Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Celler tagna från lungan på ett svenskt aborterat foster ligger till grund för flera av de vanligaste vaccinerna. Kristna ledare uppmanar till att nyttja vaccinet i brist på etiska alternativ. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Svenskt aborterat foster utnyttjas i forskning

Celler tagna från lungan från ett svenskt aborterat foster lade grunden för dagens vaccin mot röda hund och används fortfarande i forskning. Även vaccin som ges mot vattkoppor, hepatit och bältros har utvecklats ur celler från ett aborterat foster.

Så längde det inte finns alternativ, rekommenderas kristna dock att använda sig av dessa vacciner.

Nyheter · Publicerad 16:42, 12 nov 2020

Den svenska abort som skedde 1962, och som ligger till grund för en av de mest använda cellinjerna, WI-38, skedde när kvinnan var i fjärde månaden av sin graviditet. Det skriver tidskriften Nature i en artikel från 2013.

Fostrets lungor plockades ur på Karolinska institutet, varpå de skickades med flyg över Atlanten i en behållare inpackad med is, till Wistar Institute for Anatomy and Biology i Philadelphia i USA.

Där lyckades mikrobiologen Leonard Hayflick med hjälp av enzymer få cellerna att dela sig på ett sätt så att DNA-molekylerna hela tiden fördes vidare. På så sätt skapade han en cellinje som blev bas för forskning som krävde genetisk vävnad från en människa, fri från sjukdomar av olika slag.

”Vacciner som tagits fram med hjälp av WI-38-celler har immuniserat hundratals miljoner människor mot röda hund, rabies, adenovirus, polio, mässling, vattkoppor och bältros,” skriver vetenskapsjournalisten Meredith Wadman i Nature.

Men cellinjen används också för studier av celldelning, något som är särskilt relevant vid forskning om cancer och åldrande.

En slagning i FASS, den information som ges ut av läkemedelsföretag i Sverige, visar att cellinjen från ett annat foster som aborterats i Storbritannien på 1960-talet, MRC-5, ligger som grund för vaccin mot vattkoppor, hepatit och bältros.

Många kristna samfund, alltfrån katolska och anglikanska kyrkan till Southern Baptists i USA, anser att det ändå är etiskt försvarbart att låta vaccinera sig och sina barn med dessa vaccin – så länge det inte finns alternativ. Både för att aborterna i fråga gjordes för såpass länge sedan, och för att inte äventyra folkhälsan och individens hälsa.

Några etiskt hållbara alternativ verkar till exempel inte finnas för vaccin mot vattkoppor, samt för kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Det konstaterar två kristna organisationer som följer frågan fortlöpande: amerikanska Children of God for Life och den tyska läkarföreningen Läkare för livet (Ärzte für das Leben).

Barnen får betala priset för vuxnas relationsexperiment

Ledare I individualismens namn lanseras ständigt nya sätt att bryta normer kring relationer och familj.... torsdag 4/3 00:10

Tre med livshotande skador efter attack i Vetlanda

Misstänkt terrorbrott. Vetlanda chockades av onsdagens attack då en man i 20-årsåldern gick till angrepp mot flera... torsdag 4/3 08:25

Trots motstånd delar de sin tro

Missionsglimten Varje vecka har jag förmånen att ha kontakt med det som vi till vardags kallar för missionsfältet i... torsdag 4/3 06:00

Köpmän och missionärer förde kristen tro till Sverige

Sveriges kristna arv (del 1/12). Kristnandet av Sverige var en lång process, och kristendomen och dess arv skulle få en oerhört stor... torsdag 4/3 00:00

Köpmän och missionärer förde kristen tro till Sverige

Sveriges kristna arv (del 1/12). Kristnandet av Sverige var en lång process, och kristendomen och dess arv skulle få en oerhört stor...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier