Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

Svåra etiska frågor ämne när kristna läkare möttes

När kristna läkare och medicinstudenter samlades till nordiskt möte den 12–15 augusti stod både bibelundervisning och en del av vår tids svåra etiska frågor på dagordningen, såsom dödshjälp, könsdysfori och samvetsfrihet.

Nyheter · Publicerad 22:00, 24 aug 2021

Mötet, som hade temat ”Faith in medicin” (en ordlek mellan betydelserna Tro inom medicin och Tro på medicin), genomfördes som ett så kallat hybridmöte, med ett begränsat antal deltagare på plats i Göteborg och ytterligare deltagare på distans.

– Vi ville lyfta heta ämnen som engagerar gränsöverskridande, men också tala om hur man som läkare kan leva ut sin kristna tro i vardagen, säger professor och överläkare Jovanna Dahlgren, som är ordförande i svenska Kristna läkare och medicinstudenter (KLM).

– Därför hade vi också en del skarp bibelundervisning, om att man inte bara ska sträva efter karriär utan efter vad Gud vill med våra liv här och nu.

Att vara kristen läkare handlar både om bemötande och om att omsätta sina etiska värderingar i arbetet, menar hon.

– Som hormon- och barnläkare har jag till exempel satt mig in i frågan kring könsdysfori. Här blir ”att göra gott” att tänka på patientens bästa inte bara kortsiktigt, utan för hela livet, säger Jovanna Dahlgren, med hänvisning till den stora ökningen av tonårsflickor som vill omvandla sina kroppar till pojkars på hormonell och kirurgisk väg.

– Ny forskning talar för att detta är tonåringar med neuropsykiatriska diagnoser som befinner sig i en identitetskris. Då måste man ödmjukt vinnlägga sig om fakta innan man tar ställning, men också inse att här finns väldigt lite evidens.

I maj 2021 stoppade Karolinska sjukhuset all ny behandling av barn med könsdysfori utanför strikta kliniska studier.

– Jag tror att man de närmaste åren kommer att formera sig inom läkarprofessionen i Norden i den här frågan. Och där tror jag att vi kristna kan bidra med en god dialog om vi har ett sakligt förhållningssätt, säger Jovanna Dahlgren.

Ett nordiskt land där de kristna läkarna kommit långt i sitt påverkansarbete är Finland, berättar hon, inte minst i frågan om läkarassisterat självmord och eutanasi.

– Där har de kristna läkarna en helt annan plattform, i och med att de är en del av det finska läkarförbundet och en remissinstans i medicinsk-etiska frågor.

I debatten har svenska KLM engagerat sig mer för synen på samvetsfrihet än specifikt i abortfrågan. Men Jovanna Dahlgren ser med oro på att dagens träffsäkra fosterdiagnostik gör att aborter av barn med olika missbildningar normaliseras allt mer.

– Vi aborterar merparten foster med Downs syndrom. Men också när det gäller andra syndrom med genetisk variation är jag som specialist förvånad över patientberättelserna om att man rekommenderar abort.

Jovanna Dahlgren är Socialstyrelsens resursperson när det gäller vissa sällsynta diagnoser, så som Noonans, Beckwick-Widemans eller Silver-Russells syndrom. I den egenskapen har hon fått samtal från föräldrar som pressas till att göra abort.

– I sådana här känsliga lägen måste vi som profession vara neutrala och stöttande oavsett vad föräldrarna väljer, säger hon.

Som hormon- och barnläkare har jag till exempel satt in mig i frågan kring könsdysfori. Här blir ”att göra gott” att tänka på patientens bästa inte bara kortsiktigt utan för hela livet.

Kristna läkare och medicinstudenter

KLM grundades för 82 år sedan och har medlemmar på både de större universitetssjukhusen och mindre orter.

​KLM har drygt 550 medemmar och ger ut medlemstidningen Ars Medicina.

Varje höst hålls studenthelger och AT/ST-helger.

Föreningen ingår i ICMDA, International Christian medical and dental association.

KLM deltar i nordiskt och baltiskt samarbete och har Ukrainas kristna läkarförening som vänförening.

Abortfrågan handlar om ofödda barnets rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Keramiker till vänster och vd:ar till höger på valsedeln

Politiker. Drygt hälften av alla 54 000 politiker som kandiderar i höstens val har uppgett något slags... tisdag 28/6 04:30

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

OS-vinnaren Jonny Nilsson har avlidit

Dödsfall. Jonny Nilsson, OS-guldmedaljör i skridskor, har lämnat jordelivet. I en intervju med Världen idag... måndag 27/6 20:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier