Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

SR till attack mot strategikritiker

Den välrenommerade internationella medicinska tidskriften BMJ går i en uppmärksammad artikel till stenhård attack mot länder som använt sig av idén om så kallad flockimmunitet i sin coronastrategi. Man menar att ansvariga politiker är skyldiga till ”socialt mord”.

Samtidigt kritiseras Sveriges Radio för att bedriva häxjakt på personer som kritiserar den svenska strategin.

Nyheter · Publicerad 07:00, 11 feb 2021

”När politiker och experter säger att de är villiga att tillåta tiotusentals för tidiga dödsfall i syfte att uppnå befolkningsimmunitet eller i hopp om att stärka ekonomin, är det då inte överlagd och vårdslös likgiltighet mot människolivet?”

Orden är Kamran Abassis, han är chefredaktör för BMJ (British Medical Journal) och i en artikel som fått stor spridning går han till attack mot hur flera länders makthavare hanterat pandemin. Han nämner bland annat Storbritannien, USA och Brasilien.

Abassi menar att besluten som lett till överdödlighet som allra minst borde beskrivas som ”socialt mord”. Begreppet kommer från England på 1800-talet då politiker och samhällselit beskylldes för att skapa ett så ojämlikt samhälle att de direkta konsekvenserna blev att fattiga och utsatta gick en för tidig död till mötes.

”Hur många överdödsfall krävs för att en vetenskaplig eller medicinsk rådgivare ska avgå? Hur länge ska testning och spårning gentemot allmänheten misslyckas innan en hälsovårdsminister eller chefsrådgivare avgår?”

BMJ:s chefredaktör anser också att medierna bär en del av skulden genom att ha misslyckats med att granska ansvariga politiker. Den som ifrågasatt makthavarnas beslut under pandemin har ofta i medier utmålats som ”icke-patriotisk” eller ”illojal”, menar Abassi.

Huruvida den svenska regeringen och Folkhälsomyndigheten medvetet valt en strategi för att få ”flockimmunitet” fortsätter att vara omdebatterat. Klart är dock att besluten om att hålla samhället öppet och undvika hård nedstängning lett till stor smittspridning och höga dödstal i jämförelse med nordiska grannländer.

BMJ:s kritik mot medier sammanfaller med att Sveriges Radio presenterat en hårt kritiserad ”granskning” där en Facebookgrupp med experter som sågar svensk coronastrategi utmålas som antidemokratiska.

Men SR-publiceringen har snarare lett till en diskussion om medias roll. Borde inte public service kritiskt granska makten, snarare än att hänga ut experter som ifrågasätter den, frågar sig kritiker.

– Det framställs som att det är olämpligt eller direkt farligt att uttrycka åsikter som är negativa om Sveriges strategi. Jag tycker det är högst anmärkningsvärt att svensk public service försöker kväsa en debatt om coronastrategin, säger Jan Lötvall, professor och överläkare vid Göteborgs universitet, till Aftonbladet.

SR försvarar inslaget och menar bland annat att man vill visa hur experter försöker påverka bilden av Sverige internationellt.

Jag tycker det är högst anmärkningsvärt att svensk public service försöker kväsa en debatt om coronastrategin.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10