Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Med bidrag från Ungdomsstyrelsen vill nu Ekho påverka Frälsningsarmén så att hbtq-personer ska få bli frälsningssoldater. ”Det är djupt problematiskt när staten går in och stöttar en fristående organisations arbete med att påverka en annan fristående organisation, säger Stefan Gustavsson”, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen. Foto: Anders Wiklund / Scanpix

Statliga pengar ska ändra arméns bibelsyn

Med bidrag från statliga Ungdomsstyrelsen ska ekumeniska hbtq-organisationen Ekho påverka Frälsningsarmén till att acceptera hbtq-personer som frälsningssoldater.

Nyheter · Publicerad 12:00, 25 jan 2013

Riksförbundet Ekho, som samlar hbtq-personer med en kristen bekännelse, driver sedan i september förra året projektet "Hbtq-frågor i Frälsningsarmén", med finansiering från Ungdomsstyrelsen. Enligt Ekhos hemsida syftar projektet till att öppna upp samfundet "så att kristna hbtq-personer ska kunna vara, helt och fullt, sig själva och samtidigt vara en aktiv del av Frälsningsarmén i Sverige".
Efter att projektet fått klartecken från Ungdoms­styrelsen och beviljats 355 000 kronor i bidrag har Ekho först samtal med ledningen för Fräls­nings­armén, utan att de först informerat om att de sökt bidrag till ett projekt med syftet att påverka rörelsen.

Ekho söker nu också kontakt med hbtq-personer som är eller har varit aktiva inom Frälsningsarmén. "Vi vill ta del av din berättelse och dina erfarenheter från samfundet utifrån ett hbtq-perspektiv, både positiva och negativa", heter det på hemsidan. Där förklaras också att målet är att samla berättelserna i en bok som ska spridas till Frälsningsarméns kårer.
Marie Willermark, Fräls­nings­arméns högste ledare i Sverige, har inte varit tillgänglig för en kommentar under torsdagen, men skriver på sin blogg att "hela projektet är igångsatt utan att Frälsningsarméns ledning varit inkopplad eller medveten om vad Ekho vill uppnå eller hur man tänkte gå tillväga".

Bert Åberg, informations­ansvarig på Fräls­nings­armén, förklarar att de välkomnar samtalen med Ekho, en organisation som han menar "kan vara ett unikt stöd för homosexuella".
– Men vi blev förvånade över att statliga medel avsatts till en ideell organisation att arbeta in i en annan ideell organisation. Detta framgick inte tydligt från början.  Vi funderar över hur det kan vara möjligt att statliga medel kan användas att påverka bibelsyn och tolkningsfrågor i ett trossamfund.

Bert Åberg förklarar att Fräls­ningsarmén är positiva till öppenhet och dialog när det gäller hbtq-frågor.
– Vi kommer att ha samtalsforum bland annat i dessa frågor under våren.
Stefan Gustavsson, generalsekretare på Svenska evangeliska alliansen, SEA menar att det här bidraget ska ses som ett prejudikat som öppnar för andra statliga projektbidrag, med målet att förändra fristående organisationers ideologier.
–      Om Ungdomsstyrelsen vill vara konsekvent i sitt agerande bör myndigheten ge Frälsningsarmén ekonomiskt stöd för att påverka Ekho:s bibeltolkning, säger Stefan Gustavsson, och undrar om också SEA kan få bidrag för att påverka Humanisternas religionskritiska inställning.
–  I ett öppet och demokratiskt samhälle har alla rätt påverka den allmänna opinionen. Det gäller både Ekho och Frälsningsarmén. Men det är djupt problematiskt när staten går in och stöttar en fristående organisations arbete med att påverka en annan fristående organisation. Genom beslutet att stötta en viss bibeltolkning, kliver Ungdomsstyrelsen över gränsen till att bli teologisk skiljedomare, säger Stefan Gustavsson.

Fotnot: Världen idag har sökt Ekhos projektledare Erik Andersson, men han har inte varit anträffbar.

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...