På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Svenskt ointresse för Raoul Wallenberg lyfts fram i Israel

Svenska tjänstemän valde medvetet att prioritera landets handel med Sovjetunionen framför att försöka få Moskva att utlämna diplomaten Rauol Wallenberg. Det skriver två internationella forskare i Jerusalem Post, med hänvisning till uppgifter som Världen idag rapporterat om.

Nyheter · Publicerad 16:00, 20 apr 2021

Världen idag skrev tidigare i år om hur historiska dokument antyder att den svenska regeringen var väl medveten om att en handelskredit med Sovjetunionen var oförenlig med ett aktivt arbete för att få loss Raoul Wallenberg. Nu uppmärksammas uppgifterna i en debattartikel i den israeliska tidningen Jerusalem Post.

Det hela handlar om att Sveriges sändebud i Moskva, Staffan Söderblom, vid minst tre gånger 1945 och 1946 bad höga sovjetiska tjänstemän att bekräfta att Raoul Wallenberg inte längre var vid liv.

Analytikern Peter Axelsson menar att detta skedde medvetet för att säkra det avtal, ofta kallat ”rysskrediten”, om att Sovjetunionen under en femårsperiod skulle köpa svenska varor på kredit för 200 miljoner kronor om året.

Staffan Söderbloms begäran att få en bekräftelse på att Raoul Wallenberg var död blev i praktiken en dödsdom, menar Peter Axelsson, vars rapport enligt Raoul Wallenberg Research Initiative publiceras under året.

Som Sveriges särskilda sändebud i Budapest mellan juli och december 1944 räddade Raoul Wallenberg tusentals liv genom att utfärda skyddspass och skydda judar i byggnader som betecknades som svenskt territorium.

Han greps av sovjetiska myndigheter den 17 januari 1945 efter misstanke om spionage och försvann därefter.

”Sedan plötsligt, i slutet av april 1946, signalerade den sovjetiske ledaren Josef Stalin sin villighet att göra viktiga eftergifter till Sverige i syfte att få till det sovjetisk-svenska handels- och kreditavtalet [...] före slutet av året”, skriver de två Raoul Wallenberg-forskarna Vadim Birstein och Susanne Berger i Jerusalem Post.

”Men trots att avtalet undertecknades efter rekordkort tid i oktober 1946 tog svenska tjänstemän inte upp frågan om Wallenbergs försvinnande med den sovjetiska ledningen.”

Den svenska regeringen fastslog i en utredning 2003 att diskussionerna om handelsavtalet kan ha ”spelat en indirekt roll för handläggningen av Raoul Wallenberg-fallet”.

”Om man från svensk sida var oerhört angelägen att få till stånd ett avtal, så kan regeringsrepresentanterna ha försökt undvika frågor som kunde störa den allmänna stämningen mellan Sverige och Sovjetunionen och därmed leda till att avtalet inte förverkligades”, står det i utredningen.

Den slår även fast ”det uppenbart olämpliga” i att Staffan Söderblom delgav sovjetiska makthavare sin ”personliga övertygelse” om Raoul Wallenbergs död.

Peter Axelsson menar däremot att det svenska sändebudet agerade utifrån en medveten politik. I en intervju som publicerades i Karen Kajemets nyhetsutskick i januari går han ett steg längre, och menar att Josef Stalin lät kidnappa Raoul Wallenberg för att säkerställa miljardlånet från Sverige.

Raoul Wallenberg rapporterades senare ha dött den 17 juli 1947 i ett fängelse i Moskva.

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Världen idag AB fick ny styrelseordförande

Världen idag. Per-Olof Eurell avgick som ordförande för Världen idags styrelse i samband med torsdagens... fredag 7/5 16:35

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier