Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!
Psaltaren 117:1–2

Världen idag

Stor ökning av Alpha online under pandemin

Antalet Alphakurser via internet har vuxit över hela världen under pandemin. Nu växer dessa kurser även i Sverige och fördelarna med att mötas digitalt är många.

– Vi ser att Alpha online är här för att stanna, även om vi kan börja mötas fysiskt igen, säger inspiratören Marie-Louise Nilsson.

Nyheter · Publicerad 12:00, 19 jan 2021

”Pausa Netflix” och ”diskutera livets stora frågor från din egen soffa”. Med dessa ord lanserar Alpha Sverige sin nationella annonskampanj för ”Alpha online” på sociala medier, med start den här veckan.

Antalet digitala Alphakurser har ökat över hela världen under pandemin och nu börjar man se en liknande utveckling även i Sverige.

– Alpha online har vuxit enormt mycket globalt. Nu växer det även här, till följd av att vi har haft en kraftigare nedstängning den senaste tiden, säger Alphainspiratören Marie-Louise Nilsson.

– De senaste åren har vi gått från 150 Alphakurser per år till över 800. Under 2020 har det startats upp 105 nya Alpha online i Sverige, vilket innebär en ökning med 100 procent, fortsätter hon.

Erfarenheterna visar att det finns många fördelar med de digitala kurserna. De gör det lättare för småbarnsföräldrar och ensamstående föräldrar att delta. Detsamma gäller personer med annan religionstillhörighet, som kanske inte skulle ha kommit ifall kursen hade hållits i en kyrka.

Det blir också lättare för församlingar att genomföra kursen, eftersom arrangörerna inte behöver ordna vare sig mat eller lokal.

Dessutom har det visat sig att kursdeltagarna blir mera öppna under gruppdiskussionerna när dessa hålls digitalt. De samtal som brukar komma under andra halvan av den tio veckor långa kursen kommer nästan direkt nu, säger Marie-Louise Nilsson som ser två möjliga orsaker till detta.

– Det kan bero på att deltagarna känner sig lite tryggare och mer avslappnade när de sitter hemma. Det kan också bero på att pandemin har skakat om människor och att de som söker sig till kursen vill prata om det som är på riktigt.

I Zoom-verktyget kan samtalsledaren dela upp deltagarna i smågrupper, precis som man brukar göra under kursen. På Zoom finns även en chatt-funktion där frågor kan skrivas, vilket kan kännas lättare för en del.

I kursen ingår även en helg, en dag eller förmiddag med undervisning om den helige Ande. Då brukar ledarna be om att gruppmedlemmarna ska få bli uppfyllda av Andens närvaro. Alpha Sverige får vittnesbörd om hur människor får uppleva både beröring och helanden.

– Den helige Ande går igenom skärmar. Det sker mycket och folk kommer till tro i varenda kurs, konstaterar Marie-Louise Nilsson.

Alphas grundare Nicky Gumbel, kyrkoherde i London, talade till Sverige under ett webbinarium strax innan jul, med över 200 pastorer, präster och volontärer från de flesta kristna samfund. Temat för samlingen var ”Hur är vi kyrka i pandemitider?”

– Det finns inget som kan ersätta det fysiska mötet, men det här blir mer tillgängligt. Vi ser att Alpha online är här för att stanna, även om vi kan börja mötas fysiskt igen.

Den helige Ande går igenom skärmar. Det sker mycket och folk kommer till tro i varenda kurs

Allt färre utvägar för trängd Putin när även vänner börjar svika

Ledare Insatserna har den senaste veckan höjts i Ukrainakriget. Ryssland mobiliserar för en ökad... fredag 7/10 00:10

Politiska regimskiftet kan bli ett öppnat fönster från Herren

Gästledare Sverige har haft ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i ungefär hundra år, med några kortare... torsdag 6/10 00:10

Förr i tiden var Sverige kallt och dragigt

Vi står inför en vinter med skyhöga elpriser. Är det kanske läge att snegla bakåt i historien för... fredag 7/10 04:00

SD-topp vill avskaffa diskrimineringslagen – ”exkluderar grupper”

Sverigedemokraterna. Diskrimineringslagen borde utredas och möjligen avskaffas. Det hävdar SD-toppen Richard Jomshof som... torsdag 6/10 21:00

Nepal behöver fler ledare för skörden

Missionsglimten Doften av kaffe och mat och en känsla av förväntan ligger i luften när jag stiger in i festlokalen... fredag 7/10 00:00

Ett enat rop stiger i Sverige

Bönekrönika Jag längtar efter väckelse. Jag längtar efter att på plats efter plats få höra vittnesbörden om hur... torsdag 6/10 00:00

Värdekonservativt Lettland ratade ryskvänligt parti

Nyhetskommentar Det innebär en jätteskräll att det som i flera val varit Lettlands största parti – det ryskvänliga...
Följ Världen idag i sociala medier