Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

På torsdagen bjöd föreningen Kristna läkare och medicinstudenter in till ett seminarium om samvetsfrihet i vården. Fr v: Stefan Gustavsson från SEA, Roger Kiska från ADF, Johan Semby från KLM, Margreth Jansson från Kristna sjukvårdsförbundet, Gunilla Gomér från Ja till livet och Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot. Foto: arash asadi

Sjukvårdspersonal ska kunna avstå

Nyheter · Publicerad 09:00, 3 dec 2012

Sjukvårdspersonal som har samvetskval över vissa handlingar ska ha rätt att kunna avstå från dessa. Det menade en enig panel i ett seminarium om samvetsfrihet som arrangerades i Stockholm förra veckan.

Det var föreningen Kristna läkare och medicinstudenter (KLM) som på torsdagen bjöd in till seminariet i Elimkyrkan. Samtalet handlade om att sjukvårdspersonal ska ha möjlighet att avstå från handlingar som strider mot det egna samvetet och den egna övertygelsen – exempelvis abort.
Stefan Gustavsson från Svenska evangeliska alliansen menade att samvetsfriheten i den svenska kontexten diskuteras på en väldigt grund nivå, där principiella frågeställningar är en bristvara.
– Vi är en ytlig kultur som gillar att samtycka till det som antingen makten eller majoriteten föreskriver.

Gustavsson menade också att svensken gärna talar om yttrandefrihet, mötesfrihet och tryckfrihet, medan tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet inte alls uppmärksammas på ett önskvärt sätt.
– Men de förstnämnda friheterna är friheter som logiskt följer på de senare i Europakonventionen.
– Det är när de förstnämnda rättigheterna är garanterade som det blir intressant med frihet att yttra sina tankar och åsikter, att mötas offentligt för att tala om dem och att kunna trycka dem, sa Stefan Gustavsson

Från organisationen Alliance defending freedom deltog den Wienbaserade juristen Roger Kiska som menade att abort är en juridisk rättighet – inte en mänsklig.
– I så fall hade vi inte talat om hur vi kan minska antalet aborter. Vi talar ju inte om hur vi kan minska yttrandefriheten, som ju är en mänsklig rättighet, sa han.
Seminariet arrangerades samtidigt som Svenska läkaresällskapets riksstämma pågick i Stockholm. Johan Semby, ordförande i KLM, berättar för Världen idag varför han tycker att frågan om samvetsfrihet inom vården är viktig.
– Den är en grundläggande mänsklig rättighet som erkänns av både FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen. Nu behöver de här resolutionerna införlivas i svensk lag, säger Johan Semby.

Sann mångfald kräver olika åsikter, SVT!

Ledare Blott Sverige svenska stollerier har! Så skulle man kort kunna kommentera veckans uppmärksammade... lördag 30/5 00:00

Karlskronagudstjänster blev till stadsvandringar

Corona. I Karlskrona har en grupp bedjande och sjungande människor vandrat runt i staden på... söndag 31/5 18:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

Apostlarnas olikheter (del 4/4), I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och...