Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Sommarkonferenser enas i böneupprop inför påsken

Nu tvingas New Wine ställa in årets sommarkonferens i Vänersborg. Samtidigt gör ledarna för flera andra sommarkonferenser ett gemensamt upprop om en bönevecka under påsken, där Nyhemsveckan, Torpkonferensen, LP:s sommarläger, Gullbrannafestivalen, Hönökonferensen och Lappis lyfts fram.

Nyheter · Publicerad 18:00, 30 mar 2020

Konferensledningarna för Nyhems­veckan, Torp­konferensen, LP:s sommar­läger, Gullbranna-festivalen, Hönökonferensen och Lappis bjuder in till en gemensam bönevecka under påskveckan. Bönen gäller vårt land, vår värld och hela den situation som råder med anledning av coronapandemin.

”Självklart vill vi också be för våra respektive konferenser oavsett om de kan genomföras eller inte det här året”, skriver konferensledarna i en pressrelease.

”Att vi står enade i bön innebär inte att vi alla kommer att fatta samma beslut, utan våra respektive ledningar kommer fatta det beslut som är klokast utifrån vars och ens förutsättningar”, fortsätter de.

– Detta är en väldigt ovanlig situation och kanske ett av de svåraste besluten som en styrelse har att fatta. Men vi ber till Gud om vishet och känner en trygghet i att vi längre fram kan fatta ett välgrundat beslut. Var därför med oss i bön för våra konferenser, vårt land och hela vår värld i denna svåra tid, säger Mikael Samuelson, ordförande för Föreningen Nyhemsveckan i pressreleasen.

I slutet av förra veckan kom beskedet att styrelsen för New Wine har känt sig tvungen att ställa in årets sommarkonferens i Vänersborg.

– Under rådande coronasmitta kan vi inte fortsätta med arbetet, säger Hans Wolfbrandt, nationell ledare för New Wine i en videohälsning på Facebook.

Han konstaterar att konferensen betyder mycket för många, inte minst för hans egen församling, Svenska kyrkan i Lysekil. Men som situationen är i världen är en inställd konferens inte så viktig, menar han.

– Vi behöver alla göra uppoffringar för att få bukt med den smitta som går över världen.

Planen är att fortsätta med ledarkonferens kring vecka 12 våren 2021 och att även ha sommarkonferens i Arena Vänersborg nästa år. Till dess får New Wines nätverk hitta andra vägar att stötta, uppmuntra och inspirera varandra att betjäna samhället.

– Jag tror att framöver kommer nätverkandet i regionerna och mellan ledare vara helt avgörande. När tillvaron skakas är det gott att veta att Gud håller allt i sin hand, säger Wolfbrandt.

– I det som sker tror jag också att Gud manar oss till omvändelse och bön för vårt land. Det är ingen tillfällighet att Gud har kallat kyrkan i Sverige till ett bönens år, säger han och syftar på böneinitiativet Sverige.365.

Detta är en väldigt ovanlig situation och kanske ett av de svåraste besluten som en styrelse har att fatta.

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20