Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden.
Psaltaren 74:12

Världen idag

SKR: Inför inte vaccinpass för gudstjänster

Om krav på vaccinbevis införs i samhället bör religiösa samlingar undantas. Det skriver Sveriges kristna råd, SKR, i ett remissvar till Socialdepartementet.

”Kontroll av vaccinationsbevis kommer att ske på individnivå, något som på ett skadligt sätt skulle knyta gudstjänstdeltagande till individuell identifiering”, menar paraplyorganisationen.

Nyheter · Publicerad 08:00, 28 sep 2021

SKR har skickat in remissen som svar på regeringens promemoria ”Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd”, som skickades ut för synpunkter den 10 september.

Tanken är inte att krav på vaccinationsbevis ska införas när samtliga deltagarrestriktioner försvinner på onsdag. Däremot vill regeringen ha förslaget om vaccinpass som en möjlighet om smittoläget skulle bli värre, sade kulturminister Lena Hallengren (S) förra veckan.

I promemorian föreslås att vaccinationsbevis – alltså inte negativa tester – ska kunna användas som smittskyddsåtgärd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, samt platser för privata sammankomster. Undantagna är barn och ungdomar under 16 år och personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19.

Det ska inte gå att få undantag av religiösa skäl, står det i förslaget, bland annat för att det vore ”praktiskt svårt och olämpligt [...] att kräva och kontrollera dokumentation om att en person inte är vaccinerad av skäl som har samband med religion eller trosuppfattning”.

”Det bedöms inte heller lämpligt att i stället kräva att dessa personer ska kunna uppvisa ett negativt covid19-test bland annat eftersom det finns en risk att tester för detta ändamål skulle tränga undan annan nödvändig testning och vård”, står det vidare.

SKR menar dock att det vore fel att över huvud taget kräva vaccinationsbevis vid religiösa samlingar.

”Kontroll av vaccinationsbevis kommer att ske på individnivå, något som på ett skadligt sätt skulle knyta gudstjänstdeltagande till individuell identifiering. Ett sådant förfarande kolliderar med både kyrkornas syn på gudstjänst och med de grundlagsstadgade rättigheterna att fritt få utöva sin religion”, skriver SKR i remissvaret, med hänvisning till ”religionsfrihetens särskilda status”.

Ett alternativ vore, enligt SKR, att kombinera kravet på vaccinationsbevis med möjlighet att samlas utan vaccinationsbevis men med hjälp av andra restriktioner, så som lägre deltagarantal och kvadratmeterregler.

Ett liknande svar har inkommit från SST, Myndigheten för stöd till trossamfund, som anser att ”värnandet av individens religionsfrihet bör ställas före användandet av vaccinationsbevis i samband med allmänna sammankomster för religionsutövning”.

”Krav på vaccinationsbevis hindrar möjligheten till anonymitet i samband med religionsutövning, vilket gör det till en principiellt viktig fråga”, skriver SST.

Så sent som i augusti uppgav SKR:s generalsekreterare Sofia Camnerin för Dagen att något vaccinpass för tillträde till religiösa sammankomster inte var aktuellt. Det beskedet menade hon sig ha fått i ett möte i slutet av maj med bland andra digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

– Anders Ygeman var väldigt tydlig med det. Det beskedet vill vi lita på, sade hon till Dagen.

Ett sådant förfarande kolliderar med både kyrkornas syn på gudstjänst och med de grundlagsstadgade rättigheterna att fritt få utöva sin religion.

Feminiseringen av kyrkan riskerar att stöta bort männen

Gästledare Kyrkorna riskerar att bli en plats där män inte trivs. Redan i dag har många kyrkor färre män än... onsdag 4/10 00:10

Myndigheten varnar: Kriminella gäng startar vårdcentraler

Brott. Den gängrelaterade brottsligheten hittar hela tiden nya områden som man intar. Nu har den grova... onsdag 4/10 07:00

Stunderna som förvandlar oss – i ett nu

Vardagskrönika Ögonen har vant sig vid det mörka efter att ha kikat ut över havet en stund. Natten är vad man... onsdag 4/10 00:00