På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Stor ökning av Alpha online under pandemin

Antalet Alphakurser via internet har vuxit över hela världen under pandemin. Nu växer dessa kurser även i Sverige och fördelarna med att mötas digitalt är många.

– Vi ser att Alpha online är här för att stanna, även om vi kan börja mötas fysiskt igen, säger inspiratören Marie-Louise Nilsson.

Nyheter · Publicerad 12:00, 19 jan 2021

”Pausa Netflix” och ”diskutera livets stora frågor från din egen soffa”. Med dessa ord lanserar Alpha Sverige sin nationella annonskampanj för ”Alpha online” på sociala medier, med start den här veckan.

Antalet digitala Alphakurser har ökat över hela världen under pandemin och nu börjar man se en liknande utveckling även i Sverige.

– Alpha online har vuxit enormt mycket globalt. Nu växer det även här, till följd av att vi har haft en kraftigare nedstängning den senaste tiden, säger Alphainspiratören Marie-Louise Nilsson.

– De senaste åren har vi gått från 150 Alphakurser per år till över 800. Under 2020 har det startats upp 105 nya Alpha online i Sverige, vilket innebär en ökning med 100 procent, fortsätter hon.

Erfarenheterna visar att det finns många fördelar med de digitala kurserna. De gör det lättare för småbarnsföräldrar och ensamstående föräldrar att delta. Detsamma gäller personer med annan religionstillhörighet, som kanske inte skulle ha kommit ifall kursen hade hållits i en kyrka.

Det blir också lättare för församlingar att genomföra kursen, eftersom arrangörerna inte behöver ordna vare sig mat eller lokal.

Dessutom har det visat sig att kursdeltagarna blir mera öppna under gruppdiskussionerna när dessa hålls digitalt. De samtal som brukar komma under andra halvan av den tio veckor långa kursen kommer nästan direkt nu, säger Marie-Louise Nilsson som ser två möjliga orsaker till detta.

– Det kan bero på att deltagarna känner sig lite tryggare och mer avslappnade när de sitter hemma. Det kan också bero på att pandemin har skakat om människor och att de som söker sig till kursen vill prata om det som är på riktigt.

I Zoom-verktyget kan samtalsledaren dela upp deltagarna i smågrupper, precis som man brukar göra under kursen. På Zoom finns även en chatt-funktion där frågor kan skrivas, vilket kan kännas lättare för en del.

I kursen ingår även en helg, en dag eller förmiddag med undervisning om den helige Ande. Då brukar ledarna be om att gruppmedlemmarna ska få bli uppfyllda av Andens närvaro. Alpha Sverige får vittnesbörd om hur människor får uppleva både beröring och helanden.

– Den helige Ande går igenom skärmar. Det sker mycket och folk kommer till tro i varenda kurs, konstaterar Marie-Louise Nilsson.

Alphas grundare Nicky Gumbel, kyrkoherde i London, talade till Sverige under ett webbinarium strax innan jul, med över 200 pastorer, präster och volontärer från de flesta kristna samfund. Temat för samlingen var ”Hur är vi kyrka i pandemitider?”

– Det finns inget som kan ersätta det fysiska mötet, men det här blir mer tillgängligt. Vi ser att Alpha online är här för att stanna, även om vi kan börja mötas fysiskt igen.

Den helige Ande går igenom skärmar. Det sker mycket och folk kommer till tro i varenda kurs

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Många i Europa oroade över Astra Zeneca

Covid-19. Medier har skrivit om tveksamheten bland många till Astra Zenecas vaccin, på grund av den lilla men... lördag 8/5 20:00

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Skarp kritik mot att transperson kan få en OS-plats

Olympiskt. Den tidigare tyngdlyftaren Tracey Lambrechs riktar hård kritik mot att Laurel Hubbard, som ser ut... lördag 8/5 11:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier