Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Att man kan rädda barn allt tidigare väcker frågor om de sena aborterna. Foto: Pixabay

Smer ser över frågan om sena aborter

I måndags berättade Världen idag att Akademiska sjukhuset i Uppsala räddar hälften av alla barn som föds i vecka 22 och att det händer att de räddar barn redan i vecka 21. Statens medicinsketiska råd meddelar att de inte har för avsikt att rekommendera en sänkning av abortgränsen, men att de just nu ser över frågan.

Nyheter · Publicerad 08:00, 9 nov 2018

Läkaren och forskaren Fanny Söderström anser att det är rimligt att abortgränsen ses över efter att en rapport visat att Akademiska barnsjukhuset i Uppsala räddar hälften av alla barn som föds i vecka 22. Det är inte en uppfattning som delas av Statens medicinsketiska råd (Smer).

– Nej, men det faktum att det händer att barn visar livstecken efter sena aborter diskuterar vi som ett problem. Frågan är: Vad ska man göra? Där håller vi på med en analys, men den är inte klar, säger Kjell Asplund, ordförande i rådet.

En lösning på problemet är, enligt Asplund, att sänka abortgränsen.

– Vi har nämnt det som en möjlig lösning, men det finns inget som helst gensvar för det hos Socialstyrelsens etiska råd. Och det är de som bestämmer om detta. Vi skulle kunna komma med en rekommendation, men någon sådan rekommendation kommer vi inte komma med.

En orsak till framgången i Uppsala är, enligt undersökningen, att man använder en metod som innebär att alla för tidigt födda får samma vård, oavsett hur sjuka de verkar vara. Visar inte detta att foster som kommer ut levande efter aborter också borde få vård?

– Det är exakt det vi håller på och analyserar nu, men jag vill inte komma med några slutsatser innan vi är klara med den – vi är ju flera som sitter i rådet.

Enligt Kjell Asplund är det inte en fråga som de tvistar om i rådet.

– Nej, inte så att vi kommer ihop oss. Vi vrider och vänder på varje delmoment i den här frågan.

Enligt lagen får man inte göra abort om fostret anses livsdugligt. Samtidigt berättar en neonatalläkare i Uppsala att det händer att de räddar foster i vecka 21. Hur ser ni på detta?

– Vi har försökt få svart på vitt på detta och det stämmer att det kan vara något enstaka barn.

Men det förändrar inte er uppfattning..?

– Jag vill inte gå händelserna i förväg innan vi har satt ner foten.

Världen idag har även sökt socialförsäkringsminister Annika Standhäll, men inte fått något svar.

Aborter i Sverige

År 2017 utfördes minst 405 aborter efter att graviditetsvecka 18 inletts. Siffran kan vara något högre eftersom det varje år genomförs ett antal aborter där graviditetsveckan är okänd. Totalt fick Socialstyrelsen in 530 ansökningar om att få göra abort efter att 18:e graviditetsveckan inletts. Av dessa fick 19 personer avslag. Den vanligaste orsaken till aborten var fosterskada/kromosomavvikelse. Den näst vanligaste orsaken var sociala problem.

Totalt genomfördes 36 616 aborter år 2017.

Källa: Socialstyrelsen

Vikten av ordningar kring det profetiska

Ledare Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka... torsdag 6/8 00:00

Vilka fallna mantlar ligger i dag på vår egen kontinent?

Ledarkrönika En berättelse från det Gamla testamentet har levt länge i mitt hjärta. En historia om två män – en... torsdag 6/8 00:00

Sol-Britt och Bengt Sundberg

Diamantbröllop. Den 6 augusti 1960 lovade Sol-Britt och Bengt Sundberg att älska varandra i nöd och lust. 60 år...