Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

”Svenska medier förutsägbart kategoriska om Kavanaugh”

Kritiken mot svenska mediers rapportering om den konservative domaren Brett Kavanaugh får nu stöd av den svenske USA-kännaren Roland Poirier Martinsson. Att Kavanaugh nu valts in i Högsta Domstolen tror han bland annat kan få betydelse för abortdebatten i USA.

Nyheter · Publicerad 15:45, 10 okt 2018

Svenska medier har på sina håll fått kritik för hur man hanterat hela processen runt utnämningen av Kavanaugh, och de anklagelserna om sexuella övergrepp som riktats mot honom.

Och Roland Poirier Martinsson tycker att rapporteringen i Sverige ”förutsägbart har varit alldeles för kategorisk.” Han frågar sig om eventuella misstag från ungdomstiden bör diskvalificera någon 40 år senare.

– Hur många av våra riksdagsledamöter skulle då tvingas avgå? säger han till Världen idag.

– Det finns inget alls som tyder på att han haft ett klandervärt beteende sedan han var en ung man, tvärtom, menar Porier Martinsson.

– Jag tyckte han gjorde ett lika trovärdigt intryck som kvinnan som anklagade honom, men de pratade i huvudsak om två saker. Hon om vad som hänt i gymnasiet, han om sitt liv sedan dess. Båda kan ha gett en sann bild.

Roland Poirier Martinsson anser att svenska medier också begått andra misstag.

– För det första, de två kvinnor som anklagat honom utöver Ford (Blasey, red. anm.) framstår inte alls som lika trovärdiga, dessutom finns det luckor också i Fords vittnesmål. Exempelvis hänvisar hon till sin bästa väninna vid tillfället, som säger sig inte minnas händelsen. Kavanaugh säger att han inte varit på plats och har ganska goda skäl för varför det skulle vara sant. Detta har heller inte rapporterats.

När senaten med minimal marginal röstade för att godkänna Kavanaugh, var reaktionerna starka och splittrade i USA. Hyllningar från främst republikanskt håll, och starka missnöjesyttringar från demokrater och kvinnorättsaktivister.

I samband med att Kavanaugh svors in, höll president Donald Trump ett tal där han framhöll att man måste ses som oskyldig tills motsatsen bevisats. Kavanaugh har hela tiden hävdat sin oskuld.

Utifrån hur sammansättningen i HD nu blir med Kavanaugh, vilken långsiktig betydelse skulle tillsättningen kunna få, tror du?

– Den självklara, att domstolen nu kommer, om inget oförutsett händer, att ha trygg, konservativ majoritet under lång tid. Många frågor som delar liberala och konservativa kommer att avgöras till konservativ fördel. Dock, Högsta domstolen består inte av politiska nickedockor, det är viktigt att komma ihåg.

När det gäller abortfrågan tror Poirier Martinsson inte att det välkända domslutet ”Roe vs Wade” kommer att påverkas.

– Vad som kommer att ske är exempelvis att abortfrågorna kommer att bli viktigare på delstatsnivå och få ett större genomslag vid val av delstatsparlament.

– Jag kan tänka mig dels att det kommer att dröja innan en fråga om abort hamnar hos Högsta domstolen, dels att domstolen kommer att vara försiktig för att inte uppfattas som partipolitisk. Men det finns en uppenbar risk att abortfrågan kommer att bli mycket inflammerad.

Hur skulle du be­skriva Kava­naughs syn på exempel­vis religions­frihetsfrågor och sam­könade äktenskap?

– Han är konstitutionalist och därför fundamentalist när det gäller religionsfrihet. Jag kan mycket väl tänka mig att samkönade äktenskap förblir en delstatsfråga. Tanken att exempelvis göra ett tillägg i konstitutionen som förklarar att äktenskapet är mellan en man och en kvinna ser jag som främmande.

– Både i den här frågan och abortfrågan ska man komma ihåg, att den kanske viktigaste aspekten när Högsta domstolen fäller ett utlåtande, är vad Högsta domstolen sagt i frågan vid tidigare tillfällen. Det ska mycket till för att den ska riva upp ett eget beslut även om det fattats av en domstol med andra medlemmar, menar Roland Poirier Martinsson.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

KD: Vi prioriterar inte bort barnomsorgspeng

Politik. Kristdemokraternas barnomsorgspeng som ska göra det möjligt för föräldrar att, med ekonomisk... fredag 16/4 09:00

Senaste nytt

    Israelernas styrka: argumentation

    Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier