Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Socialstyrelsen: ”Yngre i dåligt skick kan prioriteras bort”

Personer som inte klarar av att utföra vardagliga sysslor kan nekas sjukhusvård på grund av nya riktlinjer. Det avslöjar Eskilstunakuriren i en stor granskning. Riktlinjerna är endast tänkta att användas då sjukvården tvingas prioritera, men enligt källor till tidningen väljs patienter bort redan nu.

På Socialstyrelsen medger man att det finns en risk att yngre i ”dåligt skick” prioriteras bort.

Nyheter · Publicerad 11:16, 20 maj 2020

Världen idag har tidigare berättat att läkare i Stockholm larmat om att äldre prioriteras bort från intensivvård trots att det finns lediga platser. Nu avslöjar tidningar i Sörmlands Media att liknande prioriteringar förekommer även på andra platser i landet.

Bakgrunden till prioriteringarna är myndighetsdokument som visar hur sjukvårdspersonal ska prioritera bland patienter när sjukvården är ansträngd.

Ett dokument från Socialstyrelsen slår fast att kommunerna ska upprätta individuella vårdplaner för personer som vårdas inom den kommunala hälso- och sjukvården redan innan de blir sjuka. Dessa vårdplaner föreslås grunda sig i ett flödesschema som heter Clinical Frailty Scale. I schemat delas alla patienter upp i olika ”skörhetsgrupper” som bland annat grundar sig på ifall man klarar sina dagliga sysslor, kallade ”ADL”.  

Enligt ett dokument från Region Stockholm ska äldre personer som tillhör de mest sköra grupperna ­– personer som inte klarar av att äta, laga mat, duscha, handla med mera – inte få akutsjukhusvård annat än vid behov av operation ifall sjukvården måste prioritera.

Riktlinjerna är endast tänkta att användas då det är brist på intensivvårdsplatser och bland äldre personer, men enligt källor till Eskilstunakuriren används direktiven till viss del redan nu ­och även bland relativt unga personer.

– Det kan vara någon som behöver hjälp med dusch hemma. Absolut inte bara de allra äldsta och sjukaste på äldreboenden, säger en anonym läkare, angående vilka som kan nekas sjukhusvård om de får covid-19.  

Läkaren påpekar att personer som prioriteras bort genom vårdplaner inte bara nekas intensivvård, utan dessutom kan nekas att bli inlagda på sjukhus helt och hållet.   

– I normala fall hade vi skickat in dessa patienter om de får en infektion eller nåt annat. Inte ens det ska vi erbjuda dem, säger han.

Eskilstunakuriren skriver att läkarens vittnesmål får stöd från flera andra läkare i landet, men att riktlinjerna inte används över allt.

En som har regerat på uppgifterna är Mikael Sandlund, ordförande i Svenska läkaresällskapets etikdelegation, sakkunnig i statens medicinsk-etiska råd och professor i psykiatri.

Han menar att riktlinjerna lätt kan misstolkas och leda till att funktionshindrade inte får kvalificerad vård.

– Jag tycker inte att det är bra med riktlinjer som anger skalpoäng och direkt kopplar till åtgärd, det gäller både för yngre och äldre. Poängen är att det ska göras en individuell bedömning, där personens egen inställning och egna önskemål måste utredas först. Det finns risk för en glidning, säger han till Eskilstunakuriren.

Christoffer Bernsköld, ansvarig för samordning av vården utanför sjukhusen i Region Stockholm säger till Eskilstunakuriren att riktlinjerna om prioriteringar finns för att det ska bli tydligt och rättvist.

– De är en del i ett beslut för att planera för att vården av äldre personer skulle bli så bra som möjligt även i de värsta scenarierna, till exempel om det skulle uppstå brist inom sjukhusvården till följd av covid-19-epidemin, säger han.

Han tillbakavisar uppgifterna om att relativt unga personer och personer med funktionsnedsättning riskerar att nekas slutenvård.

– Det är en missuppfattning. Det finns inga rekommendationer om att patienter som har behov av sjukhusvård inte ska få det, säger han.

Thomas Lindén, chef inom Socialstyrelsen, försvarar riktlinjerna.

– Vi har försökt göra det begripligt hur man bedömer vilka patienter som klarar av intensivvård och vilka som är för bräckliga i läget när vi måste välja för att resurserna inte räcker till, säger han till Eskilstunakuriren.

Han medger att det finns en risk att yngre personer nekas sjukvård på grund av att de värderas lågt i Clinical Frailty Scale.

– Det är klart att det finns en risk. Det här är nationella riktlinjer som ska omsättas i regionala riktlinjer som olika individer ska tolka. Men med den passusen, nej, risken ökar inte för att unga ska prioriteras bort. Däremot kan yngre prioriteras bort om de är i dåligt skick och det är då helt korrekt i ett läge där vi behöver välja, säger han.

Israels modell är hård – men konsekvent med judisk tradition

Israelkommentar Pendeln svänger alltid inom politiken. Ibland svänger den snabbare, ibland långsammare, men man kan... torsdag 28/5 00:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga... fredag 29/5 00:00

SVT sågas efter besked om könskrav i Mello

Public service. Alla Melodifestivalbidrag som skrivs av mer än en person kommer år 2022 behöva ha minst en kvinnlig... torsdag 28/5 16:54

Från en stund av nattvardsfirande på ett kafé i östra Turkiet

Missionsglimten En solig men kall dag sitter jag tillsammans med ett fåtal personer i den stad som vi bett så många... fredag 29/5 00:00

Inställda konferenser – siktar mot nästa år

Inställda konferenser. Efter 133 somrar i rad har coronapandemin tvingat Torpkonferensen till ett uppehåll. – Inte roligt,... torsdag 28/5 16:20

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga...

Socialistiska och liberala förbudskrav tog över svensk skola

Kampen om den svenska skolan (del 4/4). Efter 1990-talets friskolereform återfick Socialdemokraterna makten och inledde en rad samordnade...