Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Svenskstartade samfund växer i USA

Tre samfund som är bland dem som växer i USA i dag har en sak gemensamt: De startades av svenska immigranter. - Svenskarnas mod har följt med in i rörelsen, säger Minnesotapastorn Paul Johnson.

Nyheter · Publicerad 16:23, 9 okt 2017

Medan många kristna samfund förlorar medlemmar i USA i dag finns det några som växer. Bland dem finns The Evangelical Free Church, Evangelical Convernant Church och Converge Worldvide, berättar Paul Johnson, huvudpastor i Aspen Grove Network, Minneapolis.

Han var tidigare direktor för församlingsplanteringen inom Converge – ursprungligen The Swedish Baptist General Conference – och har fått se hur samfundet har fördubblat antalet församlingar under en 30-årsperiod.

– Alla de här tre samfunden startades av svenska immigranter, säger han.

Det var svenska ”läsare” som kom till USA på 1800-talet på grund av fattigdom eller trosförföljelse och startade kyrkor där svenskar hade bosatt sig, berättar han.

– Alla tre grupperna beskrivs som pietistiska. Det innebar att de hade en brinnande tro på evangelism, att de hade en stark upplevelse av Gud genom tron på Jesus och att de praktiserade bön och bibelläsning.

Att de tre samfunden växer i dag tror han inte är en slump. Precis som sina företrädare så lägger de stor vikt vid att ha ett rikt böneliv och att nå ut till människor, påpekar han.

Paul Johnson, som själv har svenska förfäder, tror att det svenska arvet spelar in.

– Svenskarna som kom hit var modiga. De hade tagit avstånd från den svenska statskyrkan, säger han och påpekar att det måste ha varit ett tufft beslut.

Det modet – samt villigheten att tjäna - har följt med in i rörelserna, tror han.

– De här samfunden vågar ta risken att starta nya kyrkor.

Ett annat ”svenskt drag” som Paul Johnson tror lever kvar i dessa samfund är strävan efter samförstånd.

– Man söker fred i stället för splittring. Människor från olika kulturer känner sig bekväma i kyrkorna på grund av den här strävan efter enhet och fredliga relationer.

Det har i sin tur lett till tillväxt, menar han.

Ett liknande drag lyfts fram av Carole Spickelmier, som sitter i en kommitté som ska bevara rörelsens historia.

– Eftersom baptisterna som kom hit inte gillade idén om en statskyrka tyckte de heller inte om hierarkier. The Baptist General Conference hade inte en ordförande förrän år 1954, säger hon.

Både Carole Spickelmier och Paul Johnson berättar att det talades svenska i samfundets församlingar ända fram till omkring 30-talet. Därefter var det engelska som gällde.

– De ville ju nå nya personer med evangeliet, och då var det inte hållbart med svenskan i längden, säger Paul Johnson.

Minnesotapastorn tror att kristna människors utvandring till USA även har påverkat åt andra hållet, det vill säga har påverkat Sverige.

– Några kyrkledare har tillsammans med mig spekulerat i om sekularismen i Sverige beror på att så många av era överlåtna kristna lämnade landet. Det är bara en spekulation, men det är rimligt.

Paul Johnson berättar att det finns en stor tacksamhet till Sverige i kyrkorna.

– En sak som ledarna för de här samfunden har sagt är: Vi står i skuld till Sverige för den typ av människor som kom hit som immigranter och den inverkan de har haft på USA.

Paul Johnsons egen församling vill välsigna Sverige tillbaka. Detta sker genom att de ber för Sverige och har en systerförsamling i Sverige som samarbetar med.

– Vi är pionjärer på det här området. Jag hoppas att fler kyrkor ska upptäcka vilken fantastisk möjlighet det är, säger han.

Några kyrkledare har tillsammans med mig spekulerat i om sekularismen i Sverige beror på att så många av era överlåtna kristna lämnade landet. Det är bara en spekulation, men det är rimligt.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00