Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Sverige ett undantag i Europa

I 21 av de 25 EU-länder som har laglig abort, tillåter lagen att vård­personal, eller i alla fall läkare, slipper utföra abort om de hänvisar till sin samvets­frihet. Detsamma gäller Norge och Schweiz. Men lagstift­ning­en varierar, framgår det av en veten­skap­lig artikel som publicerades förra året.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 feb 2014

I en del länder – som i Tysk­land, Portugal, Spanien och Slovenien – är rätten till samvetsvägran inskriven i konstitutionen, och i andra finns den med i de lagar som reglerar aborträtten eller vården.
De länder som inte tillåter samvetsvägran inom vården enligt lagen är Sverige, Finland, Bulgarien och Tjeckien, även om en debatt pågår i Finland. Inte heller Island tillåter samvetsägran, skriver tre finska och en österrikisk forskare i artikeln "Conscientious objection and induced abortion in Europe".

I en del länder, som Frankrike, finns det domstolsbeslut på att samvetsvägran är en rättighet som tillkommer individen, och inte kan åberopas av institutioner. Även i Spanien säger lagen att samvetsfrihet tillkommer individen, och i Tyskland har den federala administrativa domstolen slagit fast att statliga sjukhus måste tillhandahålla aborter.
I andra länder, som Slovakien och Polen, är det vanligt att hela sjukhus vägrar att utföra aborter, oavsett läkarnas personliga åsikter.
Det är också vanligt att läkaren som hänvisar till sin samvets­frihet enligt lagen måste remittera vidare patienten till en kollega, som i Italien, Polen, Ungern, Kroatien, Danmark och Norge.

De senaste årtiondet har allt fler läkare utnyttjat sin rätt till samvetsfrihet, enligt olika undersökningar. I Italien uppges närmare 70 procent av gynekologerna ha vägrat att utföra aborter av moraliska skäl under 2008. I Portugal är det uppskattningsvis 80 procent av gynekologerna som vägrar utföra aborter, och i Österrike saknar man av dessa skäl abortmöjligheter i stora delar av landet.

Lyfter man blicken ut över världen, så är samvetsvägran vanligast i USA och i Central- och Syd­­amerika. Det är också allt fler andra yrkesgrupper som vill kunna hänvisa till sitt samvete för att till exmepel slippa att skriva ut preventivmedel, sköta för- och eftervård av kvinnor som gör abort, eller skriva ut remisser för abort. Men det gäller inte bara abort, utan även sterilisering, fertilitetsbehandling och fosterdiagnostik.

Fotnot: Informationen hämtad ur "Conscientious objection and induced abortion in Europe" (2013), av Heino A, Gissler M, Apter D, Fiala C, publicerad i The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, liksom "Women's access to lawful medical care: the problem of unregulated use of conscientious objection" (2010) av Europarådets rapportör.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella.... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier