Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Snabb ökning av dödshjälp i Quebec

Sedan Quebec legaliserade dödshjälp 2015 har antalet fall av dödshjälp ökat markant: från 53 dödsfall i månaden 2017 till 93 i månaden i år. Totalt har 1 664 personers liv avslutats genom dödshjälp, uppger pro-lifeorganisationen Respekt, som också berättar att det nu finns planer på att utvidga möjligheten till dödshjälp.

Nyheter · Publicerad 09:56, 28 dec 2018

Siffrorna om antalet fall av dödshjälp i den kanadensiska provinsen Quebec ingick i en rapport som Kommissionen för vård i livets slutskede nyligen presenterade för Quebecs parlament.

Sammanlagt fick 845 personer dödshjälp mellan juli 2017 och mars 2018, jämfört med 638 under de 12 månaderna fram till juni 2017. Ser man till ökningen per månad är bilden ännu tydligare: 53 personer i månaden fick dödshjälp 2017 vilket stigit till 93 i månaden i år, en ökning med 75 procent.

Rapporten visar att tio procent av de rapporterade dödsfallen inte utförts enligt lag. Antingen var formulären för återrapportering ofullständigt ifyllda eller så handlade det om uppenbara överträdelser av lagen, enligt Respekt.

I en ny artikel i facktidskriften Journal of Medical Ethics konstaterar samtidigt tre bioetiker från Quebec att dödshjälp ser ut att i praktiken vara första utvägen, snarare än den sista, för patienter.

”Trots riktlinjer för vårdpersonal som innebär att dödshjälp skall behandlas som en sista åtgärd, används begäran om dödshjälp i vissa fall som utgångspunkt för samtal om vård i livets slutskede, vilket även omfattar samtal om och början på behandlingsbegränsningar och palliativ vård”, skriver artikelförfattarna, enligt Respekt.

Kanada, som legaliserade dödshjälp och läkarassisterat självmord i juni 2016, ser nu över möjligheten att låta fler grupper ta del av dödshjälp.

I en ny rapport från ett vetenskapsråd som ger vägledning till regeringen granskas för- och nackdelar med att utöka dödshjälp till tre omtvistade områden som inte togs med i lagen: dödshjälp för vissa minderåriga, livsslutsdirektiv och dödshjälp när psykisk sjukdom är det enda underliggande medicinska tillståndet.

Rådet tar inte ställning till hur regeringen ska gå till väga, men noterar bland annat att en del psykiskt sjuka skulle kunna använda läkarassisterat självmord som ett sätt att begå självmord, inte för att få slut på ett oacceptabelt lidande.

Ordkrig efter israeliska flygangrepp i Syrien

Missilangrepp Iran är redo att utplåna Israel, hävdar chefen för det iranska flygvapnet, sedan Israel angripit iranska mål i Syrien. – Vi slår till mot vem som än...

Det räcker inte med besvärjelser

Ledare Beklämmande röra Så här när dammet börjar lägga sig kan man fundera en del på förra veckans kaos i regeringsfrågan. Hur kunde S, MP, C och L ens komma på tanken att...