Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Spikfynd relateras till korsfästelse – kanske från Jesu tid

Två uråldriga spikar, som nu analyserats i Israel, tros härröra från en korsfästning på Jesu tid. Spikarnas avlagringar innehåller benfragment och trärester och stämmer överens med avlagringar i vad som tros vara översteprästen Kaifas grav.

Nyheter · Publicerad 17:00, 28 okt 2020

Den brittiska tidningen The Sun berättar i sin amerikanska utgåva om de nyligen analyserade spikarna, som dök upp 2011, då filmaren Simcha Jacobovici presenterade dem i en film. Filmaren hävdade att det rörde sig om två tidigare kända spikar som hade försvunnit, efter att de hittats i vad som tros vara översteprästen Kaifas grottgrav i Jerusalem år 1990.

Kaifas var enligt Nya testamentet den överstepräst som dömde Jesus till döden, och filmaren Jacobovici ska dessutom ha hävdat att spikarna är just de spikar som Jesus korsfästes med. 

Efter detta påstående 2011 tillbakavisade dock forskare att filmarens spikar ens skulle vara de så kallade “Kaifasspikarna”, alltså de som hittades 1990 i den grav som tros vara Kaifas. 

Den israeliske geologen Aryeh Shimron, som tidigare arbetat för israeliska statens geologiska undersökning ska dock nu, genom en undersökning av filmaren Jacobovicis spikar, ha funnit att avlagringarna på spikarna stämmer överens med avlagringar från Kaifasgraven.

Dessutom ska geologen ha hittat både mineraliserade träflisor och benfragment i rosten och sedimentet på spikarna. 

– Jag menar att de vetenskapliga bevisen för att spikarna användes för att korsfästa någon verkligen är starka, säger Shimron.

Han konstaterar dock att de enda bevisen som finns för att spikarna skulle vara just de som användes för att korsfästa evangeliernas Jesus är att de hittades i Kaifas grav. 

Israeliska antikmyndigheten, IAA, ska tidigare ha hävdat att spikarna i fråga inte kommer från Kaifas grav och förhåller sig fortfarande avvaktande. 

– Det verkar rimligt att de spikar som nämns i forskningen verkligen kommer från en grotta i Jerusalem som dateras till samma period, men något direkt samband med den specifika grottan har inte bevisats, uppger myndighetens talesperson.

Pulka-debatt avslöjar en ny syn på döden

Ledare Vår syn på livet formar vår syn på döden. Allteftersom den sekulära individualismen tar över som... lördag 23/1 00:00

Internt tryck får SD-topp att backa från abortfråga

Politik. Sverigedemokraten Björn Söder återkallar sin riksdagsfråga där han skrev att 42 miljoner ofödda... lördag 23/1 12:00

”Vi får öva på att dela livet”

Lärjungaskap. På Ralingsåsgården precis utanför Aneby befinner sig ett härligt gäng ungdomar och unga vuxna som...