Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Skjutningarna: Sverige ses som skräckexempel i Norden

Dödsskjutningarna i Sverige detta blodiga rekordår 2022 är nu 60 till antalet – sex gånger fler än i Danmark, Finland och Norge tillsammans.

I grannländerna har man slutat förundras över det ”svenska tillståndet”, som förblir ett välanvänt slagträ i debatten.

Nyheter · Publicerad 10:00, 13 dec 2022

– Det är ett slags beskrivning av totalt förfall, säger Paul Larsson professor i kriminologi vid Polishögskolan i Oslo.

Han syftar på begreppet ”det svenska tillståndet”. Ett välanvänt, rentav utnött, slagträ i den politiska debatten i både Norge och Danmark.

Sverige med sina kriminella gäng, skjutningar och parallella samhällsstrukturer ses som ett skräckexempel.

Men om det för tre, fyra år sedan fanns en utbredd oro för att det svenska tillståndet skulle spilla över i ett norskt, bemöts dödsskjutningarna i Sverige nu för tiden med en axelryckning.

– Det finns så grundläggande skillnader mellan länderna att Norge aldrig kommer att bli som Sverige. Vi har inga miljonprojekt, betydligt mindre invandring, och jag vill påstå att vi har varit bättre på integration, säger Paul Larsson.

Dessutom, konstaterar han, utgör Sverige en buffert mot kontinenten.

– Men en god del av [de skjutningar] som har skett i Oslo har kopplingar till Göteborg, så visst påverkas vi i viss mån av det som sker i Sverige.

I hela Norge har fyra personer skjutits till döds i år, jämfört med 60 i Sverige. I fjol skedde nio dödsskjutningar i Norge – lika många som i Järvaområdet i nordvästra Stockholm.

Danmark har de senaste åren upplevt tidvis blodiga gängkonflikter. Våldet är bitvis mycket grovt, men dödsskjutningar är mycket sällsynt. Fyra personer har hittills skjutits ihjäl i år.

– Man ser ganska lika tendenser som i Sverige, men på mycket mindre skala. Läget i Sverige har blivit kroniskt, så är det inte i Danmark, säger David Sausdal, dansk kriminolog och biträdande lektor vid Lunds universitet.

Danska regeringar har de senaste åren sjösatt en rad straffskärpningar som tar sikte på gängkriminaliteten. Reformerna har drivits igenom med god draghjälp från grannen på andra sidan sundet.

– Man pekar på Sverige och säger att, om vi inte gör så här så hamnar vi i samma läge. På det sättet är Sverige ett skräckexempel, säger Sausdal.

I Finland begås betydligt fler våldsbrott med dödlig utgång än i Sverige i förhållande till befolkningsstorlek. Dödligt våld med skjutvapen är däremot mycket ovanligt. Hittills i år har två personer skjutits ihjäl.

Gängkriminalitet av det slag vi vant oss vid i Sverige har länge betraktats som icke-existerande i Finland. Men efter flera uppmärksammade våldsyttringar flaggade polisen förra året för en pågående gängkonflikt i Helsingforsområdet.

Problematikens omfattning är än så länge begränsad, men oron gror för att situationen ska eskalera. Även i Finland utgör Sverige det varnande exemplet.

– Det är en evig skräck att det ska gå som i Sverige. Bara den senaste veckan har två radiokanaler och tv-nyheterna frågat mig om det kan bli som i Sverige här, säger Maria Normann, kriminolog och lektor i socialt arbete på Laurea yrkeshögskola i Helsingfors.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10