Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Sprängningarna fortsätter – trots coronapandemin

Antalet sprängningar i Sverige har inte minskat trots den pågående coronapandemin, enligt inrikesminister Mikael Damberg (S). Nu presenteras nya åtgärder mot kriminella nätverk och sprängningar.

Nyheter · Publicerad 06:00, 7 maj 2020

– De problem vi hade före coronakrisen har inte försvunnit utan består, i viss mån har de till och med ökat, säger inrikesministern på en pressträff tillsammans med byggbranschen.

I februari bjöd Damberg in företrädare för byggbranschen med syfte att hitta åtgärder för att försvåra för kriminella att få tag på sprängmedel.

Regeringen ser nu över regleringen så att fler personer som hanterar sprängmedel ska kontrolleras.

– Med ändringen kommer regleringen kring tillståndsprövning och kontroller att utökas.

Personer ska genomgå lämplighetsprövning inför detta arbete, säger Damberg.

Regeringen kommer även ge tre uppdrag till Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), där det första uppdraget handlar om en ny metod för att märka sprängmedel.

Den andra är att MSB ska kartlägga kommunernas arbete vad gäller tillstånd och tillsyn när det gäller sprängmedel.

MSB ska även inrätta och ansvar för ett forum för sprängämnesverksamhet.

Uppdragen kommer att underlätta och stärka arbetet med stödet till kommunerna, men också samverkan mellan myndigheter och branschorganisationer i det fortsatta arbetet, säger Cecilia Looström, chef för Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande på MSB.

MSB:s uppdrag välkomnas av branschen. På en arbetsplats är det otroligt viktigt att veta vem som är på plats, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Man har därför tagit fram ett id-kort som ska underlätta detta.

Man har även tagit upp frågan om tillsynen och tycker därför det är bra att regeringen går vidare med detta, säger Elmsäter-Svärd.

Likaså välkomnas den nya lämplighetsprövningen, och det forum om sprängämnesverksamhet som MSB nu ska få ansvar för.

Jan Johansson, vd och ordförande för Bergsprängningsentreprenörernas förening, är positiv till regeringens initiativ. Man planerar nu för utbildning och informationsträffar rörande säkerhetsfrågor, tillsammans med andra branschföreningar, säger han.

– Vi ser också att det som regeringen har gett i uppdrag till MSB är oerhört viktigt. Lämplighetsprövning, tillsyn och tillstånd. Där måste man styra upp bra mycket bättre än i dag, säger Johansson.

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Iran misstänks för cyberattack mot Israels vattenförsörjning

Mellanöstern. Iran anklagas för att ha utfört en cyberattack mot Israels vattenförsörjning, i syfte att höja... lördag 6/6 22:00

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20