På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Spikfynd relateras till korsfästelse – kanske från Jesu tid

Två uråldriga spikar, som nu analyserats i Israel, tros härröra från en korsfästning på Jesu tid. Spikarnas avlagringar innehåller benfragment och trärester och stämmer överens med avlagringar i vad som tros vara översteprästen Kaifas grav.

Nyheter · Publicerad 17:00, 28 okt 2020

Den brittiska tidningen The Sun berättar i sin amerikanska utgåva om de nyligen analyserade spikarna, som dök upp 2011, då filmaren Simcha Jacobovici presenterade dem i en film. Filmaren hävdade att det rörde sig om två tidigare kända spikar som hade försvunnit, efter att de hittats i vad som tros vara översteprästen Kaifas grottgrav i Jerusalem år 1990.

Kaifas var enligt Nya testamentet den överstepräst som dömde Jesus till döden, och filmaren Jacobovici ska dessutom ha hävdat att spikarna är just de spikar som Jesus korsfästes med. 

Efter detta påstående 2011 tillbakavisade dock forskare att filmarens spikar ens skulle vara de så kallade “Kaifasspikarna”, alltså de som hittades 1990 i den grav som tros vara Kaifas. 

Den israeliske geologen Aryeh Shimron, som tidigare arbetat för israeliska statens geologiska undersökning ska dock nu, genom en undersökning av filmaren Jacobovicis spikar, ha funnit att avlagringarna på spikarna stämmer överens med avlagringar från Kaifasgraven.

Dessutom ska geologen ha hittat både mineraliserade träflisor och benfragment i rosten och sedimentet på spikarna. 

– Jag menar att de vetenskapliga bevisen för att spikarna användes för att korsfästa någon verkligen är starka, säger Shimron.

Han konstaterar dock att de enda bevisen som finns för att spikarna skulle vara just de som användes för att korsfästa evangeliernas Jesus är att de hittades i Kaifas grav. 

Israeliska antikmyndigheten, IAA, ska tidigare ha hävdat att spikarna i fråga inte kommer från Kaifas grav och förhåller sig fortfarande avvaktande. 

– Det verkar rimligt att de spikar som nämns i forskningen verkligen kommer från en grotta i Jerusalem som dateras till samma period, men något direkt samband med den specifika grottan har inte bevisats, uppger myndighetens talesperson.

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Många i Europa oroade över Astra Zeneca

Covid-19. Medier har skrivit om tveksamheten bland många till Astra Zenecas vaccin, på grund av den lilla men... lördag 8/5 20:00

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Skarp kritik mot att transperson kan få en OS-plats

Olympiskt. Den tidigare tyngdlyftaren Tracey Lambrechs riktar hård kritik mot att Laurel Hubbard, som ser ut... lördag 8/5 11:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier