På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Fria aborter för alla kvinnor i världen ska vara ett av målen för svensk utrikespolitik. Flera riksdagsledamöter talade i debatten om abort som en mänsklig rättighet. Bilden visar en abortklinik i Spanien. Foto: Paul White / AP Scanpix

Svensk abortpolitik på export

Sverige ska verka för "fria, säkra och lagliga" aborter för alla kvinnor i världen, enligt en bred majoritet i riksdagen. Endast Sverigedemokraterna invänder mot hur fri abort lanseras som en mänsklig rättighet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 13 jun 2011

Kampen mot dödsstraff, tortyr, våld mot kvinnor och människohandel var några av de saker som diskuterades i riksdagen när mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik var uppe för debatt på torsdagen i förra veckan. Men den enda riktigt heta debatten blev i abortfrågan, där Sverigedemokraterna invände mot formuleringen i utskottsförslaget att "Sverige stöder insatser som syftar till att göra aborter fria, säkra och lagliga för alla kvinnor".

Debatten inleddes av Carin Runeson (S) som deklarerade att abort är en mänsklig rättighet och lyfte fram Nicaraguas totalförbud mot abort som ett avskräckande exempel. Även Irlands, Maltas och Polens abortlagstiftning dömdes ut av Runeson som "oacceptabel".
Julia Kronlid (SD) invände att Sverige behöver ha en mer ödmjuk inställning till andra länder och invände mot att  abort kallas för en mänsklig rättighet:
– Om man menar att abort ska räknas som en mänsklig rättighet glömmer man helt bort att det finns flera parter involverade i abortfrågan, framför allt kvinnan och fostret... Har Sveriges riksdag rätt att avgöra när mänskligt liv ska skyddas eller inte skyddas i andra länder?

Julia Kronlid kritiserade också ett uttalande från Socialdemokraterna om att Sverige inte har något att lära av andra länder när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa.
– Hur kan politiker i Sverige, som har de högsta aborttalen i Norden, som är det enda land i Europa som har fri abort upp till vecka 18 och som har stora problem med könssjukdomar, säga att vi inte har något att lära av andra länder på detta område

Om abort ska ses som en mänsklig rättighet blir det svårt att kritisera länder som Indien och Kina för de många flickaborterna, menade Julia Kronlid. Hon undrade även i ett replikskifte med Hans Linde (V) om länder med behovsprövad abort, som Finland, Storbritannien och Island, också ska tvingas ändra sin lagstiftning.

Hans Linde svarade att han förvånades över invändningen mot den "grundläggande mänskliga rättigheten att få uttrycka sin sexualitet på sina egna villkor". Han hävdade att den abortsyn Sverigedemokraterna förespråkar leder till att mammors liv släcks.
– Vi har runt om i världen 70 000 kvinnor som varje år dör för att de har regeringar som fråntagit dem makten över sin egen kropp, sade Hans Linde.

I debatten talade Désirée Pethrus för Krist­demokra­terna. Hon berörde inte abortfrågan.
Riksdagen fattar beslut om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik 15 juni.

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier