Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Svenska experter hade fel – covid-dödstal blev klart högst i Norden

Ett återkommande argument i början av pandemin, från bland andra statsepidemiolog Anders Tegnell, var att de nordiska grannarna skulle ”komma i kapp” när det gällde Sveriges höga dödstal. Det visar sig nu inte stämma. Över 20 000 svenskar har dött med covid-19 vilket är fler än i samtliga andra nordiska länder tillsammans.

Nyheter · Publicerad 16:00, 17 nov 2022

Det är sajten Kvartal som påminner om förutsägelserna från smittskyddsexperter och Folkhälsomyndigheten vid pandemins början.

”Prognosen som smittskyddsexperten Johan Giesecke gjorde i maj 2020 att övriga Norden efter ett år skulle komma i kapp Sverige i antal dödsfall i pandemin har inte slagit in. Inte heller förverkligades den dåvarande statsepidemiologen Anders Tegnells förutsägelse att Sverige skulle ha en stor fördel jämfört med övriga Norden på grund av att det svenska folket drabbades hårt i den första vågen”, skriver Kvartal.

Drygt 20 700 personer i Sverige har hittills dött med covid-19. Och även i Världsbankens rankning över hur vanlig dödsorsak covid-19 har varit under pandemin, sticker Sverige ut som det enda land i Norden där detta varit en ”topp tre” dödsorsak sedan coronapandemin bröt ut. En generell förklaring till det svenska misslyckandet är den senfärdighet som ansvariga politiker och myndigheter uppvisade i pandemins inledningsfas.

I Sverige kunde mängder av flygresenärer som kom från smitthärdsområden i exempelvis Italien kliva rakt ut i samhället utan någon kontroll, och människor uppmanades till en början inte stanna hemma ifall en familjemedlem uppvisade covid-symptom. Vanliga medborgare kunde heller inte testa sig för corona förr­än i början av sommaren 2020.

”Det framstår allt mer som att det var en avgörande positiv faktor att vara snabbt ute ur startblocken med skyddsåtgärder redan i början av pandemin”, konstaterar Kvartal i sin genomgång.

En aspekt som stundtals har lyfts fram för att försvara den svenska strategin är siffrorna som gäller överdödlighet. En sammanställning av The Economist visar en överdödlighet på 140–160 personer per 100 000 invånare för Sverige under pandemin. Finlands överdödlighet är enligt dessa siffror högre än Sveriges under pandemin, trots färre antal avlidna i sjukdomen.

Men frågan är om överdödlighetsmåttet kan rädda svenska beslutsfattare från kritik? Hälsosäkerhetschefen på Institutet för hälsa och välfärd i Finland, Mika Salminen, säger till Kvartal att överdödlighet är ett trubbigt mått.

Finland hade uppvisat överdödlighet även utan covid-19 av det enkla skälet att många blivit äldre och att risken att avlida ökar med stigande ålder, enligt Salminen som påpekar att olika mätningar gällande överdödlighet gett olika resultat beroende på vilka antaganden som gjorts.

Att jämföra de nordiska ländernas dödsfall med covid-19 framstår därmed som en mer tillförlitlig metod. Och där är det tydligt att Sverige sticker ut i jämförelse med övriga Norden.

Det framstår allt mer som att det var en avgörande positiv faktor att vara snabbt ute ur startblocken med skyddsåtgärder redan i början av pandemin.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00