortförespråkande organisationen Amplifying Rights Network, dit Sverige är en av de ledande donatorerna, konstaterar katolska Respekt.

Flera religiösa grupper kritiserar förslaget och ilskan mot Sverige är stor bland kyrkliga ledare i Liberia. De beskriver de utom­stående påverkans­försöken som en direkt attack mot landets kulturella och religiösa värderingar. Biskop Kortu K Brown, som leder Liberias kyrkliga råd, har startat en motkampanj där han särskilt kritiserar Sveriges inblandning i försöken att förändra landets abortlag.

”Den svenska regeringen och andra utländska icke-statliga organisationer har skapat och finansierat organisationer i Liberia (särskilt Amplifying Rights Network) för att bedriva lobbying för legalisering av abort. Utländska makters inblandning i den demokratiska processen i Liberia är totalt oacceptabel och en form av neo-kolonialism som vi måste förkasta”, skriver biskopen på sin webbplats

Där finns också länkar till statistik om Sveriges höga aborttal och information om den uttalade politiska ambitionen från svenska politiker att få afrikanska länder att ändra abortlagar. Detta är inget som Sverige förnekar.

Det Sverige däremot dementerar är att man ska ha använt mutor för att få politiker i Liberia att ändra abortlagen. Uppgifter om att senatorer ska ha fått stora summor pengar har spridits i en rad medier både i Liberia och Europa.

The Daily Observer i Liberia skriver i en artikel att de har uppgifter att svenska ambassaden gett ”betydande ekonomiska bidrag till senatorer i utbyte mot deras stöd för att legalisera abort under sken av att finansiera olika utvecklingsprojekt i Liberia".

Rapporteringen ledde till att den amerikanske republikanske kongress­ledamoten Chris Smith lyfte frågan. Han har begärt att myndigheter i Liberia och Sverige ska gå till botten med mutuppgifterna.

Vi vill försäkra alla liberianer om att dessa anklagelser är helt falska.

Sveriges ambassad i Liberia

”Sverige ... har aggressivt pressat Liberia att anta en genom­gripande ny abort­lagstiftning men kan ha gått över gränsen och begått allvarliga brott”, menade Smith i ett uttalande tidigare i år.

– Det finns en kraftfull och välfinansierad global agenda som aggressivt förnekar, nedvärderar och saknar respekt för ofödda flickor och pojkar och trivialiserar de skador som drabbar kvinnor som gör abort. Vi vet att andra länder sätter press på Liberia, och enligt uppgift till och med betalar mutor till era politiker, för att få se 40 000 liberianska barn dödas varje år, sade Chris Smith nyligen i ett uttalande, uppger Respekt.

I somras tvingades den svenska ambassaden göra ett uttalande där man beskrev medierapporteringen i Liberia om mutor som ”desinformation” och bestämt avvisade påståendena. 

”Vi vill försäkra alla liberianer om att dessa anklagelser är helt falska”, skrev ambassaden, men var samtidigt tydlig med att påverkansarbetet för en ny abortlag fortsätter.

Powered by Labrador CMS