Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Språkforskare: ”Kan ha med sekulariseringen att göra”

Att svordomarna i tv har ökat råder det inga tvivel om. Anledningen till detta är att vi svär mer i hela samhället, menar språkforskaren Ulla Stroh-Wollin. Att svordomarna i samhället har ökat kan i sin tur bero på en sekularisering som gått väldigt långt, menar hon.

Nyheter · Publicerad 00:01, 24 nov 2016

– Om svordomarna i tv har ökat? Det kan man lugnt säga. Förr fanns det ju till och med normer för vad man fick säga och inte. Men svordomarna har ökat i hela samhället – tv:n har bara hängt med i det, säger Ulla Stroh-Wollin som är universitetslektor i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Hon har undersökt teaterpjäser från slutet av 1800-talet till slutet av 1900-talet för att ta reda på hur användningen av svordomar förändrats. Forskningen visar att svordomarna ökade mycket under de 100 åren. Både de ”diaboliska” (med kopplingar till djävulen) och de fekala (som ”skit”) ökade.

– Runt sekelskiftet var man väldigt respektfull. Då tyckte man att ord som ”tusan” var opassande. Även när jag var liten var det jättefult att svära, säger Ulla Stroh-Wollin.

Nu, under 2000-talet, är diaboliska svordomar vardagsmat i både tv och vardagsspråk, och dessutom har de sexuella svordomarna tillkommit, påpekar hon.

Varför har svordomarna blivit värre?

– De tabubelagda uttrycken har tappat i kraft. Man har haft ett behov av något som känns grövre. Sedan handlar det om en allmän samhällsförändring.

Varför har svordomarna blivit fler? Kan 1800-talets renare språkbruk ha med väckelse att göra?

– Det är jag inte säker på. Det handlar snarare om en sekularisering som gått väldigt långt. I dag talar man inte om för folk vad som är fult och inte. Förr hade kyrkan en uppfostrande roll, och människor hade en känsla av att det var fult att exempelvis använda sig av gudsnamnet. De flesta människor i dag tänker inte på det sättet.

Du säger att vi tar till allt grövre svordomar – vad väntar i framtiden?

– Det är rätt svårt att se vad som skulle kunna bli värre. Det är inte säkert att det bara blir värre och värre heller. Det kan bli en åtstramning också.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...