Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Svenska kyrkan står bakom ”transteologi”

Jesu fråga till Petrus i Bibeln, ”Vem säger ni att jag är?”, jämfördes med en ”komma ut-process” när Svenska kyrkan höll en ”transhearing” nyligen. Både ärkebiskopen och biskop Åke Bonnier deltog när kyrkan drog upp riktlinjerna för att intensifiera arbetet med transfrågorna.

Nyheter · Publicerad 07:00, 11 dec 2019

– Förändring tar ibland tid. Men den är möjlig och den kan få en genomgripande effekt när den väl sker.

Det sade ärkebiskop Antje Jackelén när Svenska kyrkan nyligen arrangerade sin första ”transhearing” som gick under namnet ”Detta är min kropp”. Jackelén menade att transpersoner varit ”osynliggjorda i teologin, på samma sätt som homosexuella tidigare varit”.

– Vi är här för att markera någonting, sade hon.

Dagen arrangerades i samarbete mellan Svenska kyrkan och EKHO, som kallar sig en kristen hbtq-organisation. I inledningsanförandet av Johanna Wickberg från EKHO ställdes frågan vad det är för teologi ”som ligger i vägen” för transpersoner.

– Den icke-inkluderande teologin har inte sin grund i Bibeln, påstod Wickberg, och framhöll att den historiskt kristna uppfattningen att Gud skapat människan till man och kvinna är ett synsätt som används ”för att förtrycka dem som inte passar in”.

– Att vara queer och transperson är att vara skapad till Guds avbild.

– Det finns hopp även för Bibeln, sade Wickberg, och möttes av skratt från åhörarna.

Under anförandet argumenterades det också för att personer som inte kan viga samkönade par inte heller ska få bli präster. Trots att väjningsrätten slagits fast av Svenska kyrkan, bemöttes detta inte av någon av kyrkans representanter på plats.

– Kristi kropp är uppenbarligen delvis queer och trans, påstod Wickberg.

En av Svenska kyrkans ledande teologer, kyrkosekreterare Cristina Grenholm, medverkade och slog fast att Svenska kyrkan inte har en stereotyp syn på kön och att man står för en ”tydlig relativisering av den binära uppfattningen av kön”.

En föreläsning hölls också av teologen Kjeld Renato Lings som handlade om ”en hbtqi-bejakande tolkning” av Bibelns skapelseberättelse.

Under hearingen lyftes flera olika bibelpassager fram som man menade på olika sätt kunde tolkas som ”queera”. Särskilt Jesu fråga till lärjungarna, ”Vem säger ni att jag är?”, användes och kallades ”en komma ut-process”.

Biskop Åke Bonnier som höll i en andakt under dagen sade att Jesus här ”kommer ut för sina lärjungar”. Enligt Bonnier är Jesu centrala budskap att alla ”är älskade som de vi är”.

Under hearingen medverkade också transprästen Ann-Christine Ruuth, som tidigare hette Åke Roxberg. Ruuth samtalade med skådespelaren Rolf Lassgård, aktuell med filmen Min pappa Marianne.

Det finns gott om kritik mot Svenska kyrkans teologiska förändring när det gäller synen på sexualitet, kön och äktenskap. På sociala medier möttes också ärkebiskopen av flera kritiska kommentarer när hon berättade om hearingen.

”Gud har skapat oss till man och kvinna. Har SvK en annan inställning nu?” undrade en person.

”Det var många år sedan jag gick ur Svenska kyrkan. Det tog lång tid innan jag bestämde mig. Jag valde rätt”, skriver en annan.

Andra menar att Svenska kyrkan på detta sätt inte hjälper människor utan i stället sprider förvirring.

Kristi kropp är uppenbarligen delvis queer och trans.

Ravi Zacharias tros ha begått sexuella övergrepp

Avslöjande. Den kände och uppskattade apologeten Ravi Zacharias som avled förra året har anklagats för sexuella... lördag 16/1 11:00

Joggande judinna mördad – ett offer för tystnadskultur

Israelkommentar Den 20 december 2020 är israeliska sexbarnsmamman Esther Horgan ute på sin vanliga joggingrunda.... torsdag 14/1 00:00