Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

SKR: Exorcism sällsynt i svenska kyrkor

I tisdags offentliggjordes domen i Borås tingsrätt där samtliga fyra åtalade friades helt i målet där en flicka berättat om kränkningar och misshandel i samband med försök till exorcism. I domen finns noteringar om religionsfrihetens ställning och hur utbrett exorcism är som fått Sveriges kristna råd att reagera.

Nyheter · Publicerad 00:00, 19 apr 2012

När domen i Borås tingsrätt blivit känd gick Sveriges kristna råd snabbt ut på sin webbplats och kritiserade vissa av formuleringarna i rättens utslag. I domen kan man bland annat läsa: "Det kan också erinras om att utövandet av olika former av andeutdrivning eller exorcism inte torde vara sällsynt varken inom frikyrkorörelsen i Sverige eller inom den katolska kyrkan internationellt".

Sveriges kristna råd uttrycker förvåning över hur domstolen formulerat sig och menar att man har fel i sak. Björn Cedersjö, biträdande generalsekreterare i  SKR, säger till Världen idag:
- Vi markerar mot beskrivningen av svensk frikyrklighet. När vi lyssnar runt i våra frikyrkliga medlemskyrkor så säger man att detta inte är någon vanlig praxis. Min uppfattning är att detta inte bara gäller frikyrkorna. Exorcism verkar vara sällsynt i kyrkor i Sverige idag.

Han menar också att religionsfriheten lyfts fram på ett olyckligt sätt i sammanhanget.
- Det är viktigt att religionsfriheten inte uppfattas som något som kan försvara de handlingsmönster vi ser i det här fallet med övergrepp och våld. Det är givetvis helt oacceptabelt att något sådant skulle ske inom kristen praktik. I de fall kyrkorna möter frågor om andar och demoner tas detta till bön, samtal och själavård.
- Men erfarenheterna är olika. När vi lyssnar på de kyrkliga representanterna så finns det hos en del ingen förståelse för fenomenet och hos andra en viss förståelse. Men överlag är exorcism ingen stor fråga, säger Björn Cedersjö.

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

Flytande könsidentitet uppmuntras på förskolor

Barn. Normkritisk litteratur rekommenderas, biologisk fakta tonas ned och ord som ”flickor” och ”pojkar”... torsdag 27/1 11:50

Ebba Busch mötte Bränsleupproret

Energipolitik. KD meddelade nyligen att partiet vill sänka reduktionsplikten för diesel så att dieselpriserna blir... torsdag 27/1 09:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
Följ Världen idag i sociala medier