Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.
Matteusevangeliet 5:6

Världen idag

Spikfynd relateras till korsfästelse – kanske från Jesu tid

Två uråldriga spikar, som nu analyserats i Israel, tros härröra från en korsfästning på Jesu tid. Spikarnas avlagringar innehåller benfragment och trärester och stämmer överens med avlagringar i vad som tros vara översteprästen Kaifas grav.

Nyheter · Publicerad 17:00, 28 okt 2020

Den brittiska tidningen The Sun berättar i sin amerikanska utgåva om de nyligen analyserade spikarna, som dök upp 2011, då filmaren Simcha Jacobovici presenterade dem i en film. Filmaren hävdade att det rörde sig om två tidigare kända spikar som hade försvunnit, efter att de hittats i vad som tros vara översteprästen Kaifas grottgrav i Jerusalem år 1990.

Kaifas var enligt Nya testamentet den överstepräst som dömde Jesus till döden, och filmaren Jacobovici ska dessutom ha hävdat att spikarna är just de spikar som Jesus korsfästes med. 

Efter detta påstående 2011 tillbakavisade dock forskare att filmarens spikar ens skulle vara de så kallade “Kaifasspikarna”, alltså de som hittades 1990 i den grav som tros vara Kaifas. 

Den israeliske geologen Aryeh Shimron, som tidigare arbetat för israeliska statens geologiska undersökning ska dock nu, genom en undersökning av filmaren Jacobovicis spikar, ha funnit att avlagringarna på spikarna stämmer överens med avlagringar från Kaifasgraven.

Dessutom ska geologen ha hittat både mineraliserade träflisor och benfragment i rosten och sedimentet på spikarna. 

– Jag menar att de vetenskapliga bevisen för att spikarna användes för att korsfästa någon verkligen är starka, säger Shimron.

Han konstaterar dock att de enda bevisen som finns för att spikarna skulle vara just de som användes för att korsfästa evangeliernas Jesus är att de hittades i Kaifas grav. 

Israeliska antikmyndigheten, IAA, ska tidigare ha hävdat att spikarna i fråga inte kommer från Kaifas grav och förhåller sig fortfarande avvaktande. 

– Det verkar rimligt att de spikar som nämns i forskningen verkligen kommer från en grotta i Jerusalem som dateras till samma period, men något direkt samband med den specifika grottan har inte bevisats, uppger myndighetens talesperson.

Ett folk som bejakar kallelsen att både synas och höras.

Ledarkrönika ”Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört” (Apg 4:20). De här orden – Petrus... torsdag 26/11 00:00

Vi kan vara stolta över dem som gått före oss i tron.

Inför söndag Ps 24 ”Gör porten hög, gör dörren bred …” Så sjunger vi i adventspsalmen 107 i svenska psamboken.... fredag 27/11 00:00

Äldre coronasjuka fick inte träffa läkare – ”vårdskandal”

Coronapandemin. Många äldre på äldreboenden som drabbats av covid-19 har under pandemin inte fått någon individuell... torsdag 26/11 12:00

Många tror att problemet fortfarande stavas Israel

Israelkrönika I lördags lade den i nuläget mest kände sångaren i Egypten, Mohamed Ramadan, ut en bild på...