Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Med bidrag från Ungdomsstyrelsen vill nu Ekho påverka Frälsningsarmén så att hbtq-personer ska få bli frälsningssoldater. ”Det är djupt problematiskt när staten går in och stöttar en fristående organisations arbete med att påverka en annan fristående organisation, säger Stefan Gustavsson”, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen. Foto: Anders Wiklund / Scanpix

Statliga pengar ska ändra arméns bibelsyn

Med bidrag från statliga Ungdomsstyrelsen ska ekumeniska hbtq-organisationen Ekho påverka Frälsningsarmén till att acceptera hbtq-personer som frälsningssoldater.

Nyheter · Publicerad 12:00, 25 jan 2013

Riksförbundet Ekho, som samlar hbtq-personer med en kristen bekännelse, driver sedan i september förra året projektet "Hbtq-frågor i Frälsningsarmén", med finansiering från Ungdomsstyrelsen. Enligt Ekhos hemsida syftar projektet till att öppna upp samfundet "så att kristna hbtq-personer ska kunna vara, helt och fullt, sig själva och samtidigt vara en aktiv del av Frälsningsarmén i Sverige".
Efter att projektet fått klartecken från Ungdoms­styrelsen och beviljats 355 000 kronor i bidrag har Ekho först samtal med ledningen för Fräls­nings­armén, utan att de först informerat om att de sökt bidrag till ett projekt med syftet att påverka rörelsen.

Ekho söker nu också kontakt med hbtq-personer som är eller har varit aktiva inom Frälsningsarmén. "Vi vill ta del av din berättelse och dina erfarenheter från samfundet utifrån ett hbtq-perspektiv, både positiva och negativa", heter det på hemsidan. Där förklaras också att målet är att samla berättelserna i en bok som ska spridas till Frälsningsarméns kårer.
Marie Willermark, Fräls­nings­arméns högste ledare i Sverige, har inte varit tillgänglig för en kommentar under torsdagen, men skriver på sin blogg att "hela projektet är igångsatt utan att Frälsningsarméns ledning varit inkopplad eller medveten om vad Ekho vill uppnå eller hur man tänkte gå tillväga".

Bert Åberg, informations­ansvarig på Fräls­nings­armén, förklarar att de välkomnar samtalen med Ekho, en organisation som han menar "kan vara ett unikt stöd för homosexuella".
– Men vi blev förvånade över att statliga medel avsatts till en ideell organisation att arbeta in i en annan ideell organisation. Detta framgick inte tydligt från början.  Vi funderar över hur det kan vara möjligt att statliga medel kan användas att påverka bibelsyn och tolkningsfrågor i ett trossamfund.

Bert Åberg förklarar att Fräls­ningsarmén är positiva till öppenhet och dialog när det gäller hbtq-frågor.
– Vi kommer att ha samtalsforum bland annat i dessa frågor under våren.
Stefan Gustavsson, generalsekretare på Svenska evangeliska alliansen, SEA menar att det här bidraget ska ses som ett prejudikat som öppnar för andra statliga projektbidrag, med målet att förändra fristående organisationers ideologier.
–      Om Ungdomsstyrelsen vill vara konsekvent i sitt agerande bör myndigheten ge Frälsningsarmén ekonomiskt stöd för att påverka Ekho:s bibeltolkning, säger Stefan Gustavsson, och undrar om också SEA kan få bidrag för att påverka Humanisternas religionskritiska inställning.
–  I ett öppet och demokratiskt samhälle har alla rätt påverka den allmänna opinionen. Det gäller både Ekho och Frälsningsarmén. Men det är djupt problematiskt när staten går in och stöttar en fristående organisations arbete med att påverka en annan fristående organisation. Genom beslutet att stötta en viss bibeltolkning, kliver Ungdomsstyrelsen över gränsen till att bli teologisk skiljedomare, säger Stefan Gustavsson.

Fotnot: Världen idag har sökt Ekhos projektledare Erik Andersson, men han har inte varit anträffbar.

Dödshjälp för ingen – eller för alla?

Debatt Bara genom att stifta en dödshjälpslag utsätter samhället alla människor som kan omfattas av... tisdag 27/10 00:00

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara... tisdag 27/10 00:00

Ge mer frihet till familjerna!

Ledare Ett nytt stort slag om familjepolitiken och om föräldrars och barns rättigheter är på gång. Risken... tisdag 27/10 00:00

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara...