Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.
2 Petrusbrevet 3:8

Världen idag

Svenska kyrkan i Göteborg ordnar föreläsning om yoga

”Yoga som kristen” är en av föreläsningarna som anordnas av Svenska kyrkan i Göteborg under Vetenskapsfestivalen i april. – Religion är något som växer och förändras, säger prästen Pontus Nilsen som är projektledare för eventet. Under festivalen anordnar Svenska kyrkan även en föreläsning om ”en frisk Moder jord”.

Nyheter · Publicerad 10:53, 27 feb 2019

”Ett seminarium om det spännande mötet mellan svenskkyrklig teologi och yogatraditionens österländska rötter.” Så beskrivs den föreläsning om yoga som äger rum i Hagakyrkan i Göteborg den 6 april.

Föreläsningen är en del av Svenska kyrkans inslag under den så kallade Vetenskapsfestivalen, som äger rum i Göteborg varje år och som samlar olika populärvetenskapliga event. De som kommer att tala under seminariet är Jessica Humleklo, yogalärare, Lisa Westberg, präst och yogainstruktör, och Clemens Cavallin, docent i religionsvetenskap.

Världen idag hör av sig till prästen Pontus Nilsen, som är projektledare för Svenska kyrkans program under Vetenskapsfestivalen, för att höra varför man anordnar föreläsningen.

– Syftet med föreläsningen är att skapa samtal om något som många människor i Sverige ägnar sig åt. Tanken är att det ska vara ett öppet samtal där vi ställer oss frågor som: Vad finns det för konflikter, spänningar, möjligheter? säger han.

Enligt Pontus Nilsen kommer samtalet varken utgå från att yoga är något negativt eller något positivt, utan vara helt förutsättningslöst.  

Två av föreläsarna är yogainstruktörer. Finns det inte en risk att det blir övervägande positivt om yoga?

– Nej, det tror jag inte, säger Nilsen.

Det faktum att många svenskar utövar yoga i dag – gör det per automatik att det är något som kyrkan ska ta upp?

– Nej, men jag tror att det är bättre att prata om det vi håller på med än att inte prata om det.

Tycker du att kyrkan ska ta in inslag från andra religioner?

– Jag har ingen färdig åsikt om det. Religion är något som växer och förändras – den är våra uttryckssätt och vår respons på det vi uppfattar som Gud. Vi i Svenska kyrkan utgår ju från våra källor, men religion är ett föränderligt system. Kyrkan har förändrats i många frågor under åren, och det tror jag är något naturligt.

Hur ser ni på att Gud genom i princip hela GT uppmanar sitt folk att inte blanda sin tro med andra folks religiösa riter?

– Jag kan bara uttala mig om hur jag ser på det, men Svenska kyrkan har ju ett öppet samtal med andra trosuppfattningar. Vi står för vår ordning, och är stolta över den, men vi anser inte att allt annat är fel eller dåligt. Vi vill också lyssna och lära av andra.

Världen idag har tidigare berättat att en undersökning visar att meditation kan leda till mental ohälsa. Pontus Nilsen vet inte om detta är något som kommer tas upp under föreläsningen, men litar på att Clemens Cavallin tar upp den forskning som är mest relevant.

Han vet heller inte om föreläsarna kommer ta upp risken att människor som utövar yoga öppnar upp för en mörk andlig verklighet.

– Som jag sa kommer det vara ett öppet samtal. Vi tar upp det som kommer upp. Kommer ämnet upp, kommer vi prata om det.

Svenska kyrkan har flera föreläsningar under Vetenskapsfestivalen. En föreläsning har rubriken ”Naturens läkande kraft” och ska handla om den nära kontakt med naturen som människan haft genom sin ”evolution och historia”.

En annan föreläsning har rubriken ”Den svindlande tanken om en frisk Moder jord”.

– ”Moder jord” i rubriken kommer från den föreläsare som håller i just den föreläsningen, men det var inte något som vi tyckte var fel eller konstigt. Det är ett ömsint och varmt sätt att prata om planeten som vi också uppskattar, säger Pontus Nilsen.

Inte heller formuleringen om ”människans evolution” är, enligt Nilsen, något problematiskt.

– Vi bejakar och vill låta oss berikas av Darwins upptäckt om att allt liv hänger ihop i ett gemensamt evolutionärt ursprung där slump, naturligt urval och stora förändringar över enorma tidsrymder är en del av Guds skapelseprocess, säger han.

Enligt Pontus Nilsen är det en ”insikt som tyvärr ännu inte helt landat över allt i kristendomen, men som behöver göra det om vi är intresserade av ett så sant förhållningssätt som möjligt till tillvaron och Gud”.

Svenska kyrkan har ju ett öppet samtal med andra trosuppfattningar. Vi står för vår ordning, och är stolta över den, men vi anser inte att allt annat är fel eller dåligt. Vi vill också lyssna och lära av andra.

Kristna friskolerådet: Skolrapport gav felaktig bild

Utbildning. Skolinspektionen gav i sin årsrapport uttryck för brister på konfessionella friskolor. ”Synnerligen... torsdag 23/3 18:00

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00