Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

SMR sade nej till förslag om att stryka abort

Svenska Missionsrådet röstade vid sitt årsmöte ned en motion som fått stöd av UMU, OM, ELMBV, Folk&Språk och Katolska kyrkan om att stryka rådets bejakande skrivningar om abort. – Det är tyvärr ett väntat utfall, säger Anders Carlsson på UMU om beslutet.

Nyheter · Publicerad 14:10, 20 maj 2019

Nyligen valde missionsrådets styrelse att justera jämställdhetspolicyn där den kontroversiella och bejakande formuleringen om abort finns med. Istället för rätt till abort talas det nu om rätt till information om abort.

Katolska kyrkan, som ända sedan Världen idag uppmärksammade formuleringen i höstas varit starkt kritiska, reserverade sig för beslutet i styrelsen. Katolska kyrkan vill, liksom andra medlemmar i SMR, att abort inte alls lyfts fram som en möjlighet.

Vid SMR:s årsmöte förra veckan behandlades motionen från UMU. Där föreslår de att SMR tydligt ska framhålla att man arbetar för att minska antalet aborter i världen och att formuleringar om abort som en möjlighet ska strykas. UMU påminner också om att det i jämställdhetspolicyns inledning står att ”människovärdet är givet av Gud och okränkbart”.

Man anser att SMR ska förespråka och arbeta för ökat stöd och alternativa möjligheter för den som är oönskat gravid.

Ett antal medlemmar ställde sig positiva till förslaget om att arbeta för färre aborter. Några få, däribland katolska stiftet, Evangelisk luthersk mission Bibeltrogna vänner (ELMBV) och Operation mission (OM) har sedan tidigare ställt sig positiva till en ändring av abortskrivningen.

Bland de som står bakom nuvarande formulering finns bland andra EFK, PMU och Erikshjälpen. Totalt sett röstades UMU:s motion ner med klar majoritet.

– Det var väntat att det skulle gå så. Styrelsen har inte bejakat förslaget i sin beredning och de samtal vi haft med andra medlemmar visar att det inte finns stöd för den här linjen. För oss var det ändå viktigt att markera var vi står och nu blir det också tydligare var andra befinner sig i detta, säger Anders Carlsson på UMU.

Han betonar att detta inte bara handlar om abortfrågan utan han uppfattar det som en glidning i värderingar över ett brett spektra i den här typen av ekumeniska sammanhang.

– Det är en väldigt stor spännvidd mellan olika medlemsorganisationer och frågan är hur stora skillnaderna kan vara om vi ändå ska kunna hålla ihop, säger han.

Katolska stiftet har tidigare sagt sig vara beredda att lämna missionsrådet om inte abort stryks ur jämställdhetspolicyn. Än har man inte gett besked om hur man går vidare efter SMR:s senaste beslut.

Svenska missionsrådet är ett ekumeniskt organ som består av en rad olika kristna samfund och organisationer som är verksamma inom biståndsarbete.

Styrelsen har inte bejakat förslaget i sin beredning och de samtal vi haft med andra medlemmar visar att det inte finns stöd för den här linjen.

Estoniadrabbade får inte rätt till skadestånd

En fransk domstol säger nej till skadeståndskraven på de företag som byggde och inspekterade olycksfärjan M/S Estonia, uppger AFP. 852 personer omkom...

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...