Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Sprängningarna fortsätter – trots coronapandemin

Antalet sprängningar i Sverige har inte minskat trots den pågående coronapandemin, enligt inrikesminister Mikael Damberg (S). Nu presenteras nya åtgärder mot kriminella nätverk och sprängningar.

Nyheter · Publicerad 06:00, 7 maj 2020

– De problem vi hade före coronakrisen har inte försvunnit utan består, i viss mån har de till och med ökat, säger inrikesministern på en pressträff tillsammans med byggbranschen.

I februari bjöd Damberg in företrädare för byggbranschen med syfte att hitta åtgärder för att försvåra för kriminella att få tag på sprängmedel.

Regeringen ser nu över regleringen så att fler personer som hanterar sprängmedel ska kontrolleras.

– Med ändringen kommer regleringen kring tillståndsprövning och kontroller att utökas.

Personer ska genomgå lämplighetsprövning inför detta arbete, säger Damberg.

Regeringen kommer även ge tre uppdrag till Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), där det första uppdraget handlar om en ny metod för att märka sprängmedel.

Den andra är att MSB ska kartlägga kommunernas arbete vad gäller tillstånd och tillsyn när det gäller sprängmedel.

MSB ska även inrätta och ansvar för ett forum för sprängämnesverksamhet.

Uppdragen kommer att underlätta och stärka arbetet med stödet till kommunerna, men också samverkan mellan myndigheter och branschorganisationer i det fortsatta arbetet, säger Cecilia Looström, chef för Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande på MSB.

MSB:s uppdrag välkomnas av branschen. På en arbetsplats är det otroligt viktigt att veta vem som är på plats, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Man har därför tagit fram ett id-kort som ska underlätta detta.

Man har även tagit upp frågan om tillsynen och tycker därför det är bra att regeringen går vidare med detta, säger Elmsäter-Svärd.

Likaså välkomnas den nya lämplighetsprövningen, och det forum om sprängämnesverksamhet som MSB nu ska få ansvar för.

Jan Johansson, vd och ordförande för Bergsprängningsentreprenörernas förening, är positiv till regeringens initiativ. Man planerar nu för utbildning och informationsträffar rörande säkerhetsfrågor, tillsammans med andra branschföreningar, säger han.

– Vi ser också att det som regeringen har gett i uppdrag till MSB är oerhört viktigt. Lämplighetsprövning, tillsyn och tillstånd. Där måste man styra upp bra mycket bättre än i dag, säger Johansson.

Det är frukten som bör styra vilka träd vi bör vattna med våra bidrag.

Ledarkrönika Alla gagnas av goda resultat. Ett sunt och stabilt företag som lyckas med sin verksamhet och som... torsdag 17/9 00:00

500 par strumpor till minne av aborterade barn

Göteborg. På söndag genomför organisationen Livsval en stående manifestation i Göteborg, med 500 par... torsdag 17/9 12:00

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom... torsdag 17/9 00:10

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...