Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

I Storbritannien har två sjuksköterskor fått rätt att avstå från att arbeta med abort. Men i Sverige är det otänkbart enligt både Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet. Foto: SCANPIX

Slapp göra abortrelaterat arbete

Två sjuksköterskor vid ett sjukhus i London har genom att hänvisa till sin religiösa övertygelse fått förflyttning för att slippa arbeta med abortrelaterade uppgifter. Men i Sverige är frågan om samvetsfrihet för vårdpersonal tabubelagd, menar Gunilla Gomér, sjuksköterska och ordförande i Ja till livet.

Nyheter · Publicerad 14:41, 16 aug 2011

De två sjuksköterskorna, som valt att vara anonyma, flyttades en dag i veckan från sina ordinarie arbetsplatser till en klinik där aborter utförs. Efter att de uppmärksammat att de preparat som de gav kvinnor framkallade missfall reagerade sjuksköterskorna och krävde att få sluta arbeta vid kliniken. Sjukhusledningen vägrade dock möta deras krav och enligt brittiska The Telegraph ska en chef ha sagt ”Vad skulle hända om vi tillät alla kristna sjuksköterskor vägra?” Först efter att en advokat på Thomas More Legal Centre som specialiserat sig på fall med religiös diskriminering kontaktat sjukhuset och hänvisat till abortlagen som ska ge personal rätt att utifrån samvetsbetänkligheter inte delta i aborter, och dessutom till en ny jämlikhetslag, ändrade ledningen sig. De två katolska sjuksköterskorna förflyttades då till andra uppgifter.
 
I Sverige har samvetsfrihet för vårdpersonal diskuterats intensivt efter att Europarådet förra året antog en resolution där det bland annat står att ingen person skall tvingas eller på något sätt diskrimineras utifrån en vägran att utföra aborter. Men Vårdförbundet, som organiserar svensk sjukvårdspersonal, har klargjort att man inte kan bli barnmorska om man vägrar utföra aborter. I en debattartikel i Svenska dagbladet som publicerades i höstas och som skrivits av bland andra Anna-Karin Eklund, förbundsordförande i Vårdförbundet, står att läsa: ”Den som utbildar sig till gynekolog eller barnmorska måste kunna ge patienten den vård hon har lagstadgad rätt till. Annars bör personen välja ett annat yrke.”
Också Barnmorskeförbundet menar att den som är absolut abortmotståndare bör välja en annan karriär.
- I arbetet som gynekolog eller barnmorska ingår abortvård, kan man inte med det av religiösa skäl finns det mycket annat man kan välja att arbeta med, säger Catharina Zätterström, vice ordförande i Barnmorskeförbundet.
Hon menar att det vore djupt olyckligt om samvetsfrihet för vårdpersonal blev verklighet i Sverige och berättar att när hon arbetade på Karolinska sjukhuset så frågade man vid anställningsintervju om inställningen till abort.
- Det var en sådan avdelning där det aldrig hade fungerat annars. Det kan vara så att abortverksamhet inte är det man helst vill ägna sig åt men man förstår ändå att det ingår i professionens arbetsuppgifter, då kan man absolut bli barnmorska. Men är man absolut abortmotståndare som Livets ordare och andra, då bör man välja en annan vidareutbildning.
 
Gunilla Gomér är ordförande i Ja till livet som bland annat driver ett nätverk av vårdpersonal. Hon menar att frågan är tabubelagd.
- Abortkritiska sorteras ut redan i utbildningen därför att de där får veta att de inte kan jobba inom vissa områden om de inte kan utföra aborter. Då är man tvungen att söka sig någon annanstans.
Hon säger att det krävs oerhört mycket mod att likt de brittiska sjuksköterskorna stå upp för sina rättigheter.
- Det skulle innebära att sätta sitt arbete på spel i Sverige. Men patientens rätt till adekvat vård står inte alls i motsats med rätten till samvetsfrihet. Det skulle snarare gagna vården om man öppnade för samvetsfrihet, säger hon.
 
Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se


Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10