Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Skolinspektionen: ”Strider inte mot lagen”

Att yoga finns med i skola och förskola är något man får räkna med som elev och förälder. Det är slutsatsen när en jurist på Skolinspektionen tolkar det enda beslut myndigheten fattat i den här frågan.

Nyheter · Publicerad 06:54, 20 apr 2016

De generella reglerna som gäller i den svenska skolan är att verksamheten ska bedrivas helt fritt från inslag av religiös karaktär.

– En fristående skola har möjlighet att inom ramen för det som är utbildningen använda sig av konfessionella inslag. Däremot är det viktigt i undervisningen att det inte förekommer konfessionella inslag. Man ska inte pådyvlas en religiös uppfattning utan undervisningen ska vara baserad på saklighet och allsidighet, det gäller alla skolor, säger Sofia Wirlee, jurist på Skolinspektionen.

När det då gäller yoga så går uppfattningarna isär kring hur denna företeelse ska tolkas. Många föräldrar, som Världen idag beskriver här i artikeln intill, uppfattar att yoga för barn innebär att de utsätts för religiös påverkan.

Skolinspektionen har prövat ett yogaärende som berör skolan, det gjordes 2012. Då anmäldes Östermalmsskolan i Stockholm efter att barnen utförde yoga, satt i meditationsställning och även uttalade mantrat ”Aum”, vars tre bokstäver kommer ur namnen på tre hinduiska gudar.

Ändå blev Skolinspektionens beslut att yogan på skolan kunde fortgå. Man ansåg att den utfördes på ett sekulariserat sätt med fokus på hälsa och välbefinnande.

Och så länge skolorna håller sig till samma inriktning som Östermalmsskolan så är det fritt fram att ha yoga i skolan, menade Ann-Sofi Pihlgren på Skolinspektionen 2012.

– Får vi in ett annat likvärdigt fall så finns det ingen anledning att bedöma det annorlunda, sa hon till Svenska Dagbladet.

– Det var en helt sekulär form av yoga som handlade om rörelse, där konstaterade man att tonvikten låg, och att det inte fanns något bekännande inslag i det här, säger Sofia Wirlee om beslutet.

Att många föräldrar faktiskt upplever det som religiös påverkan är inget som Skolinspektionen kan ta hänsyn till.

– Man kan ha olika åsikter. Skolinspektionens bedömning var att yogan såsom den utövades i det aktuella fallet inte stred mot skollagens bestämmelser om konfessionella inslag.

Men vad ska man då som förälder göra om man inte vill att barnet ska medverka vid yoga?

Sofia Wirlee säger att det alltid är möjligt att anmäla till Skolinspektionen. En annan väg är att i första hand vända sig till kommunens klagomålshantering eller huvudmannens hantering för att få gehör på den nivån.

– Det här tror jag också att man i första hand löser ute på skolorna om en elev absolut inte vill.

När det gäller barn i förskolan och där yoga ingår i verksamheten bör den som är obekväm ta upp det med personalen, tycker Sofia Wirlee.

– På en förskola går ju undervisningen och omhändertagandet ihop. Om man som förälder tar upp det med förskolan kan man säkert hitta en lösning på det.

I ett kommande nummer, möt föräldrarna som vägrade att acceptera yoga på skolan.

Har högersidan vunnit?

Israelkommentar Ett intressant, men tvetydigt, fenomen har utspelat sig inom israelisk politik de senaste åren. Detta kan bäst illustreras med hjälp av uttalanden...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

Ondskan i Sverige har sitt ursprung i synden

Ledare Vi förfasas över den senaste veckans rapportering om ”förnedringsrån”. Ondskan har nått nivåer vi tidigare knappast skådat i vårt moderna Sverige....

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Att föra dialog med israeler är en livsfara för palestinier

Israelkommentar När USA:s president Donald Trump presenterade sin fredsplan för en lösning på konflikten mellan Israel och palestinierna den 28 januari, dröjde det...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...