På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Skolinspektionen: ”Det saknas skäl för att utreda ärendet”

Skolinspektionen vill inte pröva Lina och Johan Hagströms anmälan om mindfulness, meditation och yoga på Älgarås skola. I stället hänvisar myndigheten till ett beslut om yoga från 2012.

– I kraft av beslutet från 2012 är det fritt fram för allsköns new age och österländsk religion i de svenska klassrummen, menar Lina Hagström.

Nyheter · Publicerad 15:50, 3 dec 2020

Föräldrarna Lina och Johan Hagström anser att den mindfulness och yoga som Älgarås skola tillämpar i undervisningen är konfessionella inslag. De har därför gjort en anmälan till Skolinspektionen.

– Skolinspektionen valde att inte pröva ärendet alls, med hänvisning till ett tidigare beslut från 2012, där de prövade en skola som använde yoga. Men vår anmälan hade fokus på mindfulness, som är något mycket mer omfattande, säger Lina Hagström.

I sitt beslut avseende Älgarås skola skriver Skolinspektionen att det saknas skäl att utreda ärendet vidare. Världen idag har kontaktat juristen Fredrik Johansson vid Skolinspektionen i Göteborg, som undertecknat beslutet. Han svarar via mejl.

Skolinspektionens beslut från 2012 handlade om yoga, inte om mindfulness som numera införs på allt fler skolor i landet. Varför har ni inte prövat den del av anmälan som handlar om mindfulness och meditation?

– I huvudsak har vi gjort bedömningen att det inte framkommit något som tyder på att skolan brutit mot skolförfattningarna. Vi valde därmed att inte utreda ärendet vidare.

Anser ni att det med hänvisning till beslutet från 2012 är oproblematiskt att införa nyandliga företeelser och österländska tekniker i undervisningen på landets skolor?

– Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Det innebär att till exempel yoga och mindfulness kan vara icke-konfessionell om det sker utan religiösa eller bekännande inslag. Det är naturligtvis viktigt att skolor och huvudmän alltid funderar kring på vilket sätt och i vilket syfte nya moment/tekniker förs in i skolan.

I det beslut från 2012 som Skolverket hänvisar till, gjordes bedömningen att yogan på Östermalmsskolan utövats i enlighet med bestämmelserna, men verket slog samtidigt fast att ”det inte får förekomma några som helst inslag av bekännelsekaraktär” i skolans undervisning.

Kommunens barn- och elevhälsochef, Therese Broholm, har tagit fasta på detta och skriver i ett mejl till Lina Hagström att Töreboda kommun är tydliga med att ”undervisningen inte får innehålla några bekännande inslag”.

På fråga från Världen idag, angående det faktum att mindfulness bygger på buddhistiska meditationsmetoder, hänvisar Broholm till Skolinspektionens beslut angående Älgarås skola.

Även rektorn för skolan, Louise Belsing, hänvisar till beslutet i ett mejl till Världen idag.

I ditt rektorsbrev skriver du att syftet med denna satsning är att stärka elevernas självförtroende. Hur stämmer det överens med att den elev som inte vill delta på grund av sin tro, lämnas ensam ute i korridoren?

– Jag lämnar inga kommentarer kring enskilda elever. Det tas med berörda vårdnadshavare, svarar hon via mejl.

– I kraft av beslutet från 2012 är det fritt fram för allsköns new age och österländsk religion i de svenska klassrummen. De hävdar att det inte finns någon religiös koppling, men inom hinduismen och buddhismen är det ju själva utövandet som är bekännelsen, menar Lina Hagström.

Efter att Världen idag varit i kontakt med skolan och kommunen har hon och hennes man kallats till ett möte med utbildningschefen och rektorn.

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Många i Europa oroade över Astra Zeneca

Covid-19. Medier har skrivit om tveksamheten bland många till Astra Zenecas vaccin, på grund av den lilla men... lördag 8/5 20:00

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Skarp kritik mot att transperson kan få en OS-plats

Olympiskt. Den tidigare tyngdlyftaren Tracey Lambrechs riktar hård kritik mot att Laurel Hubbard, som ser ut... lördag 8/5 11:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier