Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

Svensk behandling av barn med könsdysfori sågades

Dagens utredning av könsdysfori är inte anpassad för att många av de sökande har en neuropsykiatrisk diagnos. Det menade talare som inbjudits till ett riksdagsseminarium om könsdysfori.

Unga svenskar som upplever sig vara födda i ”fel” kön borde, liksom man numera gör i Finland, få behandling för annan psykisk ohälsa innan de utreds för könsdysfori, menade två psykiater.

Nyheter · Publicerad 11:00, 24 sep 2021

Huvudtalare var de två barn- och ungdomspsykiaterna Sven Román och Angela Sämfjord, liksom Ingrid Lindell från föräldranätverket Genid.

Alla tre menade att dagens vård alltför lättvindigt ger ungdomar diagnosen könsdysfori och erbjuder dem både hormonterapi och kirurgiska ingrepp för att ändra sitt kön. Samtidigt gör bristen på studier och uppföljning det svårt att utvärdera behandlingen.

– Hur kan man inom vår offentligt finansierade vård erbjuda de här ingreppen till ungdomar som ofta har psykisk ohälsa, trots avsaknad av gedigen evidens? frågade sig Ingrid Lindell.

Den bild som gavs under seminariet var att dagens utredning av könsdysfori inte är anpassad för att så många av de sökande har en neuropsykiatrisk diagnos. Detta då metoden bygger på tidigare patientgrupper, där könsdysforin uppstod tidigt i barndomen och inte i lika hög grad var kopplad till neuropsykiatriska besvär eller psykisk ohälsa.

– Jag har träffat eller haft ansvar för ett 20-tal av dessa personer, majoriteten de senaste två åren, och uppemot 90 procent har haft en påtaglig autism, sade Sven Román.

Att diagnosen könsdysfori är extra svår att sätta för dessa ungdomar beror, enligt Román, också på att besvären sammanfaller med pubertetens alla frågor kring identitet, kroppsliga förändringar och uppror mot föräldrarna.

Både han och Angela Sämfjord ifrågasatte uppgifter om att de ungdomar som behandlas för könsdysfori mår bättre efteråt. En kartläggning av Socialstyrelsen 2020 kunde till exempel inte slå fast att suicidrisken, som är förhöjd bland personer med könsdysfori, minskade till följd av behandlingen.

– Det finns inget vetenskapligt stöd för att självmordsbenägenhet minskar med behandlingen. Tvärtom finns en studie som visar att risken är mycket hög efter könsförändrande behandling, sade Sven Román.

I stället, menade de två psykiaterna, borde vården satsa på att i första hand behandla den psykiska ohälsa som finns redan innan ungdomarna söker sig till vården för just könsdysfori.

På detta sätt arbetar man numera i Finland. Där utfärdades förra året nya rekommendationer om att barn och ungdomar med könsdysfori och ”som samtidigt uppvisar andra psykiatriska symtom som kräver specialiserad vård” ska erbjudas vård och behandling för den psykiska ohälsan innan man utreder könsdysforin.

Dessutom måste man utesluta att könsdysforin ”är uttryck för ett [...] normalt och övergående identitetssökande och inte utvecklas i någon annan riktning då ungdomen ges möjlighet att reflektera över sin identitet”.

Med bland åhörarna fanns Kristdemokraternas tidigare partiledare Alf Svensson, som sitter med i styrelsen för Familjen först.

– Vi har byggt in en katastrof i vårt samhälle, sade han före seminariet till Världen idag, med syftning på att så många ungdomar genomgår både hormonbehandling och kirurgi, med stora risker för svåra biverkningar.

Seminariet spelades in och kan ses via länk på Mikaels Oscarssons Facebook-sida.

Jag har träffat eller haft ansvar för ett 20-tal av dessa personer, majoriteten de senaste två åren, och uppemot 90 procent har haft en påtaglig autism.

Könsdysfori

• År 2018 var det totalt knappt 6 000 personer, 0,6 promille av befolkningen, som hade någon könsdysforidiagnos i Sverige.

• Antalet nya fall av diagnostiserad könsdysfori bland flickor i åldern 13–17 år hade då ökat med närmare 1 500 procent sedan 2008.

• Under samma period ökade antalet personer med diagnosen könsdysfori bland unga män i åldern 18–24 år med 400 procent.

• En övervägande andel av de som diagnostiseras med könsdysfori har flera andra psykiatriska diagnoser som depressioner och ångestsjukdomar, i synnerhet unga flickor.

• Behandlingarna, och den kraftiga ökningen av tonåriga flickor i patientgruppen, började uppmärksammas i samband med Uppdrag gransknings program Tranståget i april 2019.

• Sedan dess har både Astrid Lindgrens sjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala av försiktighetsskäl stoppat all behandling med pubertetshämmande hormoner för unga transpersoner. Detta delvis till följd av ett rättsfall i Storbritannien, som slog fast att personer under 16 år inte bör ta så livsavgörande beslut.

• Dessutom har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i en rapport pekat på bristande evidens och risken för biverkningar som benskörhet och cancerrisk.

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

Första judiska bröllopet i Bahrain på över 50 år

Gulfstaterna. Det var en stor helg för den judiska minoriteten i kungariket Bahrain när de nyligen kunde fira... söndag 24/10 10:00

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier