Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Svenska missionärsgravar förstörs i Kina

En svensk missionärskyrkogård i Shanxi-provinsen i norra Kina ska ha blivit jämnad med marken av lokala myndigheter. Alla dess 20 gravstenar uppges vara borta och i stället ska ny vegetation ha planterats på platsen.

Nyheter · Publicerad 15:22, 29 okt 2020

Uppgifterna kommer från magasinet Bitter Winter som bevakar religionsfrihetsrelaterade nyheter i Kina och som har många uppgiftslämnare i landet. Bitter Winter rapporterar att bakgrunden till myndigheternas tilltag mot missionärskyrkogården tycks vara att en lokal kristen husförsamling hade uppmärksammat de begravda svenska missionärernas insats i Kina.

Tidigare i år hade nämligen de lokala kristna uppfört nya gravstenar för de 20 begravda svenska missionärerna och dessutom inrättat ett minimuseum i en byggnad vid platsen, där besökare kunde läsa om missionärernas historia och se gamla bilder från den tid då de var verksamma. 

Uppmärksammandet av missionärerna kom dock till de lokala myndigheternas kännedom och den 12 september, vid klockan sex på morgonen, ska över 100 specialpoliser och andra myndighetsföreträdare ha anlänt för att blockera gatan som leder till kyrkogården.

Människor som tittade på ska ha blivit hotade och tillsagda att lämna platsen, och ett par timmar senare ska maskiner ha kommit dit för att förstöra både gravstenar och museibyggnaden, med hänvisning till att de var “olagliga konstruktioner”. Dessutom ska myndigheterna senare, under natten, ha planterat ny vegetation på platsen.

På grund av att den lokala husförsamlingen hade haft kontakt med den begravde missionären Verner Westers familj i Sverige, i samband med kyrkogårdsinsatsen, ska de även ha blivit svartlistade och det ska ha tagits beslut om att de ska övervakas.

Svenska Missionen i Kina, som de 20 begravda svenskarnas organisation hette, etablerade sin missionsstation i prefekturen Yungcheng i södra delen av Shanxi-provinsen år 1888. Enligt en lokal äldre kristens uppgifter till Bitter Winter, var det missionärerna själva som köpte en bit mark på staden Xiezhous kyrkogård, i samma prefektur, vilket sedan blev den gravplats som nu förstörts.

Svenska Missionen i Kina gick 1982 samman med Svenska Mongolmissionen och bildade Evangeliska Östasienmissionen. Enligt Bitter Winter är det EÖM:s styrelseordförande, Mick Lidbeck, tillika barnbarn till missionären Verner Wester, som den lokala husförsamlingen hade varit i kontakt med. Världen idag har sökt EÖM för en kommentar.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier