Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Foto: TT

Socialstyrelsen osäker på sin egen abortstatistik

Enligt Socialstyrelsens abortstatistik för 2014 som just släppts gjordes mer än 36 000 aborter förra året. Antalet tonårsaborter minskar kraftigt, och andelen upprepade aborter är högre än någonsin. Men, och det är ett stort men, Socialstyrelsen kan själva inte vara säkra på att siffrorna ger rätt bild av verkligheten.

Nyheter · Publicerad 00:00, 8 sep 2015

Socialstyrelsen kom på tisdagen med abortstatistik för 2014 och den visar på en liten minskning av antalet aborter jämfört med senaste mättillfället. Den visar också att tonårsaborterna sjunkit markant. Myndigheten uppmanar dock till stark försiktighet i tolkningen av uppgifterna.

Senaste siffrorna som presenterades före denna rapport avser 2012. Det har sedan varit ett långt uppehåll då abortstatistiken stoppades på obestämd tid för att försäkra sig om att personuppgifterna hanterades på rätt sätt.

Ett mer avidentifierande förslag togs fram där ålder samlas i femårskategorier istället för att anges precist, graviditetslängd anges i intervall, antal tidigare förlossningar helt exkluderas och antal tidigare aborter kategoriseras.

Den nya statistikinsamlingen innebär dessutom att Socialstyrelsen inte vet från vilken klinik respektive siffror kommer ifrån. Man kan därmed inte återkoppla om eventuella frågor eller tveksamheter uppstår.

"Förändringar i sättet att rapportera uppgifter leder ofta till en mer osäker statistik under den första tiden", skriver Socialstyrelsen.

– Vi kan därför inte säkert avgöra om de lägre aborttalen år 2014 visar en verklig minskning, eller om förändringen beror på vår nya datainsamlingsmetod, säger statistikern Maria Öman i ett pressmeddelande.

När Världen idag frågar Maria Öman om hur man ska tolka exempelvis att tonårsaborterna gör ett jättehopp ner från 5 287 år 2012 till 3 900 år 2014 enligt nya statistiken säger hon:
- Vi känner oss osäkra på siffran för tonåringar eftersom den sjunkit så kraftigt. Vi vågar inte säga om den nivån är precis rätt.

På frågan om hur man ska tolka siffran att andelen upprepade aborter aldrig varit högre i Sverige blir svaret att man inte kan säga hur man ska tolka olika siffror i rapporten. Det här är den situationen som nu råder efter att statistiken blivit än mer oprecis, konstaterar myndigheten.

Bristen på uppgifter när det gäller aborter har redan tidigare fått hård kritik. Att Socialstyrelsen inte får samla in personuppgifter om de kvinnor som gör abort i Sverige leder till sämre vård och är i grunden ett jämlikhetsproblem har en av landets ledande forskare i reproduktiv hälsa, professor Kristina Gemzell-Danielsson, tidigare sagt till Världen idag.

– Sverige är världsledande på register. Men då det gäller abortbehandling vet vi till exempel ingenting om infektioner, komplikationer eller preventivmedelsanvändning efter abort i Sverige, vilka behandlingsregimer som används eller hur mycket (onödiga) ingrepp som görs efter en abort, menar hon.

– En förskräcklig situation som aldrig skulle accepteras om det gällde annan medicinsk behandling. Detta är ojämlikt (drabbar endast kvinnor) och helt oacceptabelt.

Enligt de siffror Socialstyrelsen presenterade på tisdagen sker aborterna i Sverige allt tidigare i graviditeten. Förra året var 88 procent av aborterna medicinska. Men även detta är det således oklart om, eller hur, man ska tolka.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se 

Israeliska araber kan överge sin allians med vänsterkanten

Sedan staten Israels tillblivelse har de israeliska araberna identifierat sig med den politiska vänstern, för det mesta i egna arabiska partier, men...

Ännu ett förlorat tillfälle

I dag hålls en konferens i Bahrain, där de ekonomiska aspekterna av president Trumps fredsplan för Mellanöstern ska diskuteras. Trumps svärson, Jared...