Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Svenskstartade samfund växer i USA

Tre samfund som är bland dem som växer i USA i dag har en sak gemensamt: De startades av svenska immigranter. - Svenskarnas mod har följt med in i rörelsen, säger Minnesotapastorn Paul Johnson.

Nyheter · Publicerad 16:23, 9 okt 2017

Medan många kristna samfund förlorar medlemmar i USA i dag finns det några som växer. Bland dem finns The Evangelical Free Church, Evangelical Convernant Church och Converge Worldvide, berättar Paul Johnson, huvudpastor i Aspen Grove Network, Minneapolis.

Han var tidigare direktor för församlingsplanteringen inom Converge – ursprungligen The Swedish Baptist General Conference – och har fått se hur samfundet har fördubblat antalet församlingar under en 30-årsperiod.

– Alla de här tre samfunden startades av svenska immigranter, säger han.

Det var svenska ”läsare” som kom till USA på 1800-talet på grund av fattigdom eller trosförföljelse och startade kyrkor där svenskar hade bosatt sig, berättar han.

– Alla tre grupperna beskrivs som pietistiska. Det innebar att de hade en brinnande tro på evangelism, att de hade en stark upplevelse av Gud genom tron på Jesus och att de praktiserade bön och bibelläsning.

Att de tre samfunden växer i dag tror han inte är en slump. Precis som sina företrädare så lägger de stor vikt vid att ha ett rikt böneliv och att nå ut till människor, påpekar han.

Paul Johnson, som själv har svenska förfäder, tror att det svenska arvet spelar in.

– Svenskarna som kom hit var modiga. De hade tagit avstånd från den svenska statskyrkan, säger han och påpekar att det måste ha varit ett tufft beslut.

Det modet – samt villigheten att tjäna - har följt med in i rörelserna, tror han.

– De här samfunden vågar ta risken att starta nya kyrkor.

Ett annat ”svenskt drag” som Paul Johnson tror lever kvar i dessa samfund är strävan efter samförstånd.

– Man söker fred i stället för splittring. Människor från olika kulturer känner sig bekväma i kyrkorna på grund av den här strävan efter enhet och fredliga relationer.

Det har i sin tur lett till tillväxt, menar han.

Ett liknande drag lyfts fram av Carole Spickelmier, som sitter i en kommitté som ska bevara rörelsens historia.

– Eftersom baptisterna som kom hit inte gillade idén om en statskyrka tyckte de heller inte om hierarkier. The Baptist General Conference hade inte en ordförande förrän år 1954, säger hon.

Både Carole Spickelmier och Paul Johnson berättar att det talades svenska i samfundets församlingar ända fram till omkring 30-talet. Därefter var det engelska som gällde.

– De ville ju nå nya personer med evangeliet, och då var det inte hållbart med svenskan i längden, säger Paul Johnson.

Minnesotapastorn tror att kristna människors utvandring till USA även har påverkat åt andra hållet, det vill säga har påverkat Sverige.

– Några kyrkledare har tillsammans med mig spekulerat i om sekularismen i Sverige beror på att så många av era överlåtna kristna lämnade landet. Det är bara en spekulation, men det är rimligt.

Paul Johnson berättar att det finns en stor tacksamhet till Sverige i kyrkorna.

– En sak som ledarna för de här samfunden har sagt är: Vi står i skuld till Sverige för den typ av människor som kom hit som immigranter och den inverkan de har haft på USA.

Paul Johnsons egen församling vill välsigna Sverige tillbaka. Detta sker genom att de ber för Sverige och har en systerförsamling i Sverige som samarbetar med.

– Vi är pionjärer på det här området. Jag hoppas att fler kyrkor ska upptäcka vilken fantastisk möjlighet det är, säger han.

Några kyrkledare har tillsammans med mig spekulerat i om sekularismen i Sverige beror på att så många av era överlåtna kristna lämnade landet. Det är bara en spekulation, men det är rimligt.

Sara Carlsson: Så till min dotter, och alla döttrar, säger jag nu: Jag vill rädda båda liven.

Samhällskrönika Visst kan man hamna i väldigt oväntade samtal när det gäller abort? Inför att vi skulle vara med på Livets marsch förra året hade jag ett sådant...

Straff är mycket mer än rehabilitering

Ledare Kriminaliteten skapar oro i samhället och medierna rapporterar kontinuerligt om barn som rånas, om våldtäkter, skjutningar och sprängningar. Fler...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Sök källan under ytan

Bönekrönika Böneskolan. Del 52 En ung kvinna ropar ut några fina ord om aposteln Paulus och hans team när de en gång är på väg till ett bönemöte i Filippi:  ”De här människorna är...

Motsägelsefull bibeltolkning i försök att minska invandring

Debatt Flyktingar som befinner sig i utvecklingsländer har det ofta mycket värre till och med än svenska fattigpensionärer, skriver Micael Grenholm i ett...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Sök källan under ytan

Bönekrönika Böneskolan. Del 52 En ung kvinna ropar ut några fina ord om aposteln Paulus och hans team när de en gång är på väg till ett bönemöte i Filippi:  ”De här människorna är...